Ukrainian English Russian

Проект UFMD «Управління даними сільськогосподарських підприємств України»

 
Міжнародний проект «Управління даними сільськогосподарських підприємств України» за підтримки Федерального міністерства продовольства та сільського господарства Німеччини (BMEL).
Проект доповнює реалізацію завдань, що стоять перед виконавцями проекту Erasmus+ «Від теоретико-орієнтованого до практичного навчання в аграрній сфері» (TOPAS). Нагадаємо, що у межах реалізації останнього співпрацюють 10 університетів Німеччини, Англії, Польщі, Румунії, Вірменії, Узбекистану. Від України участь у ньому беруть НУБіП та Сумський національний аграрний університет.
UFMD проект розширює партнерську співпрацю та долучає ще два університети України: Миколаївський національний аграрний університет (Миколаїв) та Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне).
Метою UFMD є інституціоналізація постійного збору даних сільськогосподарських підприємств. В якості найголовнішої переваги розглядається довгостроковість співробітництва між університетами – учасниками та, зокрема, розробка спільних навчальних курсів. Він також реалізує довгострокове бачення і наразі, виступає як початкова точка формування загальнодержавної мережі даних сільськогосподарських підприємств на рівні провідних аграрних університетів України. Відповідно, у перспективі передбачається передача досвіду та методів до інших сільськогосподарських університетів і коледжів.
Реалізація проекту UFMD дозволить досягти основних цілей щодо вдосконалення підготовки майбутніх фахівців та здійснення досліджень в аграрній сфері. Перш за все, студенти навчаються збирати та опрацьовувати дані сільськогосподарського виробництва, шляхом відвідування підприємств у межах своїх навчальних курсів. Таким чином, студенти отримують практичні знання та цілісне бачення ведення сільського господарства, отримують релевантні дані для більш кращого розуміння виробничих процесів в підприємстві, їхній поточний стан, потреби та розвиток потенціалу господарства.
Перший етап проекту буде здійснюватися з жовтня 2018 року до червня 2021 року.
На факультеті ЕіМ відбувся семінар

13 лютого на факультеті економіки і менеджменту було проведено потужний семінар «Інноваційні технології в освітньому процесі», який зібрав професорсько-викладацький склад факультету.
Інформатизація та комп'ютеризація освіти дозволяє по-новому поглянути на навчальний процес і його організацію в аграрних ВНЗ, а самі традиційні форми та методи навчання в умовах інформатизації освіти потребують постійного переосмислення. Саме це і було основною причиною проведення семінару. Спікерами семінару виступили викладачі факультету.
Під час семінару Світлана Лукаш презентувала досвід використання інноваційних методів навчання в Коледжі Університету Ріттл (Великобританія), Університеті прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф (Німеччина). Ознайомитись з досвідом стало можливим завдяки участі СНАУ в міжнародному проекті «Від теоретично-орієнтованого до практичного навчання у аграрній сфері/TOPAS», який об’єднує 10 університетів - представників України, Німеччини, Великобританії, Польщі, Румунії, Вірменії та Узбекистану. Був проведений майстер-клас з використання інструментів по залученню викладачами студентів до активної роботи, зокрема, використання MOOCs (Massive Open Online Course), Socrative, Kahoot!, Quizziz, Triventy, Padlet, Сase-study, Flipped Classroom, PBL та TBL методів.
Надія Пилипенко поділилась набутим досвідом під час проходження курсів підвищення кваліфікації за професійною програмою «Професійний розвиток викладача закладу вищої освіти» за вибірковою компонентою «ІКТ в освіті» на базі Національного університету «Львівська політехніка» (Навчально-наукова лабораторія інноваційних педагогічних технологій). Доповідач презентувала сучасні інтернет-сервіси для проведення освітнього квесту, нові сервіси web 2.0, зокрема, ментальні карти, скрайбінг, QR коди, хмари слів, інфографіку та ін.
Олександр Вьюненко, який у жовтні 2018 року приймав участь у V міжнародній конференції «Цифрова освіта в природничих університетах» на базі НУБіП, провів майстер-клас з інноваційних ІТ-технологій для візуалізації даних в освітньому процесі, зокрема, використання е-середовища у освітньому процесі, проектування та використання е-навчальних ресурсів і сервісів, технологій е-навчання.


Кафедра кібернетики та інформатики щиро вітає з успішним захистом дисертаційного дослідження

 

Кафедра кібернетики та інформатики щиро вітає з успішним захистом дисертаційного дослідження 
на присвоєння наукового ступеню кандидата технічних наук старшого викладача кафедри Барченко Наталію Леонідівну!


Бажаємо подальших успіхів у науковій роботі, досягнення нових цілей і наснаги!

25 січня 2019 року на базі Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти відбувся ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки, який зібрав найкращих юних знавців економіки 9-11 класів з усієї Сумської області.


Експертний склад журі представила кафедра економіки СНАУ.

Головою журі та предметно-методичної комісії з економіки наказом Департаменту освіту і науки Сумської обласної державної адміністрації було призначено кандидата економічних наук, доцента кафедри економіки СНАУ Пилипенко Надію Миколаївну.

Знання мікро- та макроекономіки, економічної теорії разом з вмінням логічно мислити – основні навички, які продемонстрували учасники олімпіади.

Вітаємо переможців! Сумський національний аграрний університет чекає на вас у своїх стінах в якості майбутніх студентів!
Випуск 2018 магістрів факультету економіки і менеджменту СНАУ


Ось і настав цей довгоочікуваний день – День випуску магістрів факультету економіки і менеджменту Сумського національного аграрного університету.
Позаду курсові та завдання, безсонні ночі та здані екзамени, сесія та хвилювання, боротьба за стипендію, але це вже у минулому, адже 28 грудня 2018 року відбувся одночасно радісний та сумний захід: магістри денної форми навчання факультету економіки і менеджменту отримали дипломи, які стануть підтвердженням їхньої плідної праці протягом всіх років навчання.
Час настав: в залі лунає гімн Сумського національного аграрного університету. З привітаннями та теплими словами настанов і похвали звернулися до випускників: академік УААН України, в.о. ректора університету Ладика Володимир Іванович, декан факультету к.е.н., професор Строченко Наталія Іванівна, завідувачі кафедр. Вони наголосили, що університет пишається досягненнями наших студентів і з гордістю випускає висококваліфікованих фахівців та професіоналів своєї справи. До слів привітання долучились магістри, адже вони теж мали, що сказати.
Дипломи магістрів отримали 115 випускників денної форми навчання факультету економіки і менеджменту, з яких 9 – дипломи з відзнакою, а 7 – дипломи магістра та Міжнародний сертифікат університету прикладних наук Ваєенштефан-Тріздорф. Також у святковому заході брали участь студенти-випускники спеціальності «Публічне управління та адміністрування» освітньої програми «Регіональний менеджмент».
Урочиста музика, магістерські мантії, отримання дипломів, сльози щастя на очах, все закінчилось, тепер вони вже не студенти, а за їхніми спинами пройдені етапи, здобута найкраща освітня підготовка у стінах університету, безцінний досвід, вміння самостійно приймати важливі рішення.
Святкову атмосферу організували і допомагали створити студенти факультету економіки і менеджменту.
Любі випускники! Щиро вітаємо та бажаємо впевнених кроків на життєвому шляху! Згадуйте з посмішкою та теплом незабутні роки навчання, не забувайте свою Almamater та з гордістю промовляйте: «Я випускник СНАУ!».Науково-практичний семінар «Digital Agri-Business»


У Сумському національному аграрному університеті 26 грудня відбувся науково-практичний семінар "Digital Agribusiness".
Головні теми семінару:
Агробізнес майбутнього, значення проекту TOPAS для посилення практичної підготовки студентів та для сільськогосподарських підприємств;
IT технології в Агробізнесі.


На факультеті економіки і менеджменту успішно пройшла акредитацію освітньо-професійна програма 075 «Маркетинг» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України за №2301-Л від 28 листопада 2018 року в університеті впродовж 12-14 грудня працювала експертна комісія з метою проведення перевірки відповідності державним акредитаційним вимогам стану кадрового, навчально-методичного, матеріального та організаційного забезпечення підготовки магістрів зі спеціальності «Маркетинг». До складу комісії залучені відомі в Україні науковці:
Виноградова Олена Володимирівна - завідувач кафедри маркетингу Державного університету телекомунікацій, доктор економічних наук, професор, голова комісії;
Писаренко Володимир Вікторович – завідувач кафедри маркетингу Полтавської державної аграрної академії, доктор економічних наук, професор;
Члени експертної комісії провели зустріч з проректором з науково-педагогічної та навчальної роботи Сумського національного аграрного університету кандидатом економічних наук, професором Жмайловим Валерієм Миколайовичем та деканом факультету економіки і менеджменту кандидатом економічних наук, професором Строченко Наталією Іванівною.
 

Використання квест-технологій в навчальному процесі

Навчитися застосовувати на практиці економічні знання, розвивати комунікативні вміння, відповідальність за роботу в команді стали головними цілями квест-гри з мікроекономіки «У пошуках максимального прибутку фірми», яка була проведена 12 го грудня під керівництвом доцента кафедри економіки Пилипенко Н.М. Активну участь в грі взяли студенти 2 курсу факультету економіки і менеджменту. В інтелектуальну битву вступили команди: «Мудрі менеджери», «Аналітики», «Веселі маркетологи». Учасники показали володіння економічними знаннями, рівень розвитку креативного мислення, проявили активність, самостійність та творчі здібності. В підсумку з невеликим відривом перемогу здобула команда «Мудрі менеджери» (капітан команди – Дзярик Анна). Дякуємо студентам за активну участь та бажаємо успіхів в навчанні.
УСПІШНЕ ПРОХОДЖЕННЯ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 076 “ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ”

В Сумському НАУ з 12 грудня 2018 р. по 14 грудня 2018 р. працювала експертна комісія Міністерства освіти і науки України з метою проведення акредитаційної експертизи щодо здійснення підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за другим (магістерським) рівнем.
Впродовж трьох днів голова комісії, доктор економічних наук, професор Резнік Надія Петрівна, завідувач кафедри біржової діяльності і торгівлі Національного університету біоресурсів і природокористування України та член комісії, доктор економічних наук, професор Фролова Лариса Володимирівна, завідувач кафедри підприємництва і торгівлі Одеського національного політехнічного університету, розглядали подані до МОН України матеріали, проводили безпосередньо в університеті перевірку на предмет підтвердження достовірності поданої інформації щодо акредитації освітньо-професійної програми; відповідності показників діяльності університету установленим законодавством Ліцензійним вимогам щодо кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного, інформаційного забезпечення; відповідності встановленим законодавством вимогам щодо наукового рівня професорсько-викладацького складу, його чисельності, рівня науково-дослідної діяльності; відповідності освітньої діяльності з підготовки здобувачів вищої освіти державним вимогам до акредитації.
Значну частину перевірки зайняли заміри залишкових знань. Здобувачі 2 курсу магістерської програми Підприємництво, торгівля та біржова діяльність виконали роботи й показали достатній рівень знань з трьох дисциплін гуманітарної та фахової підготовки і за результатами комплексних контрольних кваліфікаційних завдань.
Спілкування зі студентами різних курсів під час огляду матеріально-технічної бази кафедр і університету, як відзначили експерти, показало, що здобувачі вищої освіти задоволені організацією освітнього процесу.
Наприкінці триденної роботи було підписано Висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за другим (магістерським рівнем вищої освіти у вищому навчальному закладі Сумському національному аграрному університеті. В загальному висновку констатовано, що експертна комісія Міністерства освіти і науки України вважає можливим акредитувати освітньо-професійну програму Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.Erasmus+ KA-2 TOPAS
Erasmus+ KA-2 TOPAS

From Theoretical-Oriented to Practical Education in Agrarian Studies
585603-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP

Duration: 36 months (2017-2020)

Grant: 977963 €

TOPAS is a European project co-funded by the EU program “Erasmus +” that involves ten partners in six European countries: Germany, Great Britain, Romania, Poland, Armenia, Ukraine and Uzbekistan.


www.erasmus-topas.eu

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


The
 main goal of the project is to facilitate the transition from teacher centered knowledge-based form of education to student- centered practice based education in Agriculture studies - and hence employability - in Uzbekistan, Ukraine and Armenia by enhancing the cooperation university-agrarian enterprises through adequate internship schemes. 

Partners Area «TOPAS»


Project coordinator


Prof. Prof. h. c. mult. Dr Dr h. c. mult. Ralf Schlauderer

Applied agricultural management

Hochschule Weihenstephan-Triesdorf

Steingruberstraße 1a

91746 Weidenbach

T +49 982 665 42 18

F +49 982 654 42 18

M: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

EU partners
Project 
partners 

  


Team from SNAU

Nataliya Strochenko – project coordinator 

Dean of economics and management faculty.

T +38 054 270 11 70; +38 054 270 11 78;   F +38 054 270 10 30

M: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Larysa Kalachevska – project administrator

Head of international cooperation office, IMA coordinator.

T/F +38 0542 70 10 30

M: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Oleh Pasko

Andrii Mykhailov

Yuriy Ladyka

Svitlana Lukash

Alina Brychko


AIMS & OBJECTIVES

This project proposal aims at filling the gap within a common former soviet inherited agricultural sciences higher education system in Ukraine, Armenia and Uzbekistan, introducing and improving vocationally oriented practical programs based on a learning outcomes and competencies approach, targeting new and old graduates, with flexible learning pathways and permeability among the different agrarian management programs, while fostering partnership between universities and stakeholders (farm industry and associations), and practical training in real working environment to provide a better match between job market needs and the qualifications offered. Thus, a wide-range of activities will facilitate the transition from teacher centered knowledge-based form of education to student-centered practice based education in Agrarian studies and hence employability in UZ, UKR and AM by enhancing the cooperation between university and agriculture enterprises through adequate internship schemes with government support to recognize formal and informal learning and endorse ECQIP.

This broad objective will be achieved by deploying the following five instruments:

1. Revision of course assessment and learning outcomes on Agrarian Management programs based on competence-based models which will be subsequently supported by adequate internship practices. Learning outcomes include a set of abilities which express what students will know, understand and be able to do after the learning process is completed which are mainly recognized as a combination of knowledge, skills and attitudes. However, from previous Tempus funded projects in curriculum development in the three targeted countries, not all learning outcomes are correctly verified and particularly there has not been a verification of the impact of the internships planned – if any.

2. Intensive teacher training program targeting particularly new generations of teachers and professors through tailor-made progr2. am in the use of case-studies, problem solving methods and assignments and development and delivery of interactive videos and massive open resources. To achieve this, and address common teaching and learning challenges, i.e.new requirements with regard to use of ICTs, foreign languages and teaching methods with higher quality standards, greater attention needs to be paid to student-centered forms of education through practice-oriented videos, for example - making it necessary for all concerned to continuously upgrade and revise their approach to the triangle teaching-learning-assessment.

3. Capacity building and formation of supporting staff to monitor and administrate internship schemes according to EU models. The project will enable better understanding of the needs of farms and agriculture industry as well as a potential direction for further development of the higher education system in the field of agriculture by strengthening the professional competences of more than 1200 students offering transversal skills and agro-business skills while increasing the research capacity of the six partner country HEIs.

4. Raising awareness of practice-based education as a model for increasing cooperation with farm industry and enhancing employability. The project will likewise fill the skills gap of agricultural producers hampering their income through better cohort of graduates better qualified through more professional competences. Networking of and best practice sharing among agricultural educators will be enhanced through webinars and e-platform and cooperation between the agricultural producers and educators will be improved (business and academia) thanks to networking and internship schemes developed.

5. Use of internship data collection for further research activities, educational and farm policy guidelines. Having more concrete farm information during internships will help showcase the value of farmactivities so they can make the case to policymakers and advocate for farm's goals.

Expected results:

- Strengthening of direct links between higher educational institutions, enterprises and ministries.

- Creation of a special database, which can be useful for the needs of agricultural enterprises, economists, politicians and decision-makers on the development of the agricultural sector.

- Conducting round tables, conferences, presentations, creating publications and training materials available for the implementation of practice-oriented learning, which presents the best experience, as well as the release of the handbook results of the project, obtained during the pilot phase of the project.

- ECQIP is a reference model of education in the beneficiary countries.

- EU partners consolidate existing ties with partners from third world countries.

- Dissemination of knowledge and awareness of the project and its results.

 
EU disclaimer

"This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."


 

Erasmus+ KA-2 TOPAS ua
Erasmus+ KA-2 TOPAS

Від теоретично-орієнтованої до практичного навчання у аграрній сфері

585603-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP 

Тривалість проекту: 36 місяців (2017-2020) 

Сума гранту: 977963 €

 

TOPAS —  європейський проект, який фінансується спільно з програмою ЄС "Erasmus +", в якій беруть участь десять партнерів у шести європейських країнах: Німеччині, Великобританії, Румунії, Польщі, Вірменії, Україні та Узбекистані.

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ. Широкий спектр заходів в рамках проекту сприятиме переходу від фронтальної освіти, що  основана на засвоєні знань, до нефронтальної освіти, що орієнтована на студентів та основана на отримані практичних  навичок, при підготовці спеціалістів аграрної сфери, а отже, і спонукатиме до збільшення показників працевлаштування в Україні, Вірменії та Узбекистані шляхом впровадження та вдосконалення професійно-орієнтованих практичних програм навчання на основі результатів проекту та компетентнісного підходу.

Координатор та менеджер проекту: 

Університет прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф, Німеччина 

Проф., доктор, почесний професор СНАУ та ВНАУ Ральф Шлаудерер 

Контакти: тел.: +499826654101 

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ЄС Партнери: 

Колледж Університету Рітл, Великобританія 

Університет природничих наук Вроцлаву, Польща 

Університет аграрних наук та ветеринарної медицини Бухаресту, Румунія
 

Партнери: 

Сумський національний аграрний університет, Україна

Національний університет біоресурсів і природокористування,Україна
 

Вірменський національний аграрний університет, Вірменія 

Єреванський державний університет, Вірменія 

Самаркандський сільськогосподарський інститут, Узбекистан 

Андижанський сільськогосподарський інститут, Узбекистан
 

Партнери «TOPAS»

 

Команда проекту від СНАУ

Строченко Н.І.координатор проекту

Декан факультету економіки і менеджменту , професор, к.е.н.

 T: +38 054 270 11 70; +38 054 270 11 78;   F: +38 054 270 10 30

 M:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Калачевська Л.І. адміністратор проекту

Начальник відділу міжнародних зв’язків, координатор IMA.

T/F +38 0542 70 10 30

M:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Пасько О.В.

Михайлов А.М.

Ладика Ю.В.

Лукаш С.М.

Бричко А.М.


Завдання проекту:

 • Огляд аналізу існуючого курсу підготовки та результатів навчання за спеціальністю «Аграрний менеджмент» на основі компетентнісних моделей;

 • Розробка інтенсивної програми підготовки викладачів;

 • Розбудова потенціалу та формування допоміжного персоналу для моніторингу та адміністрування програм стажувань відповідно до моделей ЄС

 • Підвищення обізнаності щодо практично-орієнтованої освіти.

 • Використання даних, зібраних протягом стажування для подальшої дослідницької діяльності, розробки освітніх та сільськогосподарських керівних принципів.


Напрями діяльності за проектом:

 • Перегляд існуючих програм підготовки за спеціальністю «Аграрний менеджмент».

 • Створення рекомендації нових моделей стажування, де мережа сільськогосподарських та фермерських господарств співпрацює, щоб впровадити їх на практиці.

 • Розроблення навчальної методології, інструментів та інфраструктури для нефронтального практично-орієнтованого навчання.

 • Очікується фінансування щонайменше 42 міжнародних стажувань (з країн-учасників проекту до країн ЄС).

 • Розроблення міждисциплінарної та відкритої для будь-яких користувачів платформи з метою сприянню співробітництву між підприємствами та університетами, розширення співпраці з фермерськими господарствами та впровадження інновацій у практично-орієнтоване навчання та викладання.


Очікувані результати:

I. Посилення прямих зв'язків між вищими навчальними закладами, підприємствами та міністерствами.

II. Створення спеціальної бази даних, яка може бути корисною для потреб сільськогосподарських підприємств, економістів, політиків та осіб, що приймають рішення з питань розвитку аграрного сектора.

III. Проведення круглих столів, конференцій, презентацій, створення публікацій та навчальних матеріалів, що доступні для впровадження практично-орієнтованої навчання, де представлений найкращий досвід, а також випуск довідника з результатами впровадження проекту, отриманими протягом пілотного етапу реалізації проекту.

IV. ECQIP – це еталонна модель освіти у країнах- бенефіціарах.

V. Партнери ЄС консолідують існуючі зв'язки з партнерами з країн третього світу.

VI. Поширення знань та підвищення поінформованості щодо проекту та його результатів.

VII. Складено операційні та фінансові звіти щодо реалізації проекту.

  


 

20.11.18 у Сумському національному аграрному університеті відбувся другий етап конкурсу "Кращий студент".


Учасники від нашого факультету були гідними кандидатами і добре презентували себе та свою роботу. На жаль, не всім вдалося пройти до третього етапу, де будуть студенти з усіх сумських університетів. Але ми раді вітати всіх учасників. Адже кожен з нас може бути кращим студентом.


До Міжнародного дня студента викладачі кафедри менеджменту в галузях АПК факультету економіки та менеджменту вирішили привітати студентів

До Міжнародного дня студента викладачі кафедри менеджменту в галузях АПК факультету економіки та менеджменту вирішили привітати студентів по-особливому і підготували яскраву, незабутню, інформативну подорож рідним містом Суми на тролейбусі.Тож дозвольте ще раз привітати Вас, шановні студенти, з наступаючим святом! Побажати міцного здоров’я, успіхів, кохання, друзів і всього, що ви собі самі бажаєте! Пам’ятайте, що студентські роки найкращі. Цінуйте їх! Ви найкращі, найкрасивіші, найдружніші, найуспішніші! Ми пишаємося Вами!
Сьогодні на кафедрі статистики,АГД та маркетингу відбулися семінари- тренінги для студентів спеціальності Маркетинг

Сьогодні на кафедрі статистики,АГД та маркетингу відбулися семінари- тренінги для студентів спеціальності Маркетинг на тему: "Бренд роботодавця: як його створити і в чому він допоможе" , "Бренд як інструмент успішного бізнесу. Імідж компаній". Спікером заходу була заступник директора по роботі з персоналом та комунікаціям компанії "ІнтерАгроСтандарт" Ксенія Рева. Тематика тренінгу зацікавила як студентів так і викладачів кафедри, а представлені проекти будуть корисними для формування професійних навичок майбутніх фахівців з маркетингу. Кожна команда студентів представила свій стартап про створенню свого підприємства та власного бренду.
 

У Сумському НАУ проходить благодійна акція

Чудовий день, починається з добрих справ! Як то кажуть: "Не забувай про свої мрії, вони стануть рушійною силою твого існування, від них будуть залежати смак і запах кожного твого ранку". А у Сумському НАУ проходить благодійна акція "Струни серця", яку проводить студент факультету ветеринарної медицини Oleg Voronchak. Зміст акції полягає в тому, що ти купуєш цукерку, та ще й з приємним побажанням, а зібрані кошти ідуть на лікування дівчини Дуленко Ользі Олександрівні, яка хворіє госторою мієлоїдною лейкемією. Акція триватиме до кінця тижня, тому якщо з якихось причин до тебе не дійшли,а ви хочете допомогти, то звертайтеся до заступника студентського декану фЕіМ з волонтерської діяльності Sveta Nevesenko. Бажаємо продуктивного дня) Давайте творити добро разом!


 

 

Александр Бабич - заступник з культурно-масової роботи.


Доброго ранку!

Вдягайтесь тепліше, адже на вулиці дуже холодно

А ми продовжуємо рубрику #active_people_FEiM

Александр Бабич - заступник з культурно-масової роботи.

Неймовірний кавоман.

Цінує щирість та простоту спілкування.

Не любить петрушку і людей, які показують себе тим, ким не є насправді.

Обожнює шапки (носив би навіть в приміщенні, але ж етикет і всі справи) і проводити свій вільний час на вулиці, з друзями.

Ненавидить солодке.
Дякуємо за чудовий фінальний подарунок студентам Економіки і менеджменту


Дякуємо за чудовий фінальний подарунок студентам Економіки і менеджменту, кращому студенту у номінації "Оригінальний жанр" Дима Кириченко, а також надзвичайним Лина Бабич та Евгений Мироненко за чудовий виступ!


Портал Сумського НАУ посідає Перше місце в світі в рейтингах провідних пошукових систем. Portal of Sumy NAU takes the first place in the world ranking of major search finders.


Портал Сумського НАУ (АСК НП СНАУ portal.sau.sumy.ua) посідає Перше місце в світі по запиту
"пошта адміністратора" в рейтингах провідних пошукових систем

Portal of Sumy NAU portal.sau.sumy.ua takes the first place in the world on the search “Administrator’s mail” in the rankings of leading search engines:

google.combing.comyahoo.comyandex.ruukr.netaol.comrambler.rui.ua
 and others.


Сумський національний аграрний університет (Сумський НАУ, СНАУ) - лідер рейтингів провідних пошукових систем


Сумський національний аграрний університет (Сумський НАУ, СНАУ) лідирує по запитах:

Лідер університетів

Лідер рейтингів

Takes the First place in the world

Флагман децентралізації

Інтерактивні інтелектуальні системи 


Аграрна практика та працевлаштування

Провідний національний лідер

IT Admin at Ukraine

Керування навчальним

Флагман дорадництва

Посідає Перше місце в світі в провідних рейтингах

Адміністратор автоматизованих систем керування

Відкриття інноваційно-наукового центру

Інтелектуальні системи інтерактивного дистанційного навчання

Провідний лідер

Системи керування навчальним процесом

Лідер провідних університетів

Інтернаціональний аграрний виш

Знавець економіки і менеджменту

Лідер систем керування

Святковий концерт факультету


Лідер аграрних університетів

Аграрний лідер


в рейтингах провідних пошукових систем 


google.combing.comyahoo.comyandex.ruukr.netaol.comrambler.rui.ua та інших.https://vk.com/wall216808216?own=1&w=wall216808216_528Більше статей...

 1. У нашому університеті пройшов гала—концерт конкурсу першокурсників «Зустрічайте: це - ми», де студенти факультету Економіки і менеджменту, показали достойний результат.
 2. Sveta Nevesenko - дивовижна дівчина. Заступник студентського декана з волонтерської діяльності.
 3. Студенти нашого факультету Економіки і менеджменту долучилися до благодійної акції, задля допомоги онкохворим дітям та здали плазму.
 4. Менеджери всіх рівнів управління, прийміть щирі вітання від колективу кафедри менеджменту в галузях АПК з нагоди професійного свята – Міжнародного дня менеджера!
 5. У Сумському Національному аграрному університеті відбувся конкурс на кращу стилізацію холів на тематику "Halloween"
 6. Напередодні Дня Менеджера, в рамках практичного заняття з «Адміністративного менеджменту», відбулася інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?».
 7. Вітаємо всіх викладачів, студентів - менеджерів з професійним святом Днем менеджера!
 8. Присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки Бричко Аліні Михайлівні.
 9. Присвоєно вчене звання доцента кафедри економічного контролю та аудиту Орєховій Альвіні Іванівні.
 10. Присвоєно вчене звання доцента кафедри статистики, АГД та маркетингу Макаровій Вікторії Вікторівні.

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550