Ukrainian English Russian

З 15 грудня по 18 грудня 2015 р. працювали комісії по перевірці та захисту звітів з переддипломної практики та їх захисту студентами другого курсу магістратури факультету економіки і менеджменту

Переддипломна практика студентів є завершальним етапом навчання. Вона, як правило, проходить на місцях майбутнього працевлаштування. Переддипломна практика є однією з найважливіших форм підготовки молодих спеціалістів, а також загальним підсумком навчання та підготовки до державних іспитів. Мета переддипломної практики полягає в оволодінні студентами сучасними ринковими методами і формами організації управління підприємством; набуття професійних вмінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретних ситуацій. Практика дозволяє студентам, слухачам або учням скористатися теоретичними знаннями, навичками і вміннями, зібрати матеріали для написання і захисту дипломної роботи. У процесі проходження переддипломної практики, майбутні випускники, підбирають всякого роду інформацію про підприємство, на якому вони проходять практику - звітність, баланси, техніко-економічні показники та інші дані.
Відповідно до наказу по університету № 4877-н від 14.12.2015 р. «Про призначення комісії по захисту переддипломної практики» на факультеті економіки і підприємництва з 15 грудня по 18 грудня 2015 р. працювали комісії по перевірці та захисту звітів з переддипломної практики та їх захисту студентами другого курсу магістратури факультету економіки і менеджменту спеціальностей 8.03050901 «Облік і аудит», 8.03050801 «Фінанси і кредит» Спеціальність 8.03050701 «Маркетинг», 8.03050401 «Економіка підприємства», 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», 8.03060107 «Логістика», 8.03060104 «Менеджмент ЗЕД», 8.18010018 «Адміністративний менеджмент», які проходили переддипломну практику в сільськогосподарських підприємствах, організаціях, бюджетних, фінансових та банківських установах.
До складу комісій по захисту звітів були включені представники виробництва, декан факультету к.е.н., доцент Строченко Н.І., а також завідувачі, заступники завідувачів кафедр з питань практичної підготовки студентів та провідні викладачі кафедр, які є випусковими за відповідними спеціальностями.
Однією з умов допуску захисту студентам звітів з практики була наявність розміщеної на сайті університету у розділі «Практика та працевлаштування» анкети студента-випускника.
Студенти факультету захистом звітів довели, що лише глибоке, всебічне й послідовне вивчення теоретичних основ та чинної практики процесу діяльності установ та організацій, відповідних нормативних актів забезпечує їм належну підготовку ведення та відповідну практичну корисність.


 
Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550