Ukrainian English Russian

Круглий стіл на тему «Актуальні питання практичної підготовки студентів економічних спеціальностей».

2 листопада на факультеті економіки і менеджменту, в рамках Тижня факультету, відбувся Круглий стіл на тему «Актуальні питання практичної підготовки студентів економічних спеціальностей». 
Учасниками круглого столу були начальник управління бухгалтерського обліку, економічного аналізу та розвитку сільських територій Ніколаєнко Н.М.; заступник начальника управління, начальник відділу економічного розвитку, інвестицій та розвитку сільських територій Придатко Л.В.; директор регіонального офісу ПрАТ страхова компанія «ПЗУ Україна» Іваницька Н.В.; начальник відділення АТ «УкрСіббанк» Зенікова А.М.; директор ПП «Буринська районна друкарня» Мітін Ю.О.; директор ФГ «Стеба І.Г.» Стеба В.І., а також завідувачі кафедр факультету та провідні викладачі. Модератором круглого столу висступила заступник декана з наукової роботи Ксенофонтова М.М. 
На початку роботи круглого столу заступник декана з практичної підготовки Пасько О.В. виступив з презентацією про виробничу практику студентів, як на вітчизняних підприємствах, так і за кордоном. Загорулько Богдана, студентка 4 курсу напряму підготовки «Менеджмент», розповіла присутнім про виробничу практику на фермерському господарстві у Франції. 
В процесі обговорення найважливіших питань теоретичної та практичної підготовки студентів економічних спеціальностей, а також проблем організації та контролю практики, учасники круглого столу прийшли до наступних висновків, які можна включити до резолюції: 
- створення можливостей для орієнтації освітнього процесу на формування навичок комунікацій, вміння чітко формулювати мету та мотивацію до професійної та трудової діяльності, ініціативної особистості студента, на відміну від існуючої практики, зорієнтованої переважно на систематичне засвоєння наукової інформації; 
- забезпечення постійної орієнтації системи вищої аграрної освіти до технологічних і соціальних змін, зокрема, активного впровадження інформаційних технологій в освітній процес під час лекцій, проведення практичних занять і семінарів; застосування он-лайн комунікацій зі студентами; 
- участь студентів у тренінгах, які проводять підприємства-партнери СНАУ; 
- студенти всіх спеціальностей факультету повинні вміти читати баланс і працювати з програмними продуктами, які допомагають приймати точні фінансові рішення; 
- використання в освітньому процесі активних форм навчання (виконання студентських проектів на замовлення бізнесу, групові презентації, симуляційні проекти, залучення успішних представників бізнесу до освітнього процесу); 
- збільшення терміну проходження практики у підприємствах до трьох місяців. 
Наприкінці роботи круглого столу учасникам презентували доповідь доцента кафедри кібернетики та інформатики В’юненка О.Б. на тему: «Інформаційні технології в навчальному процесі, як основа сучасної дистанційної форми навчання». 
Загальна думка учасників круглого столу – це те, що відповідальність за підготовку студентів несе не тільки університет, а і підприємства, установи, представники агробізнесу. Викладачі можуть подати достатній теоретичний та науковий матеріал, але практичну складову мають надати керівники практик на підприємствах. Тому виникає потреба у розробці мотиваційного механізму для зацікавленості керівників практики дотримуватися програми практики студента.
Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550