Ukrainian English Russian

Відкрите практичне заняття на кафедрі бухгалтерського обліку

К.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку Юлія Чуб провела відкрите практичне заняття з дисципліни «Бухгалтерський облік» зі студентами 3 курсу напряму підготовки «Фінанси і кредит». Студенти закріпили лекційний матеріал на тему «Бухгалтерський баланс», зокрема поглибили теоретичний матеріал щодо поняття та видів балансу, змісту і будови бухгалтерського балансу, змін у балансі, що зумовлені господарськими операціями, а також значення балансу для управління підприємством та аналізу його фінансового стану. Крім того, викладач зуміла досягти мети закріпити у студентів вмінь оперувати теоретичним матеріалом на практиці. З метою проведення практичного заняття було використано наочний, роздатковий матеріал та ґрунтовна презентація з використанням мультимедійного забезпечення.
За результатами проведеного заняття студенти мають можливість обирати у майбутній практичній діяльності відповідні підходи до здійснення виробничо-господарської та фінансової діяльності підприємства.

 
 
Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550