Ukrainian English Russian

Історія створення та розвитку факультету економіки і менеджменту Сумського національного аграрного університету


Економічний факультет було засновано у 1977 р. у складі 2 факультетів Сумського філіалу Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва. 
Перший набір студентів на економічний факультет Сумського філіалу Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва було здійснено в 1977 р. в обсязі 50 осіб, в тому числі за спеціальностями: економіка і організація сільськогосподарського виробництва – 25 осіб; бухгалтерський облік в сільському господарстві – 25 осіб. 
Контингент студентів економічного факультету в перші три роки після заснування СФ ХСГІ ім. В.В. Докучаєва за двом спеціальностям складав 150 осіб. 
Першим деканом економічного факультету було призначено Кургана Віктора Панасовича (1977-1978 рр.). 
У різні часи факультет змінював назву на факультет обліку та фінансів, Інститут економіки та менеджменту, що включав у себе факультет економіки і підприємництва, факультет менеджменту і права. Обов’язки декана факультету виконували Головко Г.М. (1979-2000 рр.), Жмайлов В.М. (1999–2003 рр.), Строченко Н. І. (2000-2005 рр.), Жмайлова О.Г. (2003-2012 рр.), Дубовик С.Г. (2006-2008 рр.), Славкова О.П. (2008-2010 рр.), Строченко Н.І. (2010 р. – по теперішній час). 
У 2012 р. шляхом об’єднання факультету економіки та підприємництва і факультету менеджменту було утворено факультет економіки і менеджменту та призначено деканом к.е.н, професора Строченко Наталію Іванівну. 
У 1977 р. на економічному факультеті було утворено три кафедри: 
- організації і управління сільськогосподарським виробництвом - завідувач кафедри Брюховецький Іван Миколайович; 
- економіки сільського господарства - завідувач кафедри Курган Віктор Опанасович; 
- бухгалтерського обліку та машинної обробки інформації - завідувач кафедри Барановський Микола Тимофійович. 
На сьогоднішній час у складі факультету функціонує 9 кафедр: 
- бухгалтерського обліку - завідувач кафедри д.е.н., професор Славкова Олена Павлівна; 
- економіки - завідувач кафедри д.е.н., доцент Терещенко Світлана Іванівна; 
- економічного контролю та аудиту - завідувач кафедри к.е.н., професор Гордієнко Микола Іванович; 
- кібернетики та інформатики - завідувач кафедри к.т.н., доцент Агаджанова Світлана Володимирівна; 
- логістики та виробничого менеджменту - завідувач кафедри к.е.н., доцент Ковбаса Олександр Миколайович; 
- менеджменту в галузях АПК - завідувач кафедри к.е.н., доцент Дубовик Світлана Григорівна; 
- менеджменту ЗЕД та євроінтеграції - завідувач кафедри д.е.н., професор Михайлова Любов Іванівна; 
- статистики, АГД та маркетингу - завідувач кафедри к.е.н., доцент Устік Тетяна Володимирівна; 
- фінансів - завідувач кафедри к.е.н., доцент Геєнко Михайло Миколайович. 
Підготовку фахівців всіх рівнів на факультеті забезпечує науково-педагогічний склад кафедр факультету, що складає більше 100 осіб, з яких 8 докторів наук, 80 кандидатів наук. 
На факультеті станом на 01.01.2017 р. навчалося на денній формі 686 студентів, на заочній – 1080 студентів. Також навчається 126 іноземних студентів з Азербайджану, Гани, Замбії, Зімбабве, Індії, Нігерії, Туреччини, Туркменістану, Узбекистану. 
На факультету економіки і менеджменту функціонує наукова школа - Кадрове забезпечення розвитку ЗЕД аграрного сектору України в умовах глобалізації економіки. 
Керівник наукової школи - Михайлова Любов Іванівна, доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, провідний вчений відділення аграрної економіки і продовольства НААН України; завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та євроінтеграції Сумського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України. 
Наукові досягнення школи - захищено 18 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук та 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Всього наукових публікацій – 137. 
Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» мають: 
Михайлова Любов Іванівна – д.е.н., професор кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції; 
Соколов Микола Олександрович – д.е.н., професор кафедри статистики, АГД та маркетингу. 
Лауреатами державних, наукових вітчизняних та зарубіжних премій на факультеті економіки і менеджменту є: 
Клєцова Н.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції, 2010 р. - Лауреат премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок. 
Стоянець Н.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції, 2012 р. - стипендіат Кабінету Міністрів України. 
Данько Ю.І., д.е.н., професор кафедри статистики, АГД та маркетингу, 2013 р. - Лауреат премії Кабнету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України. 
Лозинська І.В., д.е.н., доцент кафедри економіки, 2016 р. - стипендіат Кабінету Міністрів України. 
Факультет економіки і менеджменту здійснює підготовку за наступними спеціальностями: 
• «Економіка»; 
• «Маркетинг»; 
• «Облік і оподаткування»; 
• «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; 
• «Фінанси, банківська справа та страхування»; 
• «Менеджмент», освітні програми «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Логістика»; 
• «Публічне управління та адміністрування», освітні програми «Публічне управління та адміністрування», «Бізнес-адміністрування», «Адміністративний менеджмент»; 
• магістерський курс «Регіональний менеджмент». 
Міжнародний магістерський курс MBA «Адміністративний менеджмент» акредитований європейським акредитаційним агентством Acquin та успішно розвивається у рамках співпраці з університетом прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф (Німеччина).

Історія створення та розвитку факультету економіки і менеджменту
Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550