Ukrainian English Russian

5 травня 2017 р. відбулося відкрите практичне заняття з дисципліни «Фінансовий облік ІІ» зі студентами 3 курсу

5 травня 2017 р. відбулося відкрите практичне заняття з дисципліни «Фінансовий облік ІІ» зі студентами 3 курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (гр. ОіА 1401-1, гр. ОіО 1601-2 с.т.). Тема практичного заняття «Облік формування і змін власного капіталу». Викладач - к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку Кадацька Алла Миколаївна. Метою проведення практичного заняття стало розширення, поглиблення і закріплення у студентів вмінь оперувати теоретичним матеріалом з теми «Облік формування і змін власного капіталу», набуття практичних навичок по визначенню господарських операцій і складанню кореспонденції рахунків по формуванню та зміни розмірів статутного (пайового) капіталу в господарських товариствах різних організаційно-правових форм власності. Викладач вміло сформував у студентів мотивацію до освоєння практичного матеріалу з метою подальшого його застосування в навчальному процесі та професійній діяльності. Студенти із зацікавленістю сформували групи, стали учасниками сільськогосподарського виробничого кооперативу, товариства з обмеженою відповідальністю, публічного акціонерного товариства, формували бухгалтерські проводки господарських операцій та презентували їх наочно. По завершенню заняття викладачем проведено бліц-опитування у тестовій формі, що надало змогу визначити рівень володіння матеріалом, виявити засвоєння навчального матеріалу студентами.Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550