Ukrainian English Russian
Дисертаційні роботи, захищені співробітниками кафедри
Михайлов Микола Григорович
Тема: «Організація формування та нормування оборотних засобів в колгоспах Харківської області»
 
Кадацька Алла Миколаївна
Спеціальність: 08.07.02 – Економіка сільського господарства і АПК
Тема: «Організаційно-економічні основи управління майновими ризиками в сільському господарстві»
Науковий керівник: к.е.н., доцент Михайлов Микола Григорович
Захист відбувся: 24 грудня 1999 р.
 
Мішньова Наталія Андріївна
Спеціальність: 08.06.02 – Підприємництво, менеджмент та маркетинг
Тема: «Організаційно-економічний механізм управління родючістю грунтів»
Науковий керівник: к.е.н., доцент Царенко Олександр Михайлович
Захист відбувся: 25 грудня 1998 р.
 
Полятикіна Лариса Іванівна
Спеціальність: 08.04.01 – Фінанси підприємств
Тема: «Менеджмент оборотних засобів»
Науковий керівник: д.е.н., професор Міщенко Володимир Іванович
Захист відбувся: 1996 р.
 
Славкова Олена Павлівна
Спеціальність: 08.07.02 – Економіка сільського господарства і АПК
Тема: «Особливості розвитку соціальної інфраструктури села в умовах реформування сільськогосподарських підприємств (на матеріалах Сумської області)»
Науковий керівник: к.е.н., доцент Михайлов Микола Григорович
Захист відбувся: 2002 р.
 
Телегунь Марія Іванівна
Спеціальність: 08.07.02 – Економіка сільського господарства і АПК
Тема: «Оцінка економічного розвитку сільськогосподарського виробництва»
Науковий керівник: к.е.н., доцент Михайлов Микола Григорович
Захист відбувся: 12 червня 2004 р.
 
Пасько Олег Віталійович
Спеціальність: 08.07.02 – Економіка сільського господарства і АПК
Тема: «Відтворення основних засобів аграрних підприємств (на прикладі Сумської області)»
Науковий керівник: к.е.н., доцент Михайлов Микола Григорович
Захист відбувся: 27 січня 2005 р.
 
Есманова Любов Іванівна
Спеціальність: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Тема: «Управління фінансовими результатами сільськогосподарських підприємств»
Науковий керівник: к.е.н., доцент Полятикіна Л.І.
Захист відбувся: 2009 р.
 
Ткаченко Вікторія Вікторівна
Спеціальність: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Тема: «Економічний механізм використання природних ресурсів сільськогосподарськими  підприємствами»
Науковий керівник: д.е.н., професор Борисова Вікторія Анатоліївна
Диплом ДК №058615 від 26 травня 2010 р.
 
Довжик Олена Олександрівна
Спеціальність: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Тема: «Організаційно-економічні основи підвищення ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств»
Науковий керівник: к.е.н., доцент Гордієнко Микола Іванович
Захист відбувся: 17 березня 2011 р.
 
Гаркуша Сергій Анатолійович
Спеціальність: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Тема: «Організаційно-економічні основи оцінки фінансового стану сільськогосподарських підприємств»
Науковий керівник: к.е.н., професор Михайлов Микола Григорович
Захист відбувся: 5 липня 2011 р.
 
Чуб Юлія Володимирівна
Спеціальність: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Тема: «Управління нематеріальними активами у підприємствах АПК»
Науковий керівник: к.е.н., професор Михайлов Микола Григорович
Захист відбувся: 21 лютого 2012 р.
 
Ткаль Ярміла Сергіївна
Спеціальність: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Тема: «Управління ефективністю використання земельних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами»
Науковий керівник: к.е.н., професор Михайлов Микола Григорович
Захист відбувся: 29 лютого 2012 р.
 
Славкова Олена Павлівна
Спеціальність: 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством
Тема: «Інституційне забезпечення сталого розвитку сільських територій»
Науковий керівник: д.е.н., професор, академік НААН України, заслужений діяч науки і техніки України Малік Микола Йосипович
 
Захист відбувся: 25 грудня 2012 р.

Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550