Ukrainian English Russian

Історія кафедри


24 жовтня 2012 року пішов із життя кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку Сумського НАУ, член спецради із захисту кандидатських дисертацій, член редакційної ради журналу «Облік і фінанси АПК», член Науково-методичної ради Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань обліку, фінансів та звітності, член НМК з бухгалтерського обліку МОН, талановитий вчений бухгалтер-економіст, обдарований науковець і мудрий викладач та наставник Михайлов Микола Григорович.

Микола Григорович народився 26 липня 1951 року в селі Ржавчик Первомайського району Харківської області в селянській сім’ї. В 1968 році закінчив Первомайську середню школу. В цьому ж році вступив до Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва на економічний факультет і в 1972 році закінчив повний курс названого інституту і отримав диплом з відзнакою за спеціальністю «Бухгалтерський облік в сільському господарстві», а рішенням ДЕК від 26.07.1972 року Михайлову Миколі Григоровичу присвоєно кваліфікацію «Економіст по бухгалтерському обліку в сільському господарстві».

Після закінчення інституту працював економістом в колгоспі ім. Леніна Сахновщинського району Харківської області.

В 1972-1973 pp. служив в лавах Радянської армії.

З грудня 1973 року по вересень 1974 року працював викладачем облікових дисциплін в СПТУ – 29 м. Первомайськ Харківської області.

Подальші етапи його творчого шляху були пов’язані з двома ВУЗами: Харківський НАУ ім. Докучаєва та Сумський НАУ.

Так, з вересня 1974 року по жовтень 1978 року асистент, з жовтня 1978 року по вересень 1981 року викладач, 1981-1982 рр. аспірант, 1982-1985 рр. викладач кафедри бухгалтерського обліку і фінансів Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва.

22.02.1985 року захистив дисертацію і рішенням спеціалізованої ради Харківського сільськогосподарського інститут ім. В.В. Докучаєва присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук.

З вересня 1986 року по серпень 1995 року доцент кафедри бухгалтерського обліку і фінансів Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва.

26 квітня 1989 року Рішенням Державного комітету СРСР по народній освіті Михайлову Миколі Григоровичу присвоєне вчене звання доцента по кафедрі бухгалтерського обліку і фінансів.

В квітні-червні 1986 року брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

З 01.08.1995 року, відповідно до наказу № 179-ВК, завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Сумського сільськогосподарського інституту.

22.12.2006 року Рішенням Атестаційної колегії при Міністерстві освіти і науки Михайлову Миколі Григоровичу присвоєно вчене звання професора кафедри бухгалтерського обліку та аудиту.

Микола Григорович був відомим науковцем у галузі бухгалтерського обліку, зокрема з питань загальної теорії бухгалтерського обліку, формування, використання і відтворення основних засобів, нарахування та обліку амортизації, провідним фахівцем з питань обліку витрат та калькулювання собівартості. Разом із науковцями кафедри проводив дослідження, обґрунтував методологію і розробив рекомендації з питань облікової політики.

Весь період діяльності вченого визначається глибокими науковими розробками теоретичних і практичних проблем бухгалтерського обліку, які втілено в монографіях та інших ґрунтовних працях.

Професора М.Г. Михайлова знали не тільки в Україні, а й за її межами як ученого-фахівця з бухгалтерського обліку і аудиту. Під час роботи на посаді завідувача кафедри бухгалтерського обліку було опубліковано близько 300 наукових та методичних робіт. Видано 5 підручників та навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки та Міністерства аграрної політики та продовольства, яким притаманні глибина та переконливість теоретичних узагальнень, зв’язок з потребами агропромислового виробництва країни. Брав активну участь у розробці галузевих стандартів вищої освіти «Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, спеціаліста та магістра». Він творчо поєднував наукову діяльність із підготовкою кадрів вищої кваліфікації.

Талант теоретика і практика європейського рівня у Миколи Григоровича Михайлова завжди поєднувався з високими людськими якостями батька, наставника, педагога, що приваблював до себе талановиту молодь. Навколо себе він створив ауру інтелектуальної творчості, постійного наукового пошуку нових ідей і напрямів наукових досліджень. Результатом такої діяльності стало створення ним відомої наукової школи бухгалтерів-аграрників. Під його професійним керівництвом захистили дисертації 10 аспірантів та пошукачів на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

За багаторічну і плідну наукову, практичну та громадську діяльність вченого удостоєно Почесних грамот Кабінету Міністрів України, міністерств та відомств України.

Талант ученого-дослідника, наукова ерудиція, аналітичне мислення і колосальна працездатність ставлять його в ряд енциклопедично освічених науковців, корифеїв економічної думки.

Загальне визнання й повагу він заслужив завдяки таланту, людським якостям, інтелекту, безмежному оптимізму, великій любові до життя і людей та безмежній працездатності.

Він був прекрасним сім’янином, чуйним батьком, любив своїх онуків.

Миколу Григоровича пам’ятатимуть як вченого з високим професіоналізмом, принциповістю, творчим підходом до справи, вимогливістю до себе і колег, як чуйну людину, яка була готова прийти на допомогу кожному, хто потребував підтримки, дати кваліфіковану пораду.

У Миколи Григоровича залишилася велика кількість нереалізованих новаторських ідей, які тепер будуть втілювати його учні та послідовники.

Вічна йому пам’ять!

Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550