Ukrainian English Russian

Документи кафедри 

Викладачi кафедри 

СЛАВКОВА ОЛЕНА ПАВЛІВНА

д.е.н., професор,  завідувач кафедри
 
Народилася 1 вересня 1970 р. у м. Суми.
 
Після закінчення 8 класів школи в 1985 р. вступила до Сумського технікуму цукрової промисловості, який у 1989 р. закінчила з відзнакою.
 
З 1989 по 1994 рр. навчалася у Сумському державному університеті, присвоєно кваліфікацію «Інженер-електрофікатор».
 
Після закінчення ВНЗ працювала бухгалтером у приватному підприємстві «Екостиль».
 
З 1996 р. по 1997 рр. навчалася у Київському інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Мінмашпрому України, присвоєно кваліфікацію «Економіст по фінансовій роботі».
 
З 1997 р. – асистент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Сумського національного аграрного університету.
 
У 2002 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Особливості розвитку соціальної інфраструктури села в умовах реформування сільськогосподарських підприємств (на матеріалах Сумської області)» за спеціальністю 08.07.02 – Економіка сільського господарства і АПК.
 
Рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 28 квітня 2004 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку та аудиту.
 
25 грудня 2012 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Інституційне забезпечення сталого розвитку сільських територій» за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.
 
Рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 25 лютого 2016 р. присвоєне вчене звання професора кафедри бухгалтерського обліку.
 
Має дозвіл на керівництво дисертаційними роботами аспірантів і пошукачів.
 
 

ПОЛЯТИКІНА ЛАРИСА ІВАНІВНА

к.е.н., доцент

У 1985 р. закінчила Сумський філіал Харківського сільськогосподарського інституту імені В.В. Докучаєва, одержавши диплом з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності», присвоєно кваліфікацію «Економіст з бухгалтерського обліку».

Після закінчення інституту працювала за фахом згідно з умовами державного розподілу.

У 1987 р. розпочала роботу в Сумському філіалі Харківського сільськогосподарського інституту імені В.В. Докучаєва асистентом, потім старшим викладачем кафедри бухгалтерського обліку та аудиту.

У 1996 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Менеджмент оборотних засобів» за спеціальністю 08.04.01 – Фінанси підприємств.

Рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 17 червня 1998 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку та аудиту.

Має дозвіл на керівництво дисертаційними роботами аспірантів і пошукачів.

ГАРКУША СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

к.е.н., доцент

Народився 10 січня 1978 р. у м. Борзна Чернігівської області.

1993-1997 рр. – навчання у Борзнянському радгоспі-технікумі.

1997-2002 рр. – навчання в Сумському національному аграрному університеті на факультеті обліку і фінансів. Диплом про повну вищу освіту, присвоєно кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.

Після закінчення ВНЗ працював бухгалтером у ЗАТ «Укршампінйон» м. Канів Черкаської області.

З 2002 р. – викладач кафедри спеціальних економічних дисциплін Ніжинського агротехнічного інституту.

З вересня 2003 р. – асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Сумського національного аграрного університету, з 2007 р. – старший викладач, з 2011 р. – доцент кафедри бухгалтерського обліку.

У 2011 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Організаційно-економічні основи оцінки фінансового стану сільськогосподарських підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 14 лютого 2014 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку.

ДОВЖИК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

к.е.н., доцент

Народилася 14 червня 1978 р. у с. Беєве Липоводолинського району Сумської області.
У 1995 р. закінчила Сумську середню школу № 1.
У 2000 р. закінчила факультет обліку та фінансів Сумського національного аграрного університету за спеціальністю «Облік і аудит», присвоєно кваліфікацію «Економіст з бухгалтерського обліку».
З вересня 2001 р. – асистент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Сумського національного аграрного університету, з 2011 р. – доцент кафедри бухгалтерського обліку.
У 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Організаційно-економічні основи підвищення ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 25 січня 2013 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку.

КАДАЦЬКА АЛЛА МИКОЛАЇВНА

к.е.н., доцент

У 1982 р. закінчила Сумський філіал Харківського сільськогосподарського інституту імені В.В. Докучаєва.
З 1994 р. працює на кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту Сумського національного аграрного університету за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві», присвоєно кваліфікацію «Економіст з бухгалтерського обліку в сільському господарстві».
У 1999 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Організаційно-економічні основи управління майновими ризиками в сільському господарстві» за спеціальністю 08.07.02 – Економіка сільського господарства і АПК.
Рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки від 23 грудня 2002 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку та аудиту.
 

ТКАЛЬ ЯРМІЛА СЕРГІЇВНА

к.е.н., доцент

Народилася 6 вересня 1986 р. у м. Лебедин Сумської області.
У 2007 р. закінчила з відзнакою Сумський національний аграрний університет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит», присвоєно кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.
З вересня 2007 р. – асистент кафедри бухгалтерського обліку Сумського національного аграрного університету.
З 15 листопада 2007 р. по 15 листопада 2011 р. навчалася в аспірантурі на заочній формі за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
29 лютого 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Управління ефективністю використання земельних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
З вересня 2012 р. – старший викладач, з вересня 2014 р. – доцент кафедри бухгалтерського обліку Сумського національного аграрного університету.
Рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 31 жовтня 2014 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку.

ТКАЧЕНКО ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

к.е.н.

Народилася 27 жовтня 1984 р. у м. Суми.

У 2003 р. закінчила з відзнакою технікум Сумського державного аграрного університету (нині коледж Сумського НАУ) за спеціальністю «Бухгалтерський облік».

2003-2006 рр. – навчання у Сумському національному аграрному університеті за спеціальністю «Фінанси», після закінчення якого вступила до аспірантури за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Економічний механізм використання природних ресурсів сільськогосподарськими  підприємствами» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

З вересня 2010 р. – старший викладач, з вересня 2015 р. – доцент кафедри бухгалтерського обліку Сумського національного аграрного університету.

ЧУБ ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

к.е.н., доцент

Народилася 20 травня 1985 р. у с. Самотоївка Краснопільського району Сумської області.
У 2007 р. закінчила з відзнакою Сумський національний аграрний університет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит», присвоєно кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.
З вересня 2008 р. – асистент кафедри бухгалтерського обліку Сумського національного аграрного університету.
З 15 листопада 2007 р. по 15 листопада 2010 р. навчалася в аспірантурі за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
21 лютого 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Управління нематеріальними активами у підприємствах АПК» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
З вересня 2012 р. – старший викладач, з вересня 2014 р. – доцент кафедри бухгалтерського обліку Сумського національного аграрного університету.
Рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 31 жовтня 2014 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку.

БАРАНІК ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

старший викладач

Народився 29 травня 1967 р. у с. Мезенівка Краснопільського району Сумської області.
У 1984 р. закінчив Верхньосироватську середню школу та вступив до Сумського філіалу Харківського сільськогосподарського інституту імені В.В. Докучаєва.
1985-1987 рр. – строкова служба в збройних силах.
Після закінчення Сумського сільськогосподарського інституту в 1990 р. за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності» присвоєно кваліфікацію «Економіст з бухгалтерського обліку».
1992-1995 рр. – навчання в аспірантурі УНДІЕОСГ.
Після закінчення Сумського СГІ згідно з умовами державного розподілу працює старшим викладачем кафедри бухгалтерського обліку Сумського національного аграрного університету.

ГЛУШАЧЕНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

старший викладач

Народився 27 листопада 1966 р. у с. Діброва Роменського району Сумської області.
1974-1984 рр. – навчався у Дібрівській середній школі Роменського району.
У 1984 р. вступив до Сумського філіалу Харківського сільськогосподарського інституту імені В.В. Докучаєва.
У червні 1985 р. призваний до лав Збройних сил СРСР і в травні 1987 р. був звільнений у запас.
У 1990 р. закінчив повний курс навчання в Сумському сільськогосподарському інституті за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в сільськогосподарському виробництві».
З липня 1990 р. по січень 1991 р. працював головним економістом радгоспу «Рокити» Роменського району Сумської області.
14 січня 1991 р. був обраний за конкурсом на посаду асистента кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Сумського сільськогосподарського інституту.
З 1995 р. працює на посаді старшого викладача кафедри бухгалтерського обліку Сумського національного аграрного університету.
2014-2017 рр. – навчання в аспірантурі за спеціальністю 08.00.04 – Економіка
та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

СЕРГЕЄВ ЮРІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

старший викладач

Закінчив економічний факультет Сумського сільськогосподарського інституту та отримав диплом спеціаліста за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві», присвоєно кваліфікацію «Економіст з бухгалтерського обліку в сільському господарстві».
Нині займає посаду старшого викладача кафедри бухгалтерського обліку Сумського національного аграрного університету.
2012-2015  рр. – навчання в аспірантурі за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Паралельно з викладацькою діяльністю на кафедрі є керівником ансамблю спортивного бального танцю «Свей» Сумського національного аграрного університету.
 

СОСНОВСЬКА ІРИНА МИКОЛАЇВНА

асистент

Народилася 31 січня 1990 р. у м. Білопілля Сумської області.
 
1996-2007 рр. – навчання у Білопільській ЗОШ І-ІІІ ст.
 
У 2012 р. закінчила Українську академію банківської справи Національного банку України, присвоєно кваліфікацію магістра з фінансів і кредиту.
 
У 2012 р. працювала в Ощадбанку на посаді бухгалтера-контролера.
 
З 2012 р. по листопад 2013 р. працювала у відділі розвитку економіки Білопільської райдержадміністрації на посаді головного спеціаліста.
 

2013-2016 рр. – навчання в аспірантурі за спеціальністю 08.00.04 – Економіка
та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
З вересня 2014 р. – асистент кафедри бухгалтерського обліку Сумського
національного аграрного університету.


ШКОЛЬНА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

асистент

Народилася 28 липня 1968 р. у м. Суми.
У 1989 р. закінчила Сумський філіал Харківського сільськогосподарського інституту за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві», присвоєно кваліфікацію «Економіст з бухгалтерського обліку в сільському господарстві».
З 1989 р. – асистент кафедри бухгалтерського обліку Сумського національного аграраного університету.
З 2003 р. є членом Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України.

БОЙЧЕНКО ІРИНА ЙОСИПІВНА

старший лаборант

Народилася 26 квітня 1963 р. у с. Василівка Лебединського району Сумської області.
У 1980 р. закінчила Краснопільську середню школу та вступила на природничий факультет Сумського державного педагогічного інституту, який закінчила в 1986 р. Отримала диплом вчителя середньої школи за спеціальністю «Географія та біологія».
Працювала у Краснопільській восьмирічній школі, НВК «Казка» м. Суми.
З 1995 р. працює у Сумському національному аграраному університеті.
У 2005 р. отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Бухгалтерський облік».
З січня 2013 р. – старший лаборант кафедри бухгалтерського обліку Сумського національного аграрного університету.Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550