Ukrainian English Russian

Дисертаційні роботи, захищені співробітниками кафедри

 

Гордієнко Микола Іванович
Спеціальність 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит
Тема: "Аудит фінансових результатів сільськогосподарських підприємств"
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, академік УААН, Дем'яненко Микола Якович, Інститут аграрної економіки УААН, заступник директора по науковій роботі
Захист відбувся: 23 лютого 2000 року ІАЕ УААН м. Київ

Назаренко Інна Миколаївна
Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Тема: «Системи діагностики капіталу в менеджменті основної діяльності суб’єктів агробізнесу: теорія, методологія, практика»
Науковий консультант: доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку Полтавської державної аграрної академії
Плаксієнко Валерій Якович
Захист відбувся: 01 червня 2016 року, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, м. Харків

Пасько Олег Віталійович
Спеціальність: 08.07.02 – Економіка сільського господарства і АПК.
Тема "Відтворення основних засобів аграрних підприємств (на прикладі Сумської області)"
Науковий керівник: к.е.н., доцент Михайлов Микола Григорович
Захист відбувся: 27 січня 2005 року СНАУ м. Суми

Назаренко Олександр Володимирович
Спеціальність: "Економіка сільського господарства і АПК"
Тема: „ Орендні земельні відносини та механізм їх удосконалення в ринкових умовах"
Науковий керівник: к.е.н. доцент Гордієнко Микола Іванович
Захист відбувся 12 квітня 2006 року ХНАУ ім. В.В.Докучаєва м. Харків

Орєхова Альвіна Іванівна
Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством
Тема «Формування механізмів управління оборотним капіталом в аграрній сфері»
Науковий керівник: к.е.н., доцент Гордієнко Микола Іванович
Захист 16 грудня 2011 року. Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

Гончар Віталій Павлович
Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)Тема «Розвиток внутрішнього контролю в системі управління сільськогосподарськими підприємствами»Науковий керівник: к.е.н., доцент Гордієнко Микола Іванович
Захист відбувся 11 лютого 2014 року ХНАУ ім. В.В.Докучаєва м. Харків

Довжик Олена Олександрівна
Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Тема «Організаційно – економічні основи підвищення ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств»
Науковий керівник: к.е.н., доцент Гордієнко Микола Іванович
Захист відбувся 17 березня 2011 року. СНАУ м. Суми

Ільїн Віктор Кирилович
Спеціальність 08.00.12 – бухгалтерский учёт и анализ хозяйственной деятельности
Тема: "Вопросы совершенствования бухгалтерского учёта в свиноводстве (на материалах совхозов Новосибирской области)"
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Г.А. Ораєвська
Захист відбувся: 16 травня 1975 року

Дегтяренко Андрій В'ячеславович

Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Тема «Управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств»
Науковий керівник: к.е.н., доцент Гордієнко Микола Іванович
Захист відбувся 12 січня 2011 року ХНАУ ім. В.В.Докучаєва м. Харків

 
 
 
 

 

Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550