Ukrainian English Russian

Тематика магістерських дипломних робіт.

 

Удосконалення обліку та аналізу в умовах переходу України до міжнародних принципів обліку.

Концептуальні основи теорії обліку та аналізу: історія і сучасність.

Етичні й правові аспекти діяльності бухгалтера та аудитора.

Форми (системи) бухгалтерського обліку та їх вплив на процес аналізу облікової інформації.

Удосконалення первинного обліку та аналізу його даних.

Інформаційні системи бухгалтерського обліку.

Організація обліку та аудиту діяльності акціонерних товариств.

Облік і аудит діяльності підприємств.

Організація обліку та аналізу діяльності приватних підприємств.

Облік власного капіталу та аналіз ефективності його використання в господарській діяльності підприємств різних форм власності.

Аналіз фінансового стану підприємства – банкрута та облік процесу його ліквідації.

Становлення та розвиток фінансового обліку.

Становлення та розвиток управлінського обліку.

Реформування бухгалтерського обліку в Україні.

Облік і аудит грошових коштів.

Облік і аудит касових операцій.

Облік і аудит коштів на поточному рахунку в банку.

Облік і аналіз використання валютних коштів.

Облік і аналіз кредитних операцій.

Облік і аналіз вексельних операцій.

Облік і аналіз лізингових операцій.

Облік і аналіз експортних операцій.

Облік і аналіз імпорту і експорту товарів, робіт та послуг.

Облік і аналіз імпорту товарів, робіт та послуг.

Облік і аналіз експорту товарів, робіт та послуг.

Облік і аудит цінних паперів і депозитних вкладів на виробничих підприємствах.

Система оподаткування у сучасних умовах господарювання підприємств.

Бухгалтерська звітність підприємств різних форм власності.

Організація внутрішнього обліку і аудиту.

Облік і аудит розрахунків з бюджетом за податками.

Облік і аудит розрахунків з бюджетом по позабюджетним платежам.
Облік і аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками.
Облік і аудит розрахунків з постачальниками.

Облік і аудит розрахунків з підрядниками.

Облік і аудит розрахунків з покупцями та замовниками.

Облік і аудит розрахунків з покупцями.

Облік і аудит розрахунків з замовниками.

Облік і аудит готової продукції.

Облік і аудит виробничих запасів.

Облік і аудит тварин на вирощуванні та відгодівлі.

Облік і аудит наявності та руху основних засобів.

Облік і аудит амортизації (зносу) основних засобів.

Облік і аудит витрат на ремонт основних засобів.

Облік і аудит наявності і руху малоцінних швидкозношуваних предметів.

Облік і аудит інших необоротних матеріальних активів.

Облік і аудит інших нематеріальних активів.

Облік і аудит праці та її оплати.

Бухгалтерський облік оренди основних засобів.

Облік і аудит у капітальному будівництві.

Склад витрат підприємств і аналіз собівартості продукції за її елементами.

Облік і аналіз виробничої та оптової собівартості для прийняття управлінських рішень.

Облік і аналіз за центрами відповідальності.

Облік і аудит виробництва продукції зернових культур.

Облік і аудит виробництва кормів.

Облік і аудит виробництва продукції буряківництва.

Облік і аудит виробництва продукції овочівництва.

Облік і аудит виробництва продукції садівництва.

Облік і аудит виробництва продукції основного молочного стада.

Облік і аудит виробництва продукції свинарства.

Облік і аудит виробництва продукції птахівництва.

Облік і аудит виробництва продукції рибництва.

Облік і аудит витрат у ремонтній майстерні.

Облік і аудит витрат на утримання автомобільного парку.

Облік і аудит витрат на утримання машинно-тракторного парку.

Облік і аудит реалізації сільськогосподарської продукції.

Облік і аудит капітальних інвестицій.

Облік і аудит статутного капіталу та розрахунків із засновниками.

Облік і аудит паїв та розрахунків по дивідендах.

Облік і аудит фінансових інвестицій.

Аналіз і аудит фінансового стану підприємства.

Облік і аудит кредитів банку.

Облік і аудит доходів і витрат від іншої операційної діяльності.

Організація аудиту в аграрному секторі АПК.

Організація контрольно-ревізійної роботи в аграрному секторі АПК.

Організація фінансової звітності та аудит фінансового стану підприємства.

Облік і аудит доходів і витрат від фінансової діяльності.

Облік і аудит фінансових результатів.

Інвентаризація основних засобів та облік розрахунків по відшкодуванню матеріальних збитків.

Інвентаризація виробничих запасів та облік розрахунків по відшкодуванню матеріальних збитків.

Облік і аудит в підсобних промислових виробництвах.

Облік і аудит паїв в кооперативах.

Облік і аудит майнових поїв в сільськогосподарських підприємствах та розрахунків з їх власниками.

Облік і аудит доходів і витрат операційної діяльності.

Організація та удосконалення інформаційного забезпечення обліку, аудиту і аналізу діяльності підприємств.

Облік і аудит орендних операцій.

Студент має право запропонувати свою тему з обов'язковим обґрунтуванням доцільності її виконання.

 

Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550