Ukrainian English Russian

Готові до співробітництва

1.Напрямки підвищення виробництва та реалізації зерна ( або цукрового буряка, картоплі, соняшника, лікарських рослин), шляхи їх підвищення.

2.Напрямки підвищення виробництва та реалізації молока ( або м’яса великої рогатої худоби, продукції свинарства, вівчарства, птахівництва, бджільництва), шляхи їх підвищення.

3.Продуктивність праці в молочному скотарстві ( або овочівництві відкритого або закритого грунту, підгалузі виробництва цукрового буряка, свинарстві, вівчарстві та ін.трудомістких підгалузях) шляхи їх підвищення.

4.Економічна ефективність використання машинотехнологічних станцій ( або машино-тракторного парку, вантажного автотранспорту ).

5.Рентабельність виробництва продукції рослинництва (або тваринництва ) та шляхи підвищення.

6. Економічні та правові основи ефективності використання земельних ресурсів ( або трудових ресурсів, виробничих фондів).

7.Економічна ефективності виробництва продукції в фермерському господарстві, напрями та правові основи її підвищення.

8.Інтенсифікація виробництва та правове забезпечення реалізації продукції тваринництва ( по окремим його видам) шляхи підвищення ефективності.

9.Інтенсифікація виробництва та правове забезпечення реалізації продукції рослинництва ( по окремим його видам) шляхи підвищення ефективності.

10.Підвищення ефективності використання природних кормових угідь ( або меліоративних земель).

11.Економічна ефективність використання капітальних вкладень в об’єкти АПК

Кафедрою підтримуються постійні зв'язки з провідними вищими навчальними закладами і науковими установами України та інших країн, в тому числі і з НДІ УААН, ІАЕ УААН, ДАК "Хліб України", іншими підприємствами, організаціями та установами Сумської і сусідніх областей. 

Зацікавлених в співробітництві запрошуємо до співпраці по слідуючим напрямкам:

•  підвищення кваліфікації викладачів, стажування на кафедрі по взаємному обміну

•  сумісна розробка учбово-методичного забезпечення навчальних дисциплін і їх обмін

•  вступ і навчання в аспірантурі по спеціальністю 08.00.04- "Економіка, та управління підприємством (за видами економічної діяльності)" під науковим керівництвом доцентів та професорів кафедри;

•  висвітлення результатів дисертаційних досліджень у спеціалізованих журналах;

•  участь у конференціях.

 

Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550