Ukrainian English Russian

Дисертаційні роботи, захищені співробітниками кафедри

Дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, захищені співробітниками кафедри

Медвідь Вікторія Юріївна «Методологічні основи економічного регулювання регіонального розвитку» 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»,  2016р.

Терещенко Світлана Іванівна «Формування та використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств» 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами»(за видами економічної діяльності), 2016р

Лозинська Інна Віталіївна «Розвиток виробництва продукції скотарства в сільськогосподарських підприємствах» спец.08.00.04»Економіка та управління підприємствами», 2016р.Дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, захищені співробітниками кафедри

Строченко Наталія Іванівна- Стан і ефективність виробництва овочів відкритого ґрунту в умовах переходу до ринкової економіки на прикладі господарств Сумської області (Харківський сільськогосподарський інститут ім. Докучаєва, 1996)

Андрєєва Вікторія Андріївна - Трансформація еколого-економічних основ використання і відтворення лісових ресурсів , керівник – д.е.н., проф. Мішенін Є.В. (Сумський державний університет, Суми, 2002).

Байдала Вікторія Володимирівна - Цінова еластичність як фактор удосконалення механізму ціноутворення в сільському господарстві , керівник – к.е.н., доц. Пилипенко В.В. (Харківський державний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва, Харків, 2001).

Бричко Аліна Михайлівна «Економічні засади адаптації сільськогосподарських підприємств до умов глобалізації», Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, 2015р.

Бутенко Віра Михайлівна - Організаційно-економічні основи функціонування соціальної сфери села , керівник – д.е.н., проф. Мішенін Є.В. (Сумський національний аграрний університет, Суми, 2004).

Дяченко Олена Володимирівна - Соціально-економічні умови функціонування сільськогосподарських підприємств (Сумський національній аграрній університет, м. Суми).

Коблянська Інна Ігорівна - Науково-методичні основи екологічно орієнтованого логістичного управління промисловим виробництвом (2011р.,  Сумський державний університет, м. Суми).

Ковальова Ольга Михайлівна - Економічна оцінка сільськогосподарських земель з урахуванням соціального та екологічного чинників , керівник – к.е.н., доц. Пилипенко В.В.

Лозинська Інна Віталіївна - Організаційно-економічні основи ефективного виробництва свинини в сільськогосподарських підприємствах ( 2011р., м. Харків).

Маслак Наталія Григорівна - Організаційно-економічний механізм диверсифікації виробництва в селянських (фермерських) господарствах ( Дніпропетровський ордена трудового Червоного прапора державний аграрний університет).

Наумко Юлія Сергіївна - Управління трудовими ресурсами аграрної сфери регіону ( 2010р., ДВНЗ Ужгородський національний університет , м. Ужгород ).

Пилипенко В’ячеслав Валентинович - Вартість на землю та механізм оподаткування суб’єктів господарювання в сільському господарстві , керівник – д.е.н., проф. Положій В.М.

Пилипенко Надія Миколаївна - Податково-дотаційний менеджмент у сільському господарстві , керівник – д.е.н., проф. Положій В.М. (Сумський державний аграрний університет, Суми, 1998).

Пізняк Тетяна Іванівна - Організаційно-економічні основи формування системи екологічного аудиту сільськогосподарського землекористування, науковий керівник – д.е.н., проф. Мішенін Є.В. (Сумський державний університет, Суми, 2008).

Сапич Надія Миколаївна - Економічна ефективність землекористування сільськогосподарських підприємств і податкова складова її регулювання . Рік захисту 2009. Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами. Керівник – д.е.н., проф. Мішенін Є.В.

Степанова Олена Вікторівна - Організаційно-економічні основи соціально відповідального управління промисловими підприємствами, науковий керівник – д.е.н., проф. Мішенін Є.В. (Сумський державний університет, Суми , 2008).

Стояненко Ірина Вікторівна - Організаційно-економічні основи енергозбереження в сільському господарстві , керівник – к.е.н., доц. Пилипенко В.В. (Сумський національний університет. – Суми, 2004).

Суміна Ольга Михайлівна - Економіка, організація і управління підприємствами, керівник – д.е.н., проф. Мішенін Є.В. (Сумський національний аграрний університет, Суми, 2002).

Сухоставець А.І.  - Стратегія розвитку підприємництва у соціальній сфері села , керівник - д.е.н. проф.. Мішенін Є.В. (ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права», Херсон, 2014).

Ярова Інеса Євгенівна - Організаційно-економічні засади екологічно орієнтованого управління лісогосподарюванням . Спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. Керівник – д.е.н., проф. Михайлова Л.І. (Сумський національний університет. – Суми, 2011).

Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550