Ukrainian English Russian

Дисертаційні роботи, захищені співробітниками кафедри

Під час роботи на кафедрі нашими викладачами було розроблено та захищено кандидатські дисертації:

Строченко Наталія Іванівна- Стан і ефективність виробництва овочів відкритого ґрунту в умовах переходу до ринкової економіки на прикладі господарств Сумської області (Харківський сільськогосподарський інститут ім. Докучаєва, 1996)

Андрєєва Вікторія Андріївна - Трансформація еколого-економічних основ використання і відтворення лісових ресурсів , керівник – д.е.н., проф. Мішенін Є.В. (Сумський державний університет, Суми, 2002).

Байдала Вікторія Володимирівна - Цінова еластичність як фактор удосконалення механізму ціноутворення в сільському господарстві , керівник – к.е.н., доц. Пилипенко В.В. (Харківський державний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва, Харків, 2001).

Бутенко Віра Михайлівна - Організаційно-економічні основи функціонування соціальної сфери села , керівник – д.е.н., проф. Мішенін Є.В. (Сумський національний аграрний університет, Суми, 2004).

Дяченко Олена Володимирівна - Соціально-економічні умови функціонування сільськогосподарських підприємств (Сумський національній аграрній університет, м. Суми).

Коблянська Інна Ігорівна - Науково-методичні основи екологічно орієнтованого логістичного управління промисловим виробництвом (2011р.,  Сумський державний університет, м. Суми).

Ковальова Ольга Михайлівна - Економічна оцінка сільськогосподарських земель з урахуванням соціального та екологічного чинників , керівник – к.е.н., доц. Пилипенко В.В.

Лозинська Інна Віталіївна - Організаційно-економічні основи ефективного виробництва свинини в сільськогосподарських підприємствах ( 2011р., м. Харків).

Маслак Наталія Григорівна - Організаційно-економічний механізм диверсифікації виробництва в селянських (фермерських) господарствах ( Дніпропетровський ордена трудового Червоного прапора державний аграрний університет).

Наумко Юлія Сергіївна - Управління трудовими ресурсами аграрної сфери регіону ( 2010р., ДВНЗ Ужгородський національний університет , м. Ужгород ).

Пилипенко В’ячеслав Валентинович - Вартість на землю та механізм оподаткування суб’єктів господарювання в сільському господарстві , керівник – д.е.н., проф. Положій В.М.

Пилипенко Надія Миколаївна - Податково-дотаційний менеджмент у сільському господарстві , керівник – д.е.н., проф. Положій В.М. (Сумський державний аграрний університет, Суми, 1998).

Пізняк Тетяна Іванівна - Організаційно-економічні основи формування системи екологічного аудиту сільськогосподарського землекористування, науковий керівник – д.е.н., проф. Мішенін Є.В. (Сумський державний університет, Суми, 2008).

Сапич Надія Миколаївна - Економічна ефективність землекористування сільськогосподарських підприємств і податкова складова її регулювання . Рік захисту 2009. Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами. Керівник – д.е.н., проф. Мішенін Є.В.

Степанова Олена Вікторівна - Організаційно-економічні основи соціально відповідального управління промисловими підприємствами, науковий керівник – д.е.н., проф. Мішенін Є.В. (Сумський державний університет, Суми , 2008).

Стояненко Ірина Вікторівна - Організаційно-економічні основи енергозбереження в сільському господарстві , керівник – к.е.н., доц. Пилипенко В.В. (Сумський національний університет. – Суми, 2004).

Суміна Ольга Михайлівна - Економіка, організація і управління підприємствами, керівник – д.е.н., проф. Мішенін Є.В. (Сумський національний аграрний університет, Суми, 2002).

Сухоставець А.І.  - Стратегія розвитку підприємництва у соціальній сфері села , керівник - д.е.н. проф.. Мішенін Є.В. (ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права», Херсон, 2014).

Ярова Інеса Євгенівна - Організаційно-економічні засади екологічно орієнтованого управління лісогосподарюванням . Спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. Керівник – д.е.н., проф. Михайлова Л.І. (Сумський національний університет. – Суми, 2011).

Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550