Ukrainian English Russian

Документи кафедри 

Викладачi кафедри 

Ільченко Олексій Володимирович

старший викладач.

Hародився 25 лютого 1960 року в с. Стецьківка Сумського району Сумської області.
В 1977р. закінчив Стецьківську середню школу.
З 1978 по 1980рр. служив в Радянській армії.
В 1980 - 1985рр. студент економічного факультету Сумського філіалу Харківського с.-г. інституту ім. В.В. Докучаєва.
Після закінчення навчання працював головним економістом радгосп-заводу ім. Горького Сумського району Сумської області.
В 1988 році переведений в управління сільського господарства Сумського району Сумської області, де з 1990р. – очолював планово-економічний відділ.

Із 1992 року і по теперішній час – на викладацькій роботі в Сумському НАУ. Спочатку асистент, а з 1995 року старший викладач кафедри теоретичної та прикладної економіки, яка на сьогодні реформована в кафедру економіки і контролінгу.

З 1993 по 1997рр аспірант без відриву від виробництва за спеціальністю 08.06.02. "Підприємництво, менеджмент та маркетинг". 


Дисципліни:

Економіка виробництва продукції тваринництва
Економіка і підприємництво, менеджмент
Економіка сільськогосподарського виробництва
Аналіз економічної ефективності результатів дослідження,
Економіка виробництва
Економіка підприємств
Економіка і бухгалтерський облік у тваринництві

Наукова робота:
Основні напрямки:
1. Підвищення економічної ефективності розвитку картоплярства в умовах ринку (на прикладі Сумської області)
2. Реформування в аграрному секторі економіки та ефективність розвитку галузей в агроформуваннях ринкового типу. 
Участь в розробках:
- удосконалення реформування сільськогосподарських підприємств, орендно - майнових і земельно - орендних відносин в сучасний період діяльності;
- розробка заходів підвищення економічної ефективності виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції в ринкових умовах.
Пропонується:
- співпраця в науковому і практичному напрямках з метою пошуку і впровадження в виробництво заходів підвищення економічної ефективності виробництва і реалізації с. - г. продукції, укріплення фінансово - економічного стану підприємств в аграрному секторі.

Наукові статті:

 1. Ільченко О.В. Удосконалення майнових відносин в агро формуваннях ринкового типу. Матеріали науково - практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ. (2 - 18 квітня 2002р.) - Суми: ВАТ "СОД", видавництво "Козацький вал", 2002. - (268с.) с. 172.
 2. Ільченко О.В. Економічні аспекти диверсифікації картоплярства // Вісник Сумського НАУ. Науково - методичний журнал. Серія: фінанси і кредит, № 2 (13), 2002 - с. 188 - 191.
 3. Ільченко О.В. Теоретичні аспекти власності в сільському господарстві // Вісник СДАУ. Науково - методичний журнал. Серія: Фінанси і кредит, № 2 (5), - с. 74 - 76.
 4. Ільченко О.В. Реформування форм власності в колективних сільськогосподарських підприємствах. Серія: Фінанси і кредит, № 1 (4), 1998 - с. 71 - 76.
 5. О.В. Ільченко, В.В. Маліжиновський. Приватизація землі та шляхи її вдосконалення // Вісник СДАУ. Науково - методичний журнал. Серія: Фінанси і кредит, № 1 (4), 1998. - с. 21 - 24.
 6. Ільченко О.В. Ефективність господарювання нових організаційно - правових форм у процесі реформування аграрної сфери економіки Молодь: реформи в АПК. - Суми: Видавництво "Слобожанщина", 2001. - с. 95 - 98.
 7. Ільченко О.В. – “Економічна ефективність картоплярства в сумській області” – Вісник Дніпропетровського НУ, 2005 .
 8. Ільченко О.В. Економічна оцінка виробничого процесу в картоплярстві // Аграрний форум-2006: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (25-29 вересня 2006 року, Суми, Україна) – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006.- с.213-215.
 9. Кабанець В.М., Бердін С.І., Ільченко О.В. Виробництво відновлюваних джерел енергії – шлях до економічної незалежності України.// Агровісник України – 2006 - №3, с.22-24.
 10. Ільченко О.В. Перспективи розвитку селекції і насінництва картоплі Сумщини. // Технології ХХІ віку: Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції (17-19 вересня 2007 року, Алушта, Україна) – Суми: СНАУ, 2007.- с.35-36.
 11. Ільченко О.В. Економічна ефективність придбання сільськогосподарськох техніки при вирощуванні картоплі в господарствах населення. // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (8-25 квітня 2008р.). – В 3 т./ т.2 – Суми: Видавництво “Довкілля” , 2008. – с.202-203.
 12. Харченко О.В., Ільченко О.В. Методика встановлення необхідного співвідношення між ціновими показниками для забезпечення економічної доцільності застосування мінеральних добрив// Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Випуск 70.-Харків: ННЦ ІГА ім. О.Н. Соколовського.-2009.-С.89-93
 13. Ільченко О.В. Залежність економічної ефективності застосування мінеральних добрив від цінового паритету в сучасний період. // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-29квітня 2009р.).-Суми. «Довкілля».2009-С. 170
 14. Ільченко О.В. Аспекти рентабельності виробництва і реалізації  сільськогосподарської продукції в Сумській області. // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-29квітня 2009р.).-Суми. «Довкілля».2009-С. 168
 15. Ільченко О.В. Вплив об’ємів на ціну реалізації сільськогосподарської продукції в 2007-2008 р.р.// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ.- 2009р.
 16. Ільченко О.В. Вплив об’ємів на ціну реалізації сільськогосподарської продукції в 2007-2008 р.р.// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ.- 2009 // [Електронний режим доступу] www.sau.sumy.ua.
 17. Ільченко О.В. Взаємозалежність між цінами і обсягами реалізації сільськогосподарської продукції. /Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (20-29 квітня 2010 року)// [Електронний режим доступу] www.sau.sumy.ua
 18. Ільченко О.В. Економічна оцінка транспортування картоплі в межах україни. /Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (квітень 2011 року)// [Електронний режим доступу]www.sau.sumy.ua
 19. Кожушко Н.С., Оничко В.І., Ільченко О.В., Сохошко М.М. Концепція розвитку галузі картоплярства Сумської області на період до 2015 року//Вісник СНАУ. Серія «Агрономія і біологія», випуск 4, 2011- с.70-74.
 20. Харченко О.В. Прасол В.І. Ільченко О.В. Мартиненко В.М. Собівартість продукції як чинник визначення критичної ціни на добрива. // Вісник СНАУ. Серія «Економіка і менеджмент», випуск 3(45), 2011.- с.64-68.
 21. Ільченко О.В., Аніщенко Т.Д. Аспекти інноваційного процесу вирощування зернових культур.// Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (12-16 листопада 2012р.).- в 3 т./т.1.-Суми, 2012.-с.30.
 22. Ільченко О.В. Економічна оцінка виробничого процесу в картоплярстві за 2012 рік.// Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (15-19 квітня 2013р.).- в 3 т./т.1.-Суми, 2013.-с.151 
  Методична робота:

Навчально - методичні видання становлять дванадцять найменувань загальним обсягом 20.4 друкованих аркушів. Основні:

1. Соколов М.О., Нєсвєтов О.О., Строченко Н.І., Цапенко Ю.Г., Курган В.П., Руденко Л.І., Прасол В.О., Ільченко О.В., Забара А.М., Бараніченко Е.М., Радько Н.І., Рибалко Н.О. Методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт для студентів спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій».

2. Прасол В.О., Ільченко О.В. “Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності “Фінанси і кредит”, “Фінанси”

3. Кожушко Н.С., Злобін Ю.А., Жатов О.Г., Кравченко М.С., Нагорний В.І., Мішньов А.К., Глущенко Л.Т., Лихачов О.Ф., Ільченко О.В., Бердін С.І., Прасол В.О. Методичні вказівки по виконанню та захисту дипломних робіт студентами агрономічної спеціальності для одержання кваліфікації спеціаліста за фахом 7.130102 – «Агрономія».- Суми, СНАУ – 2006 -32с.

4. Ладика В.І., Котенджи Г.П., Проваторов Г.В., Бондарчук Л.В., Остапенко В.І., Рубцов І.О., Шарганов В.М., Шандиба О.Б., Бондарева Л.М., Ільченко О.В.. Методичні вказівки до виконання випускної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня 6.130200 – бакалавр, 7.130201 – спеціаліст та 8.130201 – магістр студентами біолого-технологічного факультету – Суми, 2006.-28с.

5. Ільченко О.В. Методичні вказівки з економічного обґрунтування результатів дослідження в дипломних роботах студентів 5 курсу спеціальностей 7.130102 «Агрономія» та 7.130104 «Захист рослин» денної форми навчання/ Суми, 2009р.

6. Ільченко О.В. Методичні вказівки з економічного обґрунтування результатів дослідження в дипломних роботах студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки - 7.090102 «Технологія виробництва  і переробки продукції тваринництва»/ Суми, 2009р.

7. Ільченко О.В. Економіка виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки для практичних занять з навчального предмету «Економіка і підприємництво, менеджмент» для підготовки студентів 3 курсу за напрямком 6.090101 «Агрономія» спеціалізація ми 6.130102 «Агрономія» та 6.130104 «Захист рослин» денної і заочної форм навчання, 26 стор.

8. Ільченко О.В. Підприємництво в аграрному секторі економіки. Методичні вказівки для практичних занять з навчального предмету «Економіка і підприємництво, менеджмент» для підготовки студентів 4 курсу за напрямком 6.090101 «Агрономія» спеціалізація ми 6.130102 «Агрономія» та 6.130104 «Захист рослин» денної і заочної форм навчання, 26 стор.

9. Економіка і підприємництво, менеджмент. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.090101 “Агрономія” та 6.010905 “Захист рослин”/ - Суми, 2012. – 26с.

10. ЕіПМ. Частина 1. Економіка. Робочий зошит для проведення практичних занять для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямами підготовки 6.090101 “Агрономія” та 6.010905 “Захист рослин” - Суми, 2013.-52с.

11. ЕіПМ. Частина 2. Підприємництво. Робочий зошит для проведення практичних занять для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямами підготовки 6.090101 “Агрономія” та 6.010905 “Захист рослин”- Суми, 2013.-58с.

12. Економіка і підприємництво, менеджмент. Частина 3. Менеджмент. Робочий зошит для проведення практичних занять для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямами підготовки 6.090101 “Агрономія” та 6.010905 “Захист рослин”- Суми, 2013.-38с.

 

Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550