Ukrainian English Russian

Наукова робота кафедри

 

Наукові публікації 2016/17 н.р.

 

Участь у наукових темах:

 1. Строченко Н.І., Медвідь В.Ю. Підготовка розділу у звіт викладачів кафедри економіки за результати науково-дослідної роботи на тему: «Вдосконалення розміщення, використання та відтворення продуктивних сил Сумської області» (2014-2016 рр., № держ.реєстр.0114U005304). Строченко Н.І., Медвідь В.Ю. Визначення основних обов’язкових вимог щодо формування стратегії економічного стимулювання розвитку регіону (на прикладі Сумської області)
 2. Строченко Н.І., Медвідь В.Ю. Підготовка розділу у звіт викладачів кафедри економіки за результати науково-дослідної роботи на тему: «Підвищення економічної ефективності використання та відтворення ресурсного потенціалу аграрних підприємств» (2014-2016 р.р., № держ.реєстр.0114U005303). Строченко Н.І., Медвідь В.Ю. Впровадження механізму аутсорсингу, як засобу забезпечення  ефективного функціонування сільськогосподарського підприємства
 3. Сапич Н.М.  Проблемні питання ефективності землекористування аграрних підприємств / В.І.  Сапич, Н.М. Сапич // [Електронний ресурс]: Звіт про виконання науково-дослідної роботи «Підвищення економічної ефективності використання та відтворення ресурсного потенціалу аграрних підприємств» (2014-2016 р.р., № держ. реєстр. 0114U005303.  -  Суми : Сумський НАУ, 2016. – С77-91 ).
 4. Пізняк Т.І.  Мотиваційне середовище та інструментарій екологізації сільськогосподарського землекористування / Коблянська І. І., Пізняк Т. І. // заключний звіт з НДР кафедри економіки СНАУ «Підвищення економічної ефективності використання та відтворення ресурсного потенціалу аграрних підприємств» (№ держ. реєстр. 0114U005303, 2014-2016р.р.)
 5. Участь у НДР кафедри Пилипенко В.В. Концептуальні засади формування державної аграрної політики в контексті реформування аграрного сектору економіки / В.В. Пилипенко [Електронний ресурс] : Звіт про виконання науково-дослідної роботи на тему «Підвищення економічної ефективності використання та відтворення ресурсного потенціалу аграрних підприємств» (номер державної реєстрації U 0114U005303, 2014-2016 р.р.). – Суми : Сумський НАУ, 2016. – 193 с. – С. 9-15.
 6. Пилипенко Н.М. Економічна безпека як чинник стійкого розвитку сільськогосподарських підприємств / Н.М. Пилипенко [Електронний ресурс] : Звіт про виконання науково-дослідної роботи на тему «Підвищення економічної ефективності використання та відтворення ресурсного потенціалу аграрних підприємств» (номер державної реєстрації U 0114U005303, 2014-2016 р.р.). – Суми : Сумський НАУ, 2016. – 193 с. – С. 95-111.
 7. Маслак Н. Г. Вектори підвищення економічної ефективності діяльності фермерських господарств України : Звіт про виконання науково-дослідної роботи «Підвищення економічної ефективності використання та відтворення ресурсного потенціалу аграрних підприємств» (номер державної реєстрації U 0114U005303, 2014-2016 р.р.) / Н. Г. Маслак. - Суми : Сумський НАУ, 2016.
 8. Маслак Н. Г. Стан аграрного сектору економіки Сумської області та програма його розвитку до 2020 року : Звіт про виконання науково-дослідної роботи «Вдосконалення розміщення, використання та відтворення продуктивних сил Сумської області» (номер державної реєстрації U 0114U005304, 2014-2016 р.р.) / Маслак Н. Г., Маслак О.М.. - Суми : Сумський НАУ, 2016.
 9. Ковальова О. М. Інновації в управлінні персоналом, як складової продуктивних сил, на прикладі сільськогосподарських підприємств Сумської області / О. М. Ковальова, Т. І. Пізняк [Електронний ресурс] : Звіт про виконання науково-дослідної роботи на тему «Вдосконалення розміщення, використання та відтворення продуктивних сил Сумської області» (номер державної реєстрації U 0114U005304, 2014-2016 р.р.). – Суми : Сумський НАУ, 2016. – 161 с. – С. 141-158.
 10. Ковальова О. М. Оцінка потенціалу розвитку зернового підкомплексу економіки України / О. М. Ковальова [Електронний ресурс] : Звіт про виконання науково-дослідної роботи на тему «Підвищення економічної ефективності використання та відтворення ресурсного потенціалу аграрних підприємств» (номер державної реєстрації U 0114U005303, 2014-2016 р.р.). – Суми : Сумський НАУ, 2016. – 193 с. – С. 183-190.
 11. Башлай С.В. «Підвищення економічної ефективності використання та відтворення ресурсного потенціалу аграрних підприємств» (2014-2016 рр., № держ.реєстр.0114U005303) (розділ – Дослідження економіко-правових засад підвищення кредитного потенціалу аграрних підприємств України)
 12. Сухоставець А.І. Суспільні блага та соціальний капітал / А.І. Сухоставець, О.П. Славкова [Електронний ресурс] : Звіт про виконання науково-дослідної роботи на тему «Підвищення економічної ефективності використання та відтворення ресурсного потенціалу аграрних підприємств» (номер державної реєстрації U 0114U005303, 2014-2016 р.р.). – Суми : Сумський НАУ, 2016. – 193 с. – С. 24-30.
 13. Сухоставець А.І. Соціальний капітал: теоретичні підходи / А.І. Сухоставець : [Електронний ресурс]: Звіт про виконання науково-дослідної роботи на тему «Вдосконалення розміщення, використання та відтворення продуктивних сил Сумської області» (номер державної реєстрації U 0114U005304, 2014-2016 р.р.). – Суми : Сумський НАУ, 2016. – 161 с. – С. 34-41
 14. Коблянська І.І. Мотиваційне середовище та інструментарій екологізації сільськогосподарського землекористування / Коблянська І. І., Пізняк Т. І. // заключний звіт з НДР кафедри економіки СНАУ «Підвищення економічної ефективності використання та відтворення ресурсного потенціалу аграрних підприємств» (№ держ. реєстр. 0114U005303, 2014-2016р.р.)
 15. Коблянська І.І. Інноваційна складова в системі забезпечення «зеленого» розвитку економіки регіону / Коблянська І. І. // Матеріали до заключного звіту з НДР кафедри економіки СНАУ «Вдосконалення розміщення, використання та відтворення продуктивних сил Сумської області» (№ держ. реєстр. 0114U005304, 2014-2016 рр.)
 16. Новікова О.С. Підвищення ефективності використання та забезпечення сталого відтворення земельних ресурсів  Сумської області за рахунок організаційно економічних факторів. / О.С. Новікова // «Вдосконалення розміщення, використання та відтворення продуктивних сил Сумської області» (2014-2016 р.р., № держ.реєстр.0114U005304).
 17. Makhnusha S.M. Increase of economic efficiency usage and reproduction of resource potential of agricultural enterprises (р. н. 0114U005303)
 18. Наумко Ю.С. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил Сумської області. «Вдосконалення розміщення, використання та відтворення продуктивних сил Сумської області» (2014-2016 р., № держ.реєстр.0114U005304).
 19. Забара А.М. Формування сучасного мотиваційного механізму підприємства як основи підвищення економічної ефективності використання трудових ресурсів / А.М.Забара // Науково-дослідна робота кафедри «Підвищення економічної ефективності використання та відтворення ресурсного потенціалу аграрних підприємств» № державної реєстрації 0114U005303, термін виконання 2014-2016 р.р. – - Суми: СНАУ, 2016. – с.83-95
 20. Ільченко О.В. Аналіз сучасного стану сільськогосподарського виробництва Сумської області за 2010-2014 роки [Електронний ресурс] : Звіт про виконання науково-дослідної роботи (номер державної реєстрації U 0114U005304, 2014-2016 р.р.) /  О.В.Ільченко. - Суми : Сумський НАУ, 2016.-С.42-54
 21. Ільченко О.В. Розвиток інноваційних процесів в агропромисловому комплексі України  [Електронний ресурс] : Звіт про виконання науково-дослідної роботи (номер державної реєстрації U 0114U005303, 2014-2016 р.р.) /  О.В.Ільченко. - Суми : Сумський НАУ, 2016.-С.148-156.
 22. Самойленко Т.Г. Проблеми та перспективи ефективного землекористування агропідприємств України: Звіт про виконання науково-дослідної роботи «Підвищення економічної ефективності використання та відтворення ресурсного потенціалу аграрних підприємств» (2014-2016 р.р., № держ.реєстр.0114U005303).

 

 Монографії та участь у розділах монографій

 

 1.  Терещенко С.І., Ведмідера О. Енергозберігаючі програми та ефективність їх використання Монографія (протокол №12 від 22.06.2017)
 2.  Строченко Н.І. Кластеризація як один із шляхів удосконалення економічних засад адаптації сільськогосподарських підприємств / Н.І. Строченко, А.М. Бричко.– Детермінанти соціально-економічного розвитку підприємств : монографія. Вип. 3 / за наук. канд. канд.. екон. наук, професора Строченко Н. І., канд. екон. наук, доцента Пилипенка В. В, канд. екон.наук, доцента Ковальової О. М. - Суми, «Сумський національний аграрний університет», 2016. – 311 с. – С. 284-295
 3. Медвідь В.Ю. Домінанти сучасного розвитку регіону / В.Ю.Медвідь – Детермінанти соціально-економічного розвитку підприємств: монографія. Вип. 3 / за наук. канд... екон. наук, професора Строченко Н. І., канд.. екон. наук, доцента Пилипенка В. В, канд.. екон.наук, доцента Ковальової О. М. Суми, «Сумський національний аграрний університет», 2016. – 311 с. – С. 263-278
 4. Пізняк Т.І. Вплив податкової реформи в Україні на формування конкурентоспроможності регіонів/Перхун Л.П., Пізняк Т.І..- Детермінанти соціально-економічного розвитку підприємств: монографія. Вип. 3/ За наук. Ред. Строченко Н.І., Пилипенко В.В., Ковальової О.М. – Суми, «Сумський національний аграрний університет», 2016, 311с. – С.278-284.
 5. Сапич Н.М.  Сільськогосподарське землекористування в умовах реформування відносин власності на землю / В.І. Сапич, Н.М. Сапич // Детермінанти соціально-економічного розвитку підприємств: монографія. Вип. 3 / за наук. ред. Строченко Н.І., Пилипенка В.В., Ковальової О.М. – Суми: «Сумський національний аграрний університет», 2016. -  311 с., С.81-99.
 6. Пилипенко Н.М. Теоретико-методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств / Н.М. Пилипенко, В.В. Пилипенко – Детермінанти соціально-економічного розвитку підприємств : монографія. Вип. 3 / за наук. ред. Строченко Н. І., Пилипенка В. В, Ковальової О. М. - Суми, «Сумський національний аграрний університет», 2016. – 311 с. – С. 8-47
 7. Пилипенко Н.М. Вдосконалення системи оподаткування в сільському господарстві в контексті соціально-економічного розвитку: монографія [Текст]/ Н.М. Пилипенко, О.Ю. Профатило. – Суми, «Сумський національний аграрний університет», 2016. – С. 200-227
 8. Маслак Н. Г. Застосування збалансованої системи показників аграрними підприємствами України. [Текст] / Н. Г. Маслак, І. М. Мазій // Детермінанти соціально-економічного розвитку підприємств.: колективна монографія. Випуск 3 / за наук. ред. Строченко Н.І., Пилипенка В.В., Ковальової О.М. – Суми,  «Сумський національний аграрний університет», 2016. – с. 47-60.
 9. Маслак Н. Г. Механізми державної підтримки сільськогосподарських підприємств через банки [Текст] / [Н. Г. Маслак] / Актуальні питання обліку, аудиту та оподаткування сільськогосподарських підприємств : колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., доц.. Славкової О.П. – Суми : Видавництво: ПП Вінніченко М.Д., ФОП Литовченко Є.Б., 2017. - С. 137-148.
 10. Ковальова О. М. Сутність Національної інноваційної системи та її особливості й перспективи в Україні / О. М. Ковальова. – Детермінанти соціально-економічного розвитку підприємств : монографія. Вип. 3 / за наук. канд. канд.. екон. наук, професора Строченко Н. І., канд. екон. наук, доцента Пилипенка В. В, канд. екон.наук, доцента Ковальової О. М. Суми, «Сумський національний аграрний університет», 2016. – 311 с. – С. 227-246
 11. Бричко А.М., Строченко Н.І. Кластеризація як один із шляхів удосконалення економічних засад адаптації сільськогосподарських підприємств / А.М. Бричко, Н.І. Строченко // Детермінанти соціально-економічного розвитку підприємства: монографія. Вип.3 / за ред. Строченко Н.І., Пилипенка В.В., Ковальової О.М. – Суми, «Сумський національний аграрний університет», 2016. - С. 284-295 (0,5 д.а.).
 12. Бричко А.М. Механізм адаптації сільськогосподарських підприємств до умов глобалізації / А.М. Бричко // «Актуальні питання обліку, аудиту та оподаткування сільськогосподарських підприємств»: [колективна монографія] / Загальна редакція О.П. Славкової. - Суми: Видавництво: ПП Вінниченко М.Д., ФОП Литовченко Є.Б., 2017. – С. 213-223
 13. Коблянська І.І. Регіональна логістика у контексті сталого розвитку регіонів: сутність та механізми реалізації / І.І. Коблянська // Детермінанти соціально-економічного розвитку підприємств : монографія. Вип. 3 / за наук. ред. Строченко Н.І., Пилипенка В.В., Ковальової О.М. – Суми: «Сумський національний аграрний університет», 2016. – С. 295-304.
 14. Koblіanska I. I. Motivational environment and tools of greening the agricultural land use / Mishenin E.V., Koblіanska I. I., Piznyak  T. I. // Marketing. Management. Innovations. – 2016 (монографія, Чехія) (у друці, вихід 2016 р.)
 15. Стратегія реалізації еколого орієнтованого логістичного управління на підприємствах агропромислового комплексу / Мішенін Є.В., Коблянська І.І., Мішеніна Н.В. // Актуальні питання обліку, аудиту та оподаткування сільськогосподарських підприємств: [колективна монографія]  / заг. ред. О.П. Славкової. – Суми: Видавництво: ПП Вінниченко М.Д., ФОП Литовченко Є.Б., 2017. – С. 158-170.
 16. Lukash S.M. NEW APPROACHES TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MODERN MARKETING COMMUNICATIONS / National Economic Reform: experience of Poland and prospect for Ukraine – Collective monograph. [Peresadko G.O., Pidlisna O.V.] – Vol.3. Poland: “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2016. – 351 – 365
 17. Lukash S.M. SUSTAINABILITY IN AGRICULTURAL ECONOMICS / International economic relations and sustainable development – Collective monograph. – Vol.1. Poland: “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017.
 18. Сухоставець А.І. Соціально-демографічні чинники аграрної політики / А.І. Сухоставець, О.П. Славкова – Детермінанти соціально-економічного розвитку підприємств : монографія. Вип. 3 / за наук. ред. Строченко Н. І., Пилипенка В. В, Ковальової О. М. - Суми, «Сумський національний аграрний університет», 2016. – 311 с. – С. 150-165
 19. Самойленко Т.Г. Соціальний аспект управління сталим розвитком сільських територій. / Т.Г.Самойленко//  Детрермінанти соціально-економічного розвитку підприємств:монографія. Вип. 3 / за наук. Ред.. Строченко Н.І., Пилипенка В.В., Ковальової О.М. – Суми, «Сумський національний аграрний університет», 2016, 311 с., с.165-175
 20. Новікова О.С. Проектний менеджмент у сільськогосподарських підприємствах / О.С. Новікова // Детермінінти соціально-економічного розвитку підприємств : Монографія. Вип. 3 / За наук ред. Строченко Н.І., Пилипенка В.В., Ковальової О.М. . – Суми, «Сумський національний аграрний університет», 2016. – с. 60-69
 21. Ільченко О.В. Використання ресурсозберігаючих технологій в рослинництві як напрям підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. Детермінанти соціально-економічного розвитку підприємств: монографія. Вип. 3/ за науко. Ред. Строченко Н.І., Пилипенко В.В.,Ковальової О.М.- Суми, СНАУ, 2016, - с.123-144.
 22. Кутах К.М. Роль інновацій в розвитку молочної галузі // «Актуальні питання обліку, аудиту та оподаткування сільськогосподарських підприємств»: [колективна монографія за Ред.. О.П. Славкової]. – Суми.: Видавництво: ПП Вініченко М.Д., ФОП Литовченко Є.Б., 2017. – с. 189-200.

 

 

Статті в іноземних збірниках

 

 1. Medvid V. Yu. Criteria measurement and evaluation system of functioning efficiency of Ukraine’s regional landscape / N.Iv. Strochenko,  V. Yu. Medvid // Економіка регіона (Scopus) (подано до друку).
 2. Svitlana Lukash, Svetlana Guseva, Valerijs Dombrovskis, Sergejs Čapulis. PROFESSIONAL ACTIVITY MOTIVES OF PRIVATE SECURITY COMPANY EMPLOYEES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT  // JOURNAL OF SECURITY AND SUSTAINABILITY ISSUES International Entrepreneurial Perspectives and Innovative Outcomes. – Military Academy of Lithuania. – Vilnius, 2016. (Scopus)ISSN 2029-7017 print/ISSN 2029-7025 online 2016 September Volume 6 Number 1http://dx.doi.org/10.9770/jssi.2016.6.1(11)
 3. Makhnusha S.M. Improving of intellectual property marketing management in the agrarian sphere of region // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. – 2017. –  № 1.
 4. Djachenko O. Analysis of poultry in Ukraine/ Djachenko O.  //Journal of Advanced Research in Law and Economics . -  Issue 3(25),  - 2017 (в процесі друку)
 5. Koblianska I. Development of biodegradable municipal waste separate collection system in Ukraine to fulfil the requirements of the EU directives / Shevchenko, T., Koblianska, I., Saher, L. // Journal of Environmental Management and Tourism. – 2016. - Vol 7, No 3 (2016). – Р. 361-369 SCOPUS
 6. Koblianska I. Structural transformations in agriculture as necessary condition for sustainable rural development in Ukraine / N. Strochenko, I. Koblianska, O. Markova // Journal of Advanced Research in Law and Economics. – Vol 8, No. 1 (23), Spring 2017 SCOPUS (у друці)
 7. Koblianska I. Waste Portable Batteries and Accumulators Management in Compliance With EU Requirements in Ukraine: Present State and High Priority Activities / T. Shevchenko, I. Koblianska, O. Markova // Journal of Environmental Management and Tourism. – 2017. - Vol 8, No 1 (Spring 2017). – Р. 232-246. SCOPUS
 8. Kovaljova O. Enterprise HR Management on innovative principles / O. Kovaljova, T. Pizniak // ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY» (зарубіжний науковий журнал (ISSN: 2414-0414, місце реєстрації Словаччина) – 2016. – №2. - C.57-62
 9.  Bashlai S. Volatility explosions and price predictions: case of oil market / Alex Plastun, Serhii Bashlai // Journal of Governance and Regulation / Volume 6, Issue 2, 2017, P. 33-44. (Журнал з Impact-фактором (англ. мовою).
 10. Pizyak T. I. Motivational environment and tools of greening the agricultural land use / Mishenin E.V., Koblіanska I. I., Piznyak  T. I. // Illiashenko, S.M., Strielkowski, W. (eds.). Managing economic growth: marketing, management, and innovations. 1st edition, Prague Institute for Qualification Enhancement: Prague, ISBN 978-80-906210-0-8, p. 454-465 (Закордонне видання)
 11. Piznyak T. The impact of tax reform in Ukraine on formation of competitiveness of the regions // Economics, management, law: innovation strategy: Collection of scientific articles. - Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, China. 2016. - P. 42-45. (Закордонне видання)
 12. Сапич Н.М. Введение рыночного  оборота сельскохозяйственных земель в контексте зарубежного  опыта  / В.И. Сапич,  Н.Н. Сапич  //  Государственная власть и крестьянство в ХХ - начале ХХI века: сборник статей / науч. ред. А.И. Шевельков. - Коломна: Государственный социально-гуманитарный  университет. - 2017. – С.
 13. Pilipenko N.M. Globalization: for and against in the context of the modern technological revolution / Pilipenko V.V., Pilipenko N.M.// Глобальні та національні проблеми економіки.–2017.-Випуск 16 Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-16-2017
 14. Pilipenko N.M. Еconomic security as a dynamic characteristic of an enterprise / Pilipenko N.M.  Pilipenko V.V. // Economy and society – 2016 - №10– Режим доступу: www.economyandsociety.in.ua
 15. Маслак, О.М. Перспективи розвитку виробництва органічної продукції в дрібнотоварних господарствах України / О. М. Маслак, Н.Г. Маслак // Evropský časopis ekonomiky a managementu. – №3. - 2017. – 12 стор. (прийнято до публікації до 30.06.2017 року)
 16. Лозинская И.В. Сравнительная оценка эффективности авторского и базового проекта свиноводческого предприятия с законченным циклом производства свинины на 6300 ц /Н.Г.Повод,  И.В. Лозинская //Зоотехническая наука Беларуси. - №1. – 2017. – С.89-96
 17. Novikova Olha. Effectiveness of arable land use in Ukraine  / Olha Novikova // Journal  Association 1901 “SEPIKE”. ISSN: 2196-9531 : Osthofen, Deutschland. -2017 .- Edition 16.- Р. 135-143. (Journal indexed by Index Copernicus)

 

Статті у вітчизняних та фахових виданнях

 

 1.     Терещенко С. І. Інтелектуалізація праці: методичні підходи до обґрунтування управлінських рішень в сільськогосподарських  підприємствах - / Терещенко С. І. // Економіка АПК. - 2017. - № 2 - С. 74-81
 2.     Терещенко С. І. Основні поняття та моделі електронного бізнесу   - подана до друку у - Вісник СНАУ
 3.     Башлай С. В. Визначення джерел кредитного забезпечення сільського господарства / Башлай С. В. // Сталий розвиток економіки. – 2017. – № 2. – C.57-64.
 4.     Башлай С. В. Кредитне забезпечення аграрних підприємств / Башлай С. В. // Інноваційна економіка. – 2017. – № 3-4. – C. 131-137.
 5.     Пізняк Т.І. Впровадження системи стандартів і міжнародних рекомендацій в галузі екологічного аудиту в Україні / Т.І.Пізняк// Економіка, фінанси, право. – 2017. -№4.- С.40-50.
 6.     Ковальова О.М., Славкова О.П. Розвиток вівчарства в Україні  / Ковальова О.М., Славкова О.П.  -  Електронний ресурс. – Режим доступу - http://global-national.in.ua/archive/7-2017/186.pdf
 7.     Пилипенко Н.М. / Теоретико-методологічні підходи до визначення понять: «безпека», «загрози», «економічна безпека підприємства» Пилипенко Н.М.// Вісник СНАУ. – 2016.-№8(69.- С.74-78
 8.     Коблянська І.І. Орієнтири розвитку системи освіти України з урахуванням досвіду США / Маслак Н.Г., Коблянська І.І. // «Ефективна економіка» (Електронне наукове видання). – 2016. - № 7. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5075
 9.     Коблянська І.І. Сутнісно-організаційні трансформації господарювання на селі як основа сталого сільського розвитку в Україні / Строченко Н.І., Коблянська І.І. // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2016. - № 3. – С. 293-308. WEB OF SCIENCE, ESCI
 10.     Коблянська І.І. Виконання вимог ЄС у сфері поводження з відпрацьованими портативними батарейками: практика європейських країн  та орієнтири для України / Коблянська І.І., Шевченко Т.І. // «Ефективна економіка» (Електронне наукове фахове видання). – 2017. - № 1. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5389
 11.    Коблянська І.І. Вектори реформування сільськогосподарської галузі України з позицій сталого сільського розвитку [Електронний ресурс]/ Коблянська І.І., Кутах К.М. // Економіка та суспільство. – 2017. - № 8. – Режим доступу до журналу: http://economyandsociety.in.ua
 12.    Коблянская И.И. Перспективы и механизмы развития «циркулярной» экономики в глобальной среде / Е.В. Мишенин, И.И. Коблянская // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. - № 2. – С. WEB OF SCIENCE, ESCI (у друці)
 13.    Дяченко О.В. Птахівництво яєчного напрямку – динаміка, проблеми та перспективи розвитку /Дяченко О. //Економіка. Фінанси. Право. – №5, -  2017 , С. 21 – 27
 14.    Дяченко О.В. Питання сучасного розвитку аграрних підприємств птахівничого напрямку / Дяченко О.//Вісник сумського національного університету: науковий журнал. – Сер. «Економіка і менеджмент» / Сумський НАУ. – Суми, 2017. (в процесі друку)
 15.   Наумко Ю.С. Ефективність механізмів державного управління територіальним економічним розвитком [Електронний ресурс] / Ю.С. Наумко // Глобальні та національні проблеми економіки - 2016.- грудень –Випуск №14.- С.663-666.- Режим доступу до журналу: http://www.global-national.in.ua
 16.    Наумко Ю.С. Інвестиційна діяльність в Сумській області: сучасний стан та шляхи покращення [Електронний ресурс] / Ю.С. Наумко // Східна Європа: економіка, бізнес та управління - 2017.- Випуск № 6.- С.93-96.- Режим доступу до журналу: http:// www.easterneurope-ebm.in.ua
 17.    Орєхова А.І. Сутність та наукові підходи до інтерпретації поняття «економічний потенціал підприємства» // Бізнес Інформ. – 2017. - № 5. – (подано до друку).
 18.    Маслак Н.Г. Орієнтири розвитку системи освіти України з урахуванням досвіду США [Електронний ресурс] / Н.Г. Маслак, І.І. Коблянська. // Ефективна економіка. - 2016. - № 7. - Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?n=7&y=2016
 19.    Маслак Н.Банки та АПК України: співпраця триває! [Текст] / Н. Маслак, О. Маслак // Пропозиція. Інформаційний щомісячник. Український журнал з питань агробізнесу. - 2017. - № 5. - С. 154-160.
 20.    Makhnusha S.M. Improving policy of branding and marketing at agricultural enterrises in Sumy region // Вісник СНАУ. Серія «Економіка та менеджмент». – 2016. – грудень
 21.    Makhnusha S.M. Outlook on the market of grains and oilseeds in agricultural exports politics of Ukraine // Вісник СНАУ. Серія «Економіка та менеджмент». – 2017. – травень
 22.    Lukash S.M.  SOIL CONSERVATION AS ELEMENT OF SUSTAINABILITY IN AGRICULTURE (USA EXPERIENCE)// Вісник СНАУ. Серія Економіка і менеджмент. -  6(72) – Суми.: Сумський національний аграрний  університет, 2017.
 23.    Lukash S.M. TIME MANAGEMENT TIPS IN THE STUDENTS’ LIFE AS SELF-CONTROLLING / Lukash S.M.,В. Zagоrulko, K. Skakun // Вісник СНАУ. Серія Економіка і менеджмент – 6(72) - Суми.: Сумський національний аграрний  університет, 2017.
 24.    Лозинська І.В. Сутність та особливості клієнтоорієнтованого маркетингу фермерських господарств / І.В. Лозинська, А.О.Павленко // Вісник СНАУ. Серія «Економіка і менеджмент». - №6(68). – 2016. – С.33-37.
 25.    Лозинська І.В. Адаптація українських стандартів якості продукції скотарства до світових вимог / І.В. Лозинська, О.В. Бессараб // Економічний вісник Запорізької інженерної академії. - №2(08). – 2017. – С.37-41.
 26.    Лозинська І.В. Сучасний стан та перспективи розвитку фермерських господарств / І.В. Лозинська, А.О.Павленко // Вісник СНАУ. Серія «Економіка і менеджмент». - №4(71). – 2017. – С.28-32.
 27.    Бричко А.М. Економічне оздоровлення сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / А.М. Бричко // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання – Миколаїв, 2016. – Вип. № 13. - Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-13-2016/21-vipusk-13-zhovten-2016-r/2410-brichko-a-m-ekonomichne-ozdorovlennya-silskogospodarskikh-pidpriemstv. (0,33 д.а.).
 28.    Бричко А.М. Основні тенденції виробництва та збуту продукції свинарства на вітчизняному ринку [Електронний ресурс] / А.М. Бричко // "Східна Європа: економіка, бізнес та управління". Електронне наукове фахове видання – Дніпро, 2017. – Вип. № 6. - Режим доступу http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/6_2017/07.pdf (0,38 д.а.).
 29.    Бричко А.М. Виробництво та збут м’яса (яловичини, свинини, м’ясо птиці) на вітчизняному та світовому ринках [Електронний ресурс] / А.М. Бричко // "Ефективна економіка". Електронне наукове фахове видання – Дніпро, 2016. – Вип. № 12. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5421 (0,42 д.а.) (http://www.economy.nayka.com.ua/?op=7 – Index Copernicus).
 30.    Новікова О.С. Дослідження ефективності використання та забезпечення сталого відтворення земельних ресурсів  Сумської області / О.С. Новікова // Електронне наукове фахове видання "Економіка та суспільство". Вип 10. (індексовано Index Copernicus)
 31.    Бутенко В.М., Забара А.М. Теоретичні основи формування організаційно-економічного механізму розвитку біоекономіки в Україні / В.М. Бутенко, А.М.Забара // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». – 2016. - №8 (69). – С.
 32.    Баланюк І.Ф., Забара А.М. Роль біоекономіки у створенні можливостей для сталого розвитку / І.Ф. Баланюк, А.М.Забара // Економічний дискурс. – 2017. - №1 (__). – С. Міжнародний збірник наукових праць "ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС" (http://sophus.at.ua/index/zbirnik_naukovikh_prac_quot_ekonomichnij_diskurs_quot/0-27 )
 33.    Троценко В.І., Ільченко О.В., Собко М.Г., Ільченко В.О. Диференціація культури соняшника та економічна ефективність його вирощування в умовах північно-східного Лісостепу України / В.І.Троценко, О.В.Ільченко, М.Г.Собко, В.О.Ільченко // Вісник Сумського НАУ – Суми, 2016. – Серія «Агрономія і біологія», вип.2 (31),- с.135-139.
 34.    Ефективність вирощування пшениці озимої / О.М.Маслак, О.В.Ільченко // Агрономія сьогодні.-К: 2016.-- с.7-13.
 35.    Самойленко Т.Г. «Органи самоорганізації населення на селі як інструмент місцевого розвитку» [Електронний ресурс] /  Т.Г.Самойленко // Економіка та суспільство. 2016 .- №7. Режим доступу до журналу : http:economyandsociety.in.ua
 36.    Кутах К.М. Вектори формування сільськогосподарської галузі України з позиції сталого сільського розвитку [Електронний ресурс]/І.І. Коблянська, К.М. Кутах//Економіка та суспільство. -2017. - №8. – Режим доступу до журналу: http://economyandsociety.in.ua с. 147-152
 37.    Кутах К.М. Впровадження механізму аутсорсингу, як засобу забезпечення ефективного функціонування сільськогосподарського підприємства/ Строченко Н.І., Медвідь В.Ю., Кутах К.М.//Науковий вісник Ужгородського університету Серія «Економіка» Випуск 1(49). Том 1. – Ужгород 2017. – с. 199-205.
 38.    Кутах К.М. Управління резервами підвищення ефективності галузі молочного скотарствасільськогосподарського підприємства/ Кутах К.М.// Науковий журнал Причорноморські економічні студії. Випуск 17. – Одесса 2017. (Подано да друку)
 39.    Рибалко Н.О. Стратегічне планування на підприємстві //   Вісник СумДУ   Серія №2  «Економіка і менеджмент»    ( червень 2017 р.)

 

 

Тези

 

 1. Медвідь В. Ю. Впровадження аутсорсингу у виробничий процес агропромислового підприємства /В. Ю. Медвідь, Ю. В. Кузьменко // ХІV Міжнародна наук.-практич. Інтернет-конф.: «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». – Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет м.. Г. Сковороди.- 2016. -  С. 393-397. (3-4 червня 2016р.).
 2. Медвідь В.Ю. Тенденції формування молодіжного сегменту ринку праці / В.Ю. Медвідь, О.В. Биховець // International scientific conference “The global competitive environmet: development of modern social and economic systems. – Chisinau. – 2017. – C. 107-110 (April 21, 2017)
 3. Медвідь В.Ю. Узагальнення теоретичних підходів до визначення сутності поняття «конкурентноспроможність підприємства» / В.Ю. Медвідь, І.Є. Бузовська // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово – кредитна система: вектор розвитку». – Ужгород. – 2017 . – С. 45-48.
 4. Тез доповідей на університетській конференції
 5. Медвідь В.Ю. Проблеми антикризового управління в сучасних  умовах/ В.Ю. Медвідь, І. М. Плішива // Всеукраїнська науково-практична конференція викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ  (14-18 листопада 2016 р.). – В 3 т./Т.І. – Суми, 2016. – 317 с.– С. 121
 6. Медвідь В.Ю. Діагностика кризового стану та загрози банкрутства підприємства на прикладі ПАТ «СУМИХІМПРОМ» / В.Ю. Медвідь, О.В. Сокол// Всеукраїнська науково-практична конференція викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ. - (14-18 листопада 2016 р.). – В 3 т./Т.І. – Суми, 2016. – 317 с.– С. 122
 7. Медвідь В.Ю. Система индикаторов уровня социально-экономического развития регионов / В.Ю. Медвідь, Усанов Сардорбек Анвар угли // Всеукраїнська науково-практична конференція викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ - (14-18 листопада 2016 р.). – В 3 т./Т.І. – Суми, 2016. – 317 с.– С. 123
 8. Медвідь В.Ю. Світовий досвід взаємодії регіону з центральними органами влади/ В.Ю. Медвідь, Биховець О.В // Всеукраїнська науково-практична конференція викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ - (14-18 листопада 2016 р.). – В 3 т./Т.І. – Суми, 2016. – 317 с.– С. 124
 9. Медвідь В.Ю. Лідерство як засіб забезпечення розвитку підприємств на сучасному етапі / В.Ю. Медвідь, Биховець О.В // Всеукраїнська науково-практична конференція викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ - (14-18 листопада 2016 р.). – В 3 т./Т.І. – Суми, 2016. – 317 с.– С. 125
 10. Медвідь В.Ю. Проблемні аспекти молодіжного сегменту ринку праці / В.Ю. Медвідь, О.В. Биховець // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ - (19-21 квітня 2017 р.). – В 3 т./Т.І. – Суми, 2017. – 249 с.– С.147.
 11. Медвідь В.Ю. Стратегічні напрями розвитку трудових ресурсів аграрних підприємств / В.Ю. Медвідь, В.В. Мельник // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ - (19-21 квітня 2017 р.). – В 3 т./Т.І. – Суми, 2017. – 249 с.– С.148.
 12. Терещенко С.І. Інтелектуалізація систем менеджменту для забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства / С.І. Терещенко С.І.// Адаптивні стратегії розвитку підприємств харчової промисловості в умовах мінливого світу: матеріали наукового симпозіуму з міжнародною участю ( 19 травня 2017 р.) Одесса : "Астропринт", 2017. - 231с. - С. 144-149.
 13. Терещенко С.І. Трансформації інтелектуального потенціалу в інтелектуальний капітал / С.І. Терещенко С.І. // Технологии ХХІ века: Сборник тезисов по матеріалам 22 й международной научной конференции (12-17 сентября 2016 г.). Ч.2. – Сумы: СНАУ, 2016. – 212 с. – С.110-112
 14. Терещенко С.І. Реструктуризація ресурсного потенціалу як умова зрівноваженого функціонування підприємства / С.І. Терещенко С.І.//  Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграріїв « Організаційно-економічні трансформації в аграрному виробництві » (м. Київ, 2017 р.)
 15. Дяченко О.В. Аналіз впливу змінних економіко – політичних факторів на функціонування підприємств аграрної сфери: матеріали Міжнар. наук.-економ. Інтернет - конф. Модернізація національної економіки країни: шляхи виходу із кризи, 26 травня 2017, Тернопіль, 2017 – режим доступу http://www.economy-confer.com.ua/full-article/2397/
 16. Сапич Н.М. Сучасні фактори валютного курсу гривні Технологии ХХІ века: Сборник тезисов по материалам 22-й международной научной конференции (12-17 сентября 2016 г.). Ч.2. – Сумы: СНАУ, 2016. - 212 с.- С. 94-97.
 17. Сапич Н.М.  Дискусійні питання щодо запровадження  в Україні  ринку земель сільськогосподарського призначення / В.І.  Сапич, Н.М. Сапич // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: Збірник матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2017 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2017. – 284 с. – с.239-241.
 18. Сапич Н.М. Аналіз тенденцій валютного курсу гривні / Н.М. Сапич //  Фінансове регулювання зрушень у економіці України: збірник тез доповідей учасників науково-практичної Інтернет-конференції, Мукачево, 21-22 березня 2017 р. -  Мукачево: Мукачевський державний університет, 2017. -  448 с. - С.86-89.
 19. Пізняк Т.І. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств/Т.І.Пізняк // Технологии ХХІ века: Сборник тезисов по материалам 22й международной научной конференции (12-117 сентября 2016 г.). Ч.2. – Сумы: СНАУ, 2016. -  с.89.
 20. Пилипенко В.В. Економічна ефективність використання мікоризи в контексті розвитку органічного землеробства / Пилипенко В.В., Рябченко А.М., // Технологии ХХІ века: Сборник тезисов по материалам 22 й международной научной конференции (12-17 сентября 2016 г.). Ч.2. – Сумы: СНАУ, 2016. – С.84-86
 21. Пилипенко В.В. Особливості реалізації макроекономічної політики в Україні. / Пилипенко В.В. // Актуальні проблеми економіки та менеджменту: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – У 2-х частинах. – (м. Запоріжжя, 19-20 травня 2017 р.) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2017. – Ч. 1. – 128 с. – С.9-12
 22. Пилипенко Н.М. Еколого-економічні аспекти використання мікоризи в органічному землеробстві України / Пилипенко В.В., Пилипенко Н.М. // International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings. Part II. January 27, 2017, Kielce, Poland: Baltija Publishing, 200 pages, C.66-68.
 23. Пилипенко Н.М. Економічна безпека як чинник стійкого розвитку підприємства / Н.М. Пилипенко, // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку» (Харків,1 листопада 2016 р.): Збірник. – Х.: Монограф. – 2016. – 358с. – С. 95-96
 24. Пилипенко Н.М., Роль гедоністичного корегування в оцінці макроекономічних показників/Пилипенко Н.М. // Технологии ХХІ века: Сборник тезисов по матеріалам 21й международной научной конференции (12-17 сентября 2016 г.) : У 3-х част. – Сумы : СНАУ, 2016. - Ч. 2. 2016
 25. Пилипенко Н.М. Проблемні аспекти функціонування сучасної моделі оподаткування сільськогосподарських підприємств / Пилипенко Н.М., Профатило О.Ю., // Технологии ХХІ века: Сборник тезисов по материалам 22 й международной научной конференции (12-17 сентября 2016 г.). Ч.2. – Сумы: СНАУ, 2016. – С.106-107, 30 год
 26. Пилипенко В.В. Соціально–економічні наслідки сучасної промислової революції / Пилипенко В.В., Пилипенко Н.М. // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов XI международной научно–практической конференции, УО ˮПолесский государственный университет“, г. Пинск, 21 апреля 2017 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2017. – 345 с., С.100-102. Режим доступу: http://www.polessu.by/sites/default/files/files/04-fakulteti/33-cbornik.pdf
 27. Koblianska I.I. Institutional support of sustainable rural development in Ukraine / Koblianska I. I. // Perspective directions of scientific researches: Collection of scientific articles. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2016. – P. 25-27
 28. Коблянська І.І. Розвиток підприємницького середовища на селі як основа сталого сільського розвитку в Україні / Строченко Н.І., Коблянська І.І. // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції  «Роль аграрних вищих навчальних закладів у розвитку малих форм господарювання як фактора соціально-економічної стабільності сільських територій та самозайнятості населення» (23 листопада 2016, м. Київ, НМЦ «Агроосвіта»). – К.: НМЦ «Агроосвіта». – С. 74-77
 29. Коблянська І.І. Соціальні інновації як засіб сприяння розвитку «зеленої» економіки в Україні // Технологии ХХІ века: Сборник тезисов по материалам 22й Международной научной конференции (12-17 сентября 2016 г.). Ч.2. – Сумы: СНАУ, 2016. – С. 124-126.
 30. Коблянська І.І. Реформування земельних відносин в  Україні: соціально-екологічні аспекти / Мішенін Є.В., Коблянська І.І. // Збірник тез доповідей  X  Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації  у  маркетингу». 29 вересня – 1 жовтня 2016 р., м. Суми – Суми : ФОП Ткачов О.О., 2016. – С.165-167.
 31. Коблянская И. И. Циклически ориентированная организация индустриальных систем как направление рационализации экономики Украины / Т.И. Шевченко, И.И. Коблянская // Proceedings of 5th International Conference «Law, economy and management in modern ambience – 2017». 20- 22 April 2017, University «Union - Nikola Tesla», Belgrade, Serbia (0,9 д.а., у друці)
 32. Ковальова О. М. Напрями інноваційного розвитку України / О. М. Ковальова // Технологии ХХІ века: Сборник тезисов по матеріалам 22 й международной научной конференции (12-17 сентября 2016 г.). Ч.2. – Сумы: СНАУ, 2016. – 212 с. – С. 70-72
 33. Ковальова О. М. Напрями підвищення ефективності виробництва рослинницької продукції на прикладі ріпаку / О. М. Ковальова, Є. М. Воропай // Технологии ХХІ века: Сборник тезисов по матеріалам 22 й международной научной конференции (12-17 сентября 2016 г.). Ч.2. – Сумы: СНАУ, 2016. – 212 с. – С. 72-74
 34. Маслак Н. Г. Формування системи управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств України // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Теорія, методологія, практика розвитку економіки та фінансів в умовах економічних зрушень”. Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. -22-23.07.2016 року. - http://www.dsau.dp.ua/ua/page/konferenc-2016-r.html
 35. Маслак Н. Г. Підходи до формування системи управління фінансовими ресурсами інтегрованих агропромислових підприємств // Сборник тезисов по материалам 22 й международной научной конференции «Технології ХХІ ст.» (12-17 сентября 2016 г.). - Ч.2. – Сумы: СНАУ, 2016. - с. 107-109.
 36. Маслак Н. Г. Фінансове забезпечення маркетингової діяльності аграрних підприємств України // Маркетингове забезпечення продуктового ринку : VIII міжнародна науково-практична конференція. – Полтава, 17-18 травня 2017 року. - С. 17-20
 37. Maslak N.H. Human Resource Management in the Administrative Management System / Maslak N.H., Atalawei Winston Timiere// Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (14-18 листопада 2016 р.). – В 3 т./Т.І. – Суми, 2016. – с. 97.
 38. Maslak N.H. Theoretical and Scientifical Methodical Foundations of Motivation as Administrative Management’ Method at the Small Enterprise / Maslak N.H. // Матеріали наукової конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (19-21 квітня 2017 р.). – В 3 т. / Т.І. [Електронне видання] : наукове видання / Суми, 2017. – C. 200.
 39. Башлай С. В. Інноваційна складова в економіці сільськогосподарських товаровиробників / Башлай С. В. //  Технології ХХІ століття : збірник тез за матеріалами 22-ї міжнародної наукової конференції. Ч.2. – Суми: СНАУ, 2016. – С. 98-100.
 40. Пасько О.В., Мартей Е.М. Теорія агентських відносин в корпоративному управлінні у 21 сторіччі // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. - № 12. – С. 322-326
 41. Пасько О.В., Мартей Е.М. Порівняльна характеристика кодексів корпоративного управління: Великобританія, Гана, Німеччина, Україна // Причорноморські економічні студії. – 2016. - № 7. – С. 149-153
 42. Пасько О.В., Мартей Е.М. Підхід «дотримуйся або пояснюй» у контролі дотримання положень кодексу корпоративного управління у Великобританії // Економіка та суспільство. – 2016. - № 4. – С. 171-178
 43. Лукаш С.М. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АСПЕКТІВ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ/ С. М. Лукаш, Г. О. Пересадько, О. В. Підлісна // Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу : збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції, 29 вересня - 1 жовтня 2016 р. / Відп. за вип. Ю.М. Гладенко. – Суми : Ткачов О.О., 2016. – С. 186-187.
 44. Наумко Ю.С. Корпоративна культура в системі управління персоналом: материалы 22-й Международной научной конференции «Технологии ХХІ века» (12-17 сентября 2016г.) / Суми, Одесса, Ч.2 – 2016, С.124-127
 45. Махнуша С.М. Актуальність торговельних марок та  брендингу в агробізнесі // Технології ХХІ сторіччя: Збірник тез за матеріалами 22-тої міжнародної наукової конференції у м. Южне. – 2016р.
 46. Наумко Ю.С. Корпоративна культура як один із факторів конкурентоздатності підприємства: International Scientific Conference Modernization of socio-economic systems: the new economic conditions (September 28th, 2016) / Kielce, Poland – 2016, С.91-94
 47. Сухоставець А.І. Аграрні розписки як перспективний інструмент залучення кредитних ресурсів в АПК України / А.І. Сухоставець// Технологии ХХІ века: Сборниктезисов по материалам 22ймеждународнойнаучнойконференции (12-17 сентября 2016 г.). Ч.2 – Сумы: СНАУ, 2016. – с.101-103
 48. Сухоставець А.І. Формування соціального капіталу аграрної сфери / А.І. Сухоставець // Економічна модель сучасності: завдання, виклики, перспективи. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції у 2-хч., Ч.1 / Зб. наук. праць. Ніжин С. 372-375
 49. Сухоставець А. І.Інституційне середовище підприємництва і його роль в формуванні соціального капіталу / А.І. Сухоставець//Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством» : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава,20квітня2017 року). Частина2. –Полтава : РВВ ПДАА, 2017. С. 149-153
 50. Самойленко Т.Г. Концептуальні підходи та основні напрямки сталого розвитку сільських територій України /Т.Г. Самойленко//Технологии ХХІ века: Сборник тезисов по материалам 22 й международной научной конференции (12-17 сентября 2016 г.). Ч.2. – Сумы: СНАУ, 2016. - 212 с., с.121-123.
 51. Самойленко Т.Г. Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку сільських територій України: проблеми та перспективи Т.Г. Самойленко// International Scientific Conference Modernization of socio-economic systems: the new economic conditions September 28th, 2016 Kielce, Poland:Baltija Publishing. 216 pages., p.55-58.
 52. Бричко А.М. Особливості економічного управління сільськогосподарським підприємством / А.М. Бричко // Технологии ХХІ века: Сборник тезисов по материалам 22й международной научной конференции (12-17 сентября 2016 г.). Ч.2. – Сумы: СНАУ, 2016. – C. 100-101 (0,08 д.а.).
 53. Бричко А.М. Значення розвитку регіону в управлінні економічними процесами країни / А.М. Бричко // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (13 – 14 квітня 2017 р.). Частина 1. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – С.35-39
 54. Бричко А.М. Основні фактори сталого розвитку регіонів країни / А.М. Бричко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Глобальне конкурентне середовище: розвиток сучасних соціально-економічних систем», (Кишинів, Республіка Молдова, 21 квітня 2017 р.). – Т1. – Кишинів, 2017. – C. 190-191
 55. Новікова О.С.  Вплив держави та ринкових механізмів на дотримання раціональних сівозмін / О.С. Новікова // Технологии ХХІ века: Сборник тезисов по материалам 22й международной научной конференции (12-17 сентября 2016 г.). Ч.2. – Сумы: СНАУ, 2016. – с. 115-117.
 56. Новікова О.С. Дослідження конкурентоспроможністі продукції і підприємства будівельної галузі / О.С. Новікова // Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством» : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 20 квітня 2017 року). Частина 2. – Полтава : РВВ ПДАА, 2017. – с. 57-60.
 57. Забара А.М. Проблеми стану нормування праці в Україні та напрямки його покращення / А.М.Забара // Технологии ХХІ века: Сборник тезисов по материалам 22й международной научной конференции (12-17 сентября 2016 г.). Ч.2 – Сумы: СНАУ, 2016. – с.101-103
 58. Ільченко О.В. Порівняльна економічна оцінка технологій виробництва зерна озимої пшениці // Технології ХХІ ст.: Збірник тез за матеріалами 22й міжнародної наукової конференції (12-17 вересня 2016 р.): У 3-х част. – Суми : СНАУ, 2016. - Ч. 2. – C.46-47.
 59. Ільченко О.В. Особливості економіки процесів обробітку ґрунту в сучасний період // Матеріали регіональної науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому дню ґрунту «Родючий ґрунт- запорука добробуту».- Суми: СНАУ, 2016. – С. 21-24.
 60. Кутах Е.Н. Региональные аспекты развития молочного животноводства// Российская экономика: взгляд в будущее: материалы ІІІ международной научно - практической конференции (заочной) в 2 частях. Часть 2/М-во обр. и науки РФ; ФГБОУ ВО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина»: [отв. ред. Я.Ю. Радюкова]. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2017.-с. 257-263.
 61. Селезень О.М. Шляхи оптимізації управління дебіторською заборгованістю /О.М. Селезень/ «Економічні перспективи підприємства в Україні» збірник матеріалів Всеукраїнської інтернет-конференції, 27-28 жовтня 2016 р., Ірпінь. Т.1. – Ірпінь : УДФСУ, 2016. – С. 550
 62. Селезень О.М. Принципи розробки  ефективної маркетингової програми підприємства /О.М.Селезень//Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку галузей економіки з урахуванням сучасних євроінтеграційних процесів»,  м. Дніпро21-22 квітня 2017 року). – м. Дніпро: НО «Перспектива», 2017 – С. 132.
 63. Селезень О.М. МЕТОДИ ОЦІНКИ ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ /О.М.Селезень//  «Актуальні напрями забезпечення ефективності економіки країни»: Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя 21-22 квітня  2017 р./ Східноукраїнський інститут економіки і управління. - Запоріжжя, ГО «СІЕУ», 2017.- С. 108
 64. Орєхова А.І. Формування та оцінка економічного потенціалу аграрних підприємств // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством» (м. Полтава, 20 квітня 2017 року). Частина 2. – Полтава : РВВ ПДАА, 2017. – 185 с.

 

 

 

 На кафедрі працюють наукові студентські гуртки:

1. «Теоретичні та методологічні особливості функціонування служби контролінгу на підприємстві»

Науковий керівник: доцент Лозинська І.В.

2. «Удосконалення економічного механізму АПК та збалансований розвиток господарюючих суб’єктів»

Науковий керівник: к.е.н., доцент Ковальова О.М.

Наукові та методичні розробки за вказаними напрямками досліджень відображені в захищених дисертаціях та підтверджені відповідними публікаціями в наукових виданнях.

 

Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550