Ukrainian English Russian

Загальна інформація

Кафедра фінансів є учбово-науковим структурним підрозділом факультету економіки і менеджменту СНАУ. Головним завданням кафедри є організація і здійснення учбово-методичної і наукової роботи по профілю кафедри, виховної роботи серед студентів, підготування науково-педагогічних кадрів і підвищення їх кваліфікації.

Кафедра фінансів створена восени 1994 р. Засновником і першим керівником цієї кафедри (в період 1994-1996 рр.) був доктор економічних наук, професор Міщенко В.І. З листопада 1996 року і по нинішній час кафедру фінансів очолює доктор економічних наук, професор Чупіс А.В.

Кафедра є випускаючою і щороку здійснює повний цикл підготовки фахівців спеціальності «Фінанси і кредит» освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст» і «Магістр».

Науково-дослідну роботу кафедра здійснює згідно тематики "Фінансово-кредитне забезпечення інноваційного розвитку АПК" (0105U001719) та „Розробка науково-практичних засад фінансово-екологічного природокористування” (0105U001720).

При кафедрі діє видавництво „Довкілля”, яке займається випуском наукової та навчальної літератури економічного та фінансового спрямування.

Силами кафедри видається науковий журнал „Вісник Сумського національного аграрного університету (Серія „Фінанси і кредит”), який входить до переліку фахових видань, акредитованих ВАК України.


Відеоролік

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550