Ukrainian English Russian

Дипломні роботи, захищені на кафедрі

 

Дипломні роботи, захищені на кафедрі

  

Дипломні роботи студентів, що захищаються на кафедрі, характеризуються наступною тематикою:

  

 1. Оцінка економічної ефективності іпотечного кредитування на регіональному рівні
 2. Ринок кредитних і платіжних карток
 3. Оцінка та шляхи зниження фінансових ризиків в банківській сфері
 4. Формування банківських ресурсів за рахунок коштів фізичних осіб
 5. Податки та їх роль у фінансовому механізмі суб’єкта господарювання
 6. Вдосконалення механізму довгострокового кредитування юридичних осіб банківськими установами
 7. Планування та фінансування капітальних вкладень
 8. Бізнес-діагностика клієнта комерційного банку та методика її здійснення.
 9. Вдосконалення механізму інвестування в сільськогосподарських підприємствах.
 10. Взаємовідносини підприємств АПК з державним бюджетом.
 11. Взаємовідносини підприємств АПК з комерційними банками.
 12. Діагностика і процедура банкрутства підприємства та можливості його попередження.
 13. Ефективність використання фінансових ресурсів підприємства і шляхи її підвищення.
 14. Інвестиційна політика сільськогосподарських підприємств і тактичні напрямки її реалізації в умовах інфляційної економіки.
 15. Короткострокове кредитування сільськогосподарських підприємств і його ефективність.
 16. Кредитоспроможність позичальника комерційного банку та її визначення в сільському господарстві.
 17. Інвестиційна привабливість сільськогосподарського підприємства
 18. Маркетингова діяльність підприємства та її вплив на фінансові результати.
 19. Організація і ефективність лізингу в сільському господарстві.
 20. Організація і шляхи вдосконалення фінансування і кредитування витрат по формуванню основного стада.
 21. Організація оборотних фондів сільськогосподарських підприємств і шляхи її вдосконалення.
 22. Організація страхування на підприємствах АПК та шляхи її вдосконалення.
 23. Організація фінансів підприємства в умовах інфляційної економіки.
 24. Організація фінансування і кредитування витрат по закладці і вирощуванню багаторічних насаджень.
 25. Організація фінансування і кредитування ремонту основних засобів і шляхи її вдосконалення.
 26. Організація фінансування спеціальних заходів підприємств АПК і шляхи її вдосконалення.
 27. Організація фондів аграрних формувань і шляхи її вдосконалення.
 28. Організація інвестиційного проектування на підприємствах АПК
 29. Розробка конкурентних інвестиційних стратегій в АПК
 30. Проблеми фінансової неспроможності в сільському господарстві і розробка плану фінансового оздоровлення аграрного формування.
 31. Ресурсний потенціал підприємств АПК і фінансові аспекти його оцінки.
 32. Стратегія підприємства АПК по поліпшенню його фінансового становища.
 33. Стратегія фінансування рекламної кампанії підприємства.
 34. Сучасний стан і шляхи вдосконалення фінансового менеджменту на підприємстві.
 35. Фінансова стійкість підприємства і шляхи її зміцнення.
 36. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства.
 37. Фінансове забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємства.
 38. Фінансові аспекти природокористування в АПК.
 39. Фінансові аспекти ризик-менеджменту в сфері аграрного бізнесу.
 40. Фінансові результати діяльності підприємства та їх економічна оцінка.
 41. Формування і розподіл прибутків підприємств АПК і шляхи його вдосконалення.
 42. Формування раціональної структури безготівкових розрахунків на підприємствах АПК.
 43. Організація взаємовідносин підприємств АПК з фінансовими установами.
 44. Фінансові аспекти бізнес-планування в сільському господарстві
 45. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств
 46. Оборотний капітал сільськогосподарського підприємства та його формування
 47. Оцінка ефективності лізингу в аграрному виробництві.
 48. Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів підприємства.
 49. Фінансовий механізм санації підприємства.
 50. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів.
 51. Дослідження активних операцій комерційного банку.
 52. Формування оборотних фондів підприємств харчової промисловості.
 53. Формування оборотних засобів на с.-г. підприємствах.
 54. Розробка фінансової стратегій розвитку підприємств житлово-комунального господарства.
 55. Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів підприємства машинобудівної галузі.
 56. Ліквідність комерційного банку та її забезпечення.
 57. Фінансовий механізм формування місцевого бюджету.
 58. Оцінка кредитоспроможності клієнта комерційного банку.
 59. Оцінка ефективності короткострокового кредитування с.-г. підприємства.
 60. Фінансові важелі забезпечення та здійснення грошових розрахунків комерційного банку.
 61. Формування і розподіл прибутку машинобудівельного підприємства.
 62. Фінансове забезпечення маркетингової діяльності у банківській сфері.
 63. Формування і розподіл прибутків сільськогосподарських підприємств.
 64. Фінансовий механізм диверсифікації сільськогосподарського виробництва.
 65. Фінансовий механізм санації підприємств цукрової промисловості.
 66. Фінансовий механізм рекламної діяльності підприємства.
 67. Особливості організації фінансів спільних підприємств в АПК.

 68. Форми фінансової взаємодії підприємств з комерційними банками.

 69. Управління антикризовою діяльність сільськогосподарських півдприємств.

 70. Механізм забазпечення фінансової безпеки банківської діяльності.

 

 

Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550