Ukrainian English Russian

Навчально-методична робота

 

Методична робота

 

По кожному з навчальних курсів підготовлено та видано методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни, проведення практичних занять та  написання курсових робіт, робочі зошити з методичними рекомендаціями стосовно виконання практичних завдань. Ведеться постійна робота над створенням та корегуванням навчально-методичних комплексів, навчальних програм та електронних посібників.

 

 

Дисципліна

Назва методичного видання

Ким і коли

затверджені

Підготовка до лекцій

1

Фінанси

Посібник «Фінанси»

Протокол МР №6

від 14.06.2010 р

2

Страхові послуги

Посібник

Протокол № 7

Методичної ради СНАУ від 14.06.2011 року

3

Основи наукових досліджень

Посібник

Протокол № 7

Методичної ради СНАУ від 14.06.2011 року

4

Інвестування

Навчальний посібник

Протокол № 7

Методичної ради СНАУ від 14.06.2013 року

5

Інвестування

Розвиток земельного іпотечного кредитування в аграрній сфері

Монографія

6

Інвестування

Навчальний посібник

Гриф надано Міністерством освіти і науки України. Лист №1.4/18.Г.350 від 04.07. 06

7

Оподаткування підприємств

Навчальний посібник

Протокол методичної ради СНАУ №6

від 21.05.2012 р.

8

Ринок фінансових послуг

Підручник

Гриф надано Міністерством освіти і науки України, лист №1.4/18-Г2425 від 24.11.08р.

9

Валютне регулювання

Навчальний посібник

Гриф надано Міністерством освіти і науки від 21.07.2003 №1/11-3160

Підготовка до практичних занять

1

Податкова система

Методичні вказівки щодо проведення практичних та семінарських занять. Для студентів денної і заочної форми навчання, спеціальність «Фінанси».

Протокол №5

вченої ради ННІЕМ від 27.05.2010 року

2

Фінансовий ринок

Методичні вказівки щодо проведення практичних та семінарських занять. Для студентів денної і заочної форми навчання, спеціальність  «Фінанси».

Протокол №5

вченої ради ННІЕМ від 27.05.2010 року

3

Ринок фінансових послуг

Методичні вказівки щодо проведення практичних та семінарських занять. Для студентів денної і заочної форми навчання, спеціальність «Фінанси».

Протокол №5

вченої ради ННІЕМ від 27.05.2014 року

4

Оподаткування підприємств АПК

Методичні вказівки щодо проведення практичних та семінарських занять. Для студентів денної та заочної форми навчання, спеціальнтість 6.050101 «Облік і аудит», окр. «бакалавр».

Протокол №5

вченої ради ННІЕМ від 27.05.2010 року

5

Податковий менеджмент

Методичні вказівки щодо проведення практичних та семінарських занять. Для студентів денної і заочної форми навчання спеціальність «Фінанси».

Протокол №5

вченої ради ННІЕМ від 27.05.2010 року

6

Страхові послуги

Методичні вказівки щодо проведення практичних занять. Для студентів денної і заочної форми навчання, спеціальність  6.050104 «Фінанси», окр. «бакалавр».

Протокол №5

вченої ради ННІЕМ від 27.05.2010 року

7

Страхування

Методичні вказівки щодо проведення практичних занять. Для студентів денної і заочної форми навчання, спеціальності  «Облік і аудит», «Фінанси», «Маркетинг», «Економіка підприємства», «Менеджмент ЗЕД».

Протокол №5

вченої ради ННІЕМ від 27.05.2010 року

8

Управління фінансовою санацією підприємств

Методичні вказівки щодо проведення практичних занять. Для студентів денної і заочної форми навчання, спеціальність «Фінанси».

Протокол №5

вченої ради ННІЕМ від 27.05.2010 року

9

Фінанси підприємств

Методичні вказівки щодо проведення практичних занять. Для студентів денної і заочної форми навчання, спеціальності  «Фінанси», «Фінанси і кредит», «Маркетинг» та «Менеджмент ЗЕД».

Протокол №5

вченої ради ННІЕМ від 27.05.2010 року

10

Соціальне страхування

Методичні вказівки щодо проведення практичних занять. Для студентів 4 курсу денної форми навчання та 5 курсу заочної форми навчання, напряму 6.030508 «Фінанси і кредит», окр. «бакалавр».

Протокол №5

методичної ради ННІЕМ від 10.05.2012 року

11

Фінанси зарубіжних корпорацій

Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни для студентів 4 курсу денної форми навчання та 5 курсу заочної форми навчання ОКР «Бакалавр» напрямку підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

Протокол №6

методичної ради ННІ економіки та менеджменту від 22.05.2013 року

12

Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання

Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни для студентів 4 курсу денної форми  навчання та 5 курсу заочної форми навчання ОКР «Бакалавр» напрямку підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

Протокол №6

методичної ради ННІ економіки та менеджменту від 22.05.2013 року

13

Основи наукових досліджень в фінансах

Методичні вказівки щодо проведення практичних та семінарських занять. Для студентів денної і заочної форми навчання, спеціальність «Фінанси».

Протокол №5

вченої ради ННІЕМ від 27.05.2010 року

14

Податкові системи зарубіжних країн

Методичні вказівки щодо проведення практичних та семінарських  занять. Для студентів денної і заочної форми навчання, спеціальність «Менеджмент ЗЕД»

Протокол №5

вченої ради ННІЕМ від 27.05.2010 року

15

Державне регулювання

економіки

Методичні вказівки щодо проведення практичних та семінарських занять. Для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання, напрями підготовки 6.060508 «Фінанси і кредит», 6.030507 «Маркетинг» та 6.030504 «Економіка підприємств», окр. «бакалавр».

Протокол №5

вченої ради ННІЕМ від 27.05.2010 року

16

Фінанси

Методичні вказівки щодо проведення практичних занять. Для студентів денної і заочної форми навчання, спеціальності «Облік і аудит», «Економіка підприємств».

Протокол №5

вченої ради ННІЕМ від 27.05.2010 року

17

Фінанси підприємств

Методичні вказівки щодо проведення практичних занять. Для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності «Облік і аудит», «Економіка підприємств».

Протокол №5

вченої ради ННІЕМ від 27.05.2010 року

18

Місцеві фінанси

Методичні вказівки щодо проведення практичних занять. Для студентів денної і заочної форми навчання, спеціальність «Фінанси».

Протокол №5

вченої ради ННІЕМ від 27.05.2010 року

19

Банківські операції

Методичні вказівки щодо проведення практичних та семінарських занять. Для студентів денної і заочної форми навчання спеціальність 8.050104 «Фінанси», окр. «магістр».

Протокол №5

вченої ради ННІЕМ від 27.05.2010 року

20

Валютне регулювання

Методичні вказівки щодо проведення практичних та семінарських  занять. Для студентів  денної і заочної форми навчання спеціальності 7.050104, 8.050104 «Фінанси», 7.050106 «Облік і аудит», окр. «спеціаліст» та «магістр».

Протокол №5

вченої ради ННІЕМ від 27.05.2010 року

21

Фінанси

Методичні вказівки щодо проведення практичних та семінарських занять. Для студентів денної і заочної форми навчання, спеціальності 8.050201 «Менеджмент організацій», 7.020506 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», окр. «спеціаліст» та «магістр».

Протокол №5

вченої ради ННІЕМ від 27.05.2010 року

22

Міжнародні кредитно-розрахункові операції

Методичні вказівки щодо проведення практичних та семінарських занять. Для студентів денної і заочної форми навчання, спеціальність 6.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», окр. «бакалавр».

Протокол №5

вченої ради ННІЕМ від 27.05.2010 року

23

Фінанси підприємств

Методичні вказівки щодо проведення практичних та семінарських  занять. Для студентів спеціальності 8.050201 «Менеджмент організацій» спеціалізації «Зовнішньоекономічні зв’язки» та  «Організація правового  забезпечення», окр. «магістр».

Протокол №5

вченої ради ННІЕМ від 27.05.2010 року

24

Гроші та кредит

Методичні вказівки щодо проведення практичних та семінарських  занять. Для студентів денної і заочної форми навчання, напрями підготовки 6.050201 «Менеджмент організацій» та 6.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», окр. «бакалавр».

Протокол №5

вченої ради ННІЕМ від 27.05.2010 року

25

Грошово-кредитні системи зарубіжних країн

Методичні вказівки щодо проведення практичних занять. Для студентів денної форми навчання, напрям підготовки 6.050206 «Менеджмент ЗЕД», окр. «бакалавр».

Протокол №5

вченої ради ННІЕМ від 27.05.2010 року

26

Соціальне страхування

Методичні вказівки щодо проведення практичних занять. Для студентів денної і заочної форми навчання, спеціальність 8.050104 «Фінанси», окр. «магістр».

Протокол №5

вченої ради ННІЕМ від 27.05.2010 року

27

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Методичні вказівки щодо проведення практичних та семінарських занять. Для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності  «Фінанси», «Фінанси і кредит».

Протокол №5

вченої ради ННІЕМ від 27.05.2010 року

28

Бюджетний менеджмент

Методичні вказівки щодо проведення практичних та семінарських  занять. Для студентів денної і заочної форми навчання, спеціальність  «Фінанси».

Протокол №5

вченої ради ННІЕМ від 27.05.2010 року

29

Бюджетна система

Методичні вказівки щодо проведення практичних та семінарських занять. Для студентів денної і заочної форми навчання, спеціальність  «Фінанси».

Протокол №5

вченої ради ННІЕМ від 27.05.2010 року

30

Економічний ризик

Методичні вказівки щодо проведення практичних занять. Для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання, напрям підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», окр. «бакалавр» та 5 курсу спеціальні 7.050104 «Фінанси», окр. «спеціаліст».

 

Протокол №5

вченої ради ННІЕМ від 27.05.2010 року

31

Інвестування

Методичні вказівки щодо проведення практичних занять. Для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання, напрями підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030507 «Маркетинг», 6.030504 «Економіка підприємства», окр. «бакалавр».

Протокол №5

вченої ради ННІЕМ від 27.05.2013 року

32

Фінанси природокористування

Методичні вказівки щодо проведення практичних занять. Для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання, напрям підготовки 6.050104 «Фінанси», окр. «бакалавр».

Протокол №5

вченої ради ННІЕМ від 27.05.2010 року

33

Фінансовий менеджмент

Методичні вказівки щодо проведення практичних та семінарських занять. Для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання, спеціальність 8.050106 «Облік і аудит», окр. «магістр».

Протокол №5

вченої ради ННІЕМ від 27.05.2014 року

34

Економіка, організація і управління природокористуванням в АПК

Методичні вказівки щодо проведення практичних та семінарських занять. Для студентів денної і заочної форми навчання, напрям підготовки 6.092101 «Промислове та цивільне будівництво», окр. «бакалавр».

Протокол №5

вченої ради ННІЕМ від 27.05.2010 року

35

Фінансовий менеджмент

 

Методичні вказівки щодо проведення практичних та семінарських занять. Для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання, спеціальності 8.050108 «Маркетинг», 8.050107 «Економіка підприємсва», 8.050104 «Фінанси», 8.050106 «Облік і аудит», окр. «магістр».

Протокол №5

вченої ради ННІЕМ від 27.05.2014 року

36

Фінансова санація та банкрутство підприємств

Методичні вказівки щодо проведення практичних занять. Для студентів заочної форми навчання, спеціальність «Фінанси».

Протокол №5

вченої ради ННІЕМ від 27.05.2010 року

Самостійна робота студентів

1

Страхові послуги

Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи. Для студентів 4 курсу денної форми навчання та 5 курсу заочної форми навчання з галузі знань 0305 «Економіка і підприємство», напряму 6.030508 «Фінанси і кредит», окр. «бакалавр».

Протокол №3

методичної ради ННІЕМ від 16.01.2012 року

2

Фінанси зарубіжних корпорацій

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни для студентів 4 курсу денної форми навчання та 5 курсу заочної форми навчання ОКР «Бакалавр» напрямку підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

Протокол №6

методичної ради ННІ економіки та менеджменту від 22.05.2013 року

3

Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з дисципліни для студентів 4 курсу денної форми навчання та 5 курсу заочної форми навчання ОКР «Бакалавр» напрямку підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

Протокол №6

методичної ради ННІ економіки та менеджменту від 22.05.2013 року

Практика (виробнича, переддипломна)

1

Програма практики

Наскрізна програма проходження навчальної, виробничої, переддипломної практики та стажування з фаху  для студентів 2,3 та 4 курсу денної  форми навчання ОКР «Бакалавр» напрямку підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 5 курсу денної  форми навчання ОКР «Магістр» спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» та 6 курсу заочної форми навчання ОКР «Спеціаліст, магістр» спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит»

Протокол №6

методичної ради ННІ економіки та менеджменту від 22.05.2013 року

2

Навчальна, виробнича та переддипломна практика

Методичні вказівки щодо проходження. Для студентів 2, 3, 4, 5 курсів денної та заочної форми навчання, напрями підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», окр. «бакалавр», спеціальність 7(8).050104 «Фінанси», окр. «спеціаліст» і 8.050104  «Фінанси» окр. «магістр».

Протокол №5

методичної ради ННІЕМ від 30.05.2014 року

Курсове проектування

1

Фінанси (Фінанси підприємств).

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи. Для студентів 3 курсу денної форми навчання та 3 – 5 курсів заочної форми навчання, напрям підготовки спеціальність 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.050104  «Фінанси», окр. «бакалавр».

Протокол №5

методичної ради ННІЕМ від 10.05.2012 року

2

Фінанси (фінанси підприємств)

Методичні вказівки. Для студентів 3 курсу денної форми навчання та 3 – 5 курсів курсів заочної форми навчання, напряму 6.030508 «Фінанси і кредит» та 6.050104 «Фінанси», окр. «бакалавр».

Протокол №5

методичної ради ННІЕМ від 30.05.2014 року

3

Гроші та кредит

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи. Для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання, напряму 6.030508 «Фінанси і кредит» о.к.р. «Бакалавр». окр. «бакалавр».

Протокол №5

методичної ради ННІЕМ від 10.05.2012 року

4

Податкова система

Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт для студентів 4(5) курсу з галузі знань 0305 Економіка і підприємництво напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» о.к.р. «Бакалавр» денної (заочної) форми навчання, 29 стор.

Протокол №5

методичної ради ННІ економіки та менеджменту від 21.03.2013 року

5

Фінанси

Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт для студенті 3курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит), 30 стор.

Протокол №6

методичної ради ННІ економіки та менеджменту від 22.05.2013 року

Дипломне проектування

1

Фінанси

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи. Для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання, галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальність 8.050104 «Фінанси», окр. «магістр».

Протокол №5

методичної ради ННІЕМ від 30.05.2013 року

2

Фінанси

Методичні вказівки щодо виконання випускної роботи бакалавра. Для студентів 4 курсу денної форми навчання, напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», окр. «бакалавр».

Протокол №5

методичної ради ННІЕМ від 30.05.2014 року

3

Фінанси

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи. Для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання, спеціальність 7.050104 «Фінанси», окр. «спеціаліст».

Протокол №5

методичної ради ННІЕМ від 30.05.2013 року

4

Екологічна експертиза

Методичні настанови щодо виконання спеціального розділу магістерських та дипломних робіт. Для підготовки студентів денної і заочної форм навчання, спеціальностей 8.050201 (8.03060101) «Менеджмент організацій», 8.050206 (8.03060104) «Менеджмент і менеджмент адміністрування», окр. «спеціаліст» і «магістр» в аграрних вищих навчальних закладах III – IV рівнів акредитації.

Протокол №5

методичної ради ННІЕМ від 30.05.2013 року

5

Екологічна експертиза

Методичні настанови щодо виконання спеціального розділу магістерських та дипломних робіт. Для студентів денної і заочної форм навчання, напрям підготовки 0305 «Економіка, підприємництво», спеціальності 7.050106 (7.03050901), 8.050106 (8.03050901) «Облік і аудит», окр. «спеціаліст» і «магістр» в аграрних вищих навчальних закладах III – IV рівнів акредитації.

Протокол №5

методичної ради ННІЕМ від 30.05.2013 року

 

 

Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550