Ukrainian English Russian

Готові до співробітництва

 

Готові до співробітництва

 

Кафедра фінансів пропонує для співробітництва наступні напрямки наукових досліджень:

 • Оцінка ємності ринку аграрної іпотеки Сумської області
 • Розробка організаційного забезпечення системи іпотечного кредитування
 • Формування методичних рекомендацій щодо запровадження аграрної іпотеки в регіоні
 • Формування системи показників, що відображає фінансове становище суб’єктів господарювання в ринкових умовах
 • Проведення комплексу розрахунків порогових значень показників фінансового становища підприємства і їх обгрунтування.
 • Визначення основних елементів інформаційного забезпечення оцінки фінансового становища підприємства
 • Розробка методичних рекомендацій для оцінки фінансового становища підприємства
 • Розробка методики оцінки ефективності використання фінансових ресурсів
 • Регресійна модель оптимізації розподілу фінансових ресурсів на підприємстві
 • Розробка фінансового плану на основі стратегії підприємства на підвищення ефективності фінансових ресурсів
 • Концепція фінансового управління розвитком підприємства
 • Концепція розвитку фінансової інфраструктури сільської місцевості
 • Вдосконалення коефецієнтного методу у фінансово-діагностичних системах
 • Науково-методичні підходи до визначення перспективності, ризикованості і умов кредитування аграрних формувань
 • Прогнозування та оцінка потенційної фінансової потужності аграрного формування
 • Узагальнена оцінка і тенденції зміни фінансової стійкості аграрних формувань Сумської області
 • Розробка скоринг-систем фінансової діагностики аграрних формувань, заснованих на використання сучасної комп’ютерної техніки
 • Наукове обґрунтування оптимально-нормативних значень фінансових коефіцієнтів стосовно діагностичних розрахунків в сільському господарстві
 • Оптимізація використання фінансових джерел для диверсифікації сільськогосподарського виробництва.
 • Методика оцінки ефективності залучення короткострокового кредиту на поповнення оборотних коштів сільськогосподарського підприємства
 • Рейтинговий метод визначення інвестиційної привабливості сільськогосподарського підприємства
 • Розробка методів фінансування відтворювальних процесів в АПК
 • Розробка механізмів застосування фінансових важелів відтворення трудового потенціалу

 

 

При кафедрі функціонує видавництво „Довкілля”, яке займається випускам наукової та навчально-методичної літератури. Крім того, на кафедрі видається науковий журнал „Вісник Сумського національного аграрного університету (серія „Фінанси і кредит”)”, що входить до переліку фахових видань, акредитованих ВАК України.

 

 

 

З питань публікацій та книговидання звертатись:

Україна, м. Суми, вул. Петропавловська, 98

Телефон (0542) 213-658

Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550