Ukrainian English Russian

Документи кафедри 

Викладачi кафедри 

Геєнко Михайло Миколайович


Кандидат економічних наук, доцент. Завідувач кафедри.

В 2002 році закінчив Сумський національний аграрний університет за спеціальністю «Фінанси».
В 2006 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Земельна іпотека в аграрному виробництві» за спеціальністю 08.04.01 – Фінанси, грошовий обіг і кредит.
Викладає дисципліни «Управління фінансовими ризиками», «Іпотечний ринок».
Напрямок наукової роботи – Науково-практичні засади використання земельних активів для розвитку іпотеки.

 

Борисова Вікторія Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор.
 
В 1988 році закінчила Сумський філіал Харківського політехнічного інституту за спеціальністю інженер-механік.
В 2012 році закінчила магістратуру Сумського національного аграрного університету за спеціальністю «Фінанси і кредит».
В 1997 році захистила дисертацію кандидата економічних наук на тему “Фінансове планування як інструмент регулювання розвитку підприємства” за спеціальністю 08.06.01 – Економіка підприємства та організація виробництва.
В 2003 році захистила дисертацію доктора економічних наук на тему “Економічне відтворення ресурсного потенціалу АПК” за спеціальністю 08.07.02 - Економіка сільського господарства і АПК.
Викладає дисципліни „Страхування”, «Соціальне страхування».
Напрямок наукової роботи – Фінансові аспекти відтворення ресурсного потенціалу АПК.

Скрипник Юрій Володимирович

Кандидат економічних наук, доцент.

В 1982 році закінчив Сумський філіал Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю економіст-організатор.
В 1989 році закінчив педагогічний факультет Української сільськогосподарської академії за спеціальністю «Викладач економічних дисциплін».
В 1997 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Фінансова стратегія сільськогосподарського підприємства в умовах нестабільної економіки перехідного періоду” за спеціальністю 08.04.01 – Фінанси, грошовий обіг і кредит. 
Викладає дисципліни „Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва”, „Банківська система”. Напрямок наукової роботи – Розробка та впровадження сучасної методології фінансового менеджменту та ринкового фінансового інструментарію в підприємствах АПК.

Рибіна Лариса Олександрівна

Кандидат економічних наук, доцент.

В 1993 році закінчила Сумський державний університет за спеціальністю інженер-механік.

В 1997 році захистила дисертацію кандидата економічних наук на тему «Дослідження впливу організації безготівкових розрахунків на економічні показники підприємства» за спеціальністю 08.06.01 – Економіка підприємства та організація виробництва.
Викладає дисципліни «Ринок фінансових послуг», «Бюджетна система». Напрямок наукової роботи – Організаційно-фінансові аспекти інвестиційного менеджменту в аграрному секторі економіки.

Нєсвєтов Олександр Олександрович

Кандидат економічних наук, доцент.

В 1980 році закінчив Дніпропетровський державний університет.
В 1993 році захистив дисертацію кандидата економічних наук на тему „Оцінка впливу водного фактору в процесі прогнозування еколого-економічних систем” а спеціальністю 08.00.05 – Економіка, планування і організація управління народним господарством і його галузями.
Викладає дисципліну „Фінанси природокористування”.
Напрямок наукової роботи - Еколого-економічні аспекти інвестиційної привабливості підприємств АПК.

Шалигіна Ірина Валеріївна

Кандидат економічних наук, доцент.

В 1993 році закінчила Сумський сільськогосподарський інститут за спеціальністю облік і аудит.
В 2001 році захистила дисертацію кандидата економічних наук на тему “Економіко-організаційний механізм аграрного землекористування” за спеціальністю 08.07.02 – Економіка сільського господарства і АПК.
Викладає дисципліну „Фінанси підприємств”.
Напрямок наукової роботи – Фінансово-екологічні аспекти аграрного природокористування.

Гузенко Тетяна Сергіївна

Кандидат економічних наук, доцент.

В 2003 році закінчила Сумський національний аграрний університет за спеціальністю „Облік і аудит”.
В 2009 році захистила дисертацію кандидата економічних наук на тему „Формування позабюджетного фонду відтворення природних ресурсів в аграрній сфері” за спеціальністю 08.00.08 - Фінанси гроші і кредит.
Викладає дисципліну „Фінансовий ринок”.
Напрямок наукової роботи – Розвиток недержавних цільових фондів природоохоронної діяльності.
 

Самошкіна Ірина Дмитрівна

Кандидат економічних наук, доцент.

В 1999 році закінчила Сумський державний аграрний університет за спеціальністю облік і аудит.
В 2005 році захистила дисертацію кандидата економічних наук на тему „Фінансовий механізм покращення якості природних ресурсів у сільськогосподарському виробництві” за спеціальністю 08.04.01 – Фінанси, грошовий обіг і кредит.
Викладає дисципліну „Страхування”.
Напрямок наукової роботи – Проблеми вдосконалення системи оподаткування в сільському господарстві.

Хромушина Людмила Сергіївна

Кандидат економічних наук. доцент.

В 1998 році закінчила Сумський державний аграрний університет за спеціальністю облік і аудит.
В 2009 році захистила дисертацію кандидата економічних наук на тему „Еколого-економічна безпека розвитку сільськогосподарських підприємств” за спеціальністю.
Викладає дисципліну „Гроші і кредит”.
Напрямок наукової роботи – Інвестиційно-інноваційний розвиток регіону і природні ресурси.

Мікуліна Марина Олександрівна

Кандидат економічних наук, старший викладач.

В 2001 році закінчила Сумський національний аграрний університет за спеціальністю «Фінанси».
В 2008 році дисертацію кандидата економічних наук на тему „Фінансова безпека розвитку сільськогосподарських формувань” за спеціальністю 08.04.01 – Фінанси, грошовий обіг і кредит.
Викладає дисципліну „Фінансовий менеджмент”.
Напрямок наукової роботи – Фінансова діагностика сільськогосподарських підприємств в умовах транзитивної економіки.

Конєва Ірина Іванівна

Кандидат економічних наук. Доцент.

В 2000 році закінчила Сумський національний аграрний університет за спеціальністю облік і аудит.
В 2012 році закінчила магістратуру Сумського національного аграрного університету за спеціальністю «Фінанси і кредит».
Викладає дисципліну „Бюджетний менеджмент”. Напрямок наукової роботи – Дослідження проблем раціонального природокористування малого і середнього бізнесу.
 

Мошенець Ірина Василівна

старший викладач.

В 2006 р. закінчила Сумський національний аграрний університет за спеціальністю „Облік і аудит”.
Викладає дисципліну «Бюджетна система».
Напрямок наукової роботи – Дослідження фінансових аспектів забезпечення економічної родючості грунтів.
 

Божок Олена Михайлівна

старший викладач

В 2007 р. закінчила Сумський національний аграрний університет за спеціальністю „Фінанси”.
Викладає дисципліну «Місцеві фінанси».
Напрямок наукової роботи – Дослідження фінансових аспектів природокористування аграрного сектору.

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550