Ukrainian English Russian

Дисертаційні дослідження

Агаджанова Світлана Володимирівна, доцент, к.т.н.
1995
Тема дисертації:
"Дослідження та розробка методики розрахунку енергетичних характеристик на піввідкритих робочих колес відцентрових насосів"

Науковий керівник - Ржебаєва Н.К. доцент, к.т.н.
В дисертаційній роботі вирішується вперше проблема розробки методики розрахунку енергетичних характеристик напіввідкритих робочих колес відцентрових насосів на основі аналізу картини течії в робочому колесі. Результати дисертаційної роботи мають практичне впровадження.

Смоляров Геннадій Андрійович, доцент, к.е.н.
1991
Тема дисертації:
"Дослідження і розробка розподіленої системи облікової інформації (на прикладі Всесоюзного Об'єднання "Интуртранс"), Московський Економіко-Статистичний інститут".

Науковий керівник - Григоренко Георгій Петрович, доцент, к.е.н.
Дисертація містить дослідження і теоретичне обґрунтування напрямків вдосконалення автоматизованої обробки економічної інформації і, на основі цього, розробку методологічних основ побудови системи розподіленої обробки облікової інформації

В'юненко Олександр Борисович, доцент, к.е.н.
1993
Тема дисертації:
"Аналіз господарського ризику в асортиментних виробничо-транспортних задачах Московський Економико-Статистический інститут".

Науковий керівник - Данелян Тея Янівна, доцент, к.е.н.
Предметом дослідження є процеси прийняття рішень при оптимізації асортименту продукції в умовах неповної інформації. Об'єктом дослідження в дисертації виступають підрозділи оперативного управління на переробних підприємствах молочної промисловості.

Долгіх Яна Володимирівна, доцент, к.е.н.
1999
Тема дисертації:
"Удосконалення управління природокористуванням шляхом екологічної амортизації"
Науковий керівник - Балацький Олег Федорович, професор, д.е.н.
Дисертація містить дослідження процесу формування витрат, що підлягають амортизації у разі порушення екологічного режиму в результаті забруднення навколишнього середовища.

Логвіненко Вікторія Григорівна, доцент, к.пед.н.
2005, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків
Тема дисертації:
"Методика формування пізнавальної самостійності студентів технічних спеціальностей в процесі вивчення інформаційно - комунікативних технологій"

Науковий керівник - Ашеров Аківа Товійович, професор, д.т.н.
В дисертаційній роботі проведено психолого - педагогічний аналіз особливостей формування пізнавальної самостійності (ПС) студентів. Запропоновано визначення ПС як інтеграційної якості особистості, сформованої на основі пізнавальної активності, пов'язаною з ініціативою та пошуком різних шляхів розв'язання навчальних задач без участі викладача. Побудовано модель знань про формування ПС студентів в процесі вивчення інформаційно - комунікативних технологій. Визначено рівень інформативності кожної складової ПС та проведено їх ранжування на основі інформаційно - логічного, регресійного та кореляційного аналізу. Розроблено й експериментально апробовано методику формування ПС на основі науково обґрунтованого вибору засобів педагогічного впливу.

Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550