Ukrainian English Russian

Наукова робота кафедри

Тема НДР кафедри: «Розробка засобів інформаційної підтримки інноваційної діяльності в АПК регіону»
Керівник НДР: к.т.н., доцент Агаджанова С.В.

Предмет дослідження: інноваційна діяльність в АПК регіону.

Об'єкт дослідження: інформаційні технології підтримки прийняття рішень.

Мета: підвищення ефективності функціонування підсистеми менеджменту АПК регіону.

Основне завдання: розробка підсистеми інформаційного забезпечення підтри-мки прийняття рішень в менеджменті АПК регіону.

Задачі чи проблеми, на вирішення яких було спрямовано проект

НДР спрямована на вирішення наступних задач:

1. Розробка підсистеми дистанційного навчання вищої аграрної освіти

2. Розробка системи інформаційного забезпечення процесів управління АПК регіону

3. Розробка системи автоматизованого моніторингу розвитку сільськогосподар-ського виробництва

Заплановані очікувані наукові результати:

1. Обґрунтування доцільності, мети та завдань розробки підсистеми дистанцій-ного навчання.

2. Визначення напрямків розвитку систем інформаційної підтримки управління діяльністю АПК регіону.

3. Проведення аналізу предметної області “ергономічна якість систем оброб-лення інформації та управління ”. Розроблення інформаційної моделі ієрархічної людино-машинної системи. Розроблення проекту бази даних погосодарського обліку сільських територій, що забезпечує інформаційну підтримку людини-оператора автоматизованих систем управління діяльності сільських рад.

Розробка економіко-математичних моделей і методів оптимізації прийняття рішень в економіці сільського господарства.


Етапи наукового дослідження в 2016 році:


1. Розробка інформаційної бази підсистеми дистанційного навчання Агаджанова С.В.
2. Аналіз системи прийняття рішень в управлінні регіональним розвитком сільськогосподарського виробництва В'юненко О.Б.
3. Обґрунтування технології планування діяльності підприємства Виганяйло С.М.
4. Розробка моделей для прийняття рішень в умовах невизначеності Долгіх Я.В.
5. Визначення основних складових моделі змісту навчального матеріалу пробного курсу Зоренко О.І.
6. Вибір програмних засобів прогнозування Курило А.О.
7. Розробка інформаційно-технологічної моделі дистанційного навчання в аграрної освіті. Логвіненко В.Г.
8. Моделювання інформаційного забезпечення завдань управління розвитком сільських територій Пасько Н.Б.
9. Програмна реалізація моделі екологічно-небезпечних процесів. Рубан М.М.
10. Розробка методики та заходів по створенню інформаційної системи Смоляров Г.А.
11. Розробка концептуальної моделі інформаційного забезпечення інноваційної діяльності Смоляров Ю.Г.
12. Наукові статті у фахових збірниках наукових праць Всі викладачі
13. Наукові статті в інших виданнях Всі викладачі
14. Наукові доповіді на міжнародних конференціях Всі викладачі
15. Наукові доповіді на Всеукраїнських конференціях Всі викладачі
16. Тези, наукові доповіді на Вебінарах за науковими інтересами Всі викладачі

Участь у наукових заходах:
План проведення наукових семінарів на 2015-2016 н.р.

1. Методика екологічної оцінки концентраційного фону рухомих забруднень в поверхневих шарах ґрунту вересень
2015 р. Рубан М.М.
2. Прогнозування сталого розвитку територій на базі використання інформаційних технологій жовтень
2015 р. Агаджанова С.В.
3. Розробка моделей для підтримки прийняття рішень оператора-керівника листопад
2015 р. Пасько Н.Б.
4. Розробка оптимальних економіко-математичних методів для прийняття рішень жовтень
2015 р. Долгіх Я.В.
5. Аналіз методичних основ моніторингу розвитку сільськогосподарського виробництва в регіоні грудень
2015 р. В'юненко О.Б.
6. Аналітичний огляд проблем і перспектив роботи у середовищі АСУ НП СНАУ січень
2016 р.. Кобрін Ю.В.
7. Методологічні основи моделювання та прогнозування березень
2015 р. Курило А.О.
8. Прогнозування розвитку підприємств АПК в забезпеченні продовольчої безпеки територій березень
2016 р. Виганяйло С.М.
9. Дистанційні технології в аграрної освіті квітень
2016 р. Логвіненко В.Г.
10. Аналіз існуючих підходів щодо розробки моделі змісту навчального матеріалу дистанційного навчання травень
2016 р. Зоренко О.І.
11. Інформаційна підтримка інноваційної діяльності в АПК регіону червень
2016 р. Смоляров Ю.Г.

  Публікації

 

Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550