Ukrainian English Russian

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 8.03060107 - ЛОГІСТИКА

ОКР – «Магістр»

У сучасних умовах розвитку економіки України зростаючу роль набуває логістичний підхід до управління підприємством, який ґрунтується на оптимальній інтеграції матеріальних, фінансових, інформаційних і трудових потоків, з метою повного задоволення вимог споживачів в якісних товарах і послугах, для підвищення ефективності роботи підприємства.

Логістика – це наукова та практична діяльність, пов'язана з управлінням матеріальними, товарними, інформаційними та іншими видами потоків. Це – новий підхід до управління діяльністю суб'єктів ринку, раніше невідомий виробництву – орієнтація на споживача та якість його обслуговування. Це не тільки звичне врахування попиту, а й виробництво з дослідженням платоспроможного попиту на товар і послугу. Тобто логістичний підхід до управління процесами виробництва переносить маркетингову концепцію виробництва з галузі теорії в практичний менеджмент фірми.

Мета логістики - забезпечення наявності потрібного продукту в необхідній кількості і заданої якості в потрібному місці у встановлений час для конкретного споживача з оптимальними затратами.

Підготовка магістрів зі спеціальності "Логістика" в Сумському національному аграрному університеті дає унікальну можливість здобути спеціальність, яка користується підвищеним попитом в умовах глобалізації економіки, зростання рівня конкурентної боротьби та ускладнення потоків інформації, товарів, послуг та капіталу.

В Сумському національному аграрному університеті робиться акцент на розвиток організаторських здібностей та творчого потенціалу менеджерів і фахівців в області логістики та управління ланцюгами постачань, здатних вивести компанії на новий високий рівень конкурентоспроможності і ефективності завдяки систематизації отриманих в процесі навчання знань і навичок використання інтегрального інструменту менеджменту - логістики.

Відповідно до рівня освітньо - кваліфікаційної підготовки й особистих здібностей, випускник може працювати на таких посадах: менеджер з вивчення попиту й формування портфелю замовлень або товарного асортименту, економічний радник з керування логістичною, транспортною й маркетинговою діяльністю; експерт з митних і зовнішньоекономічних питань; директор з логістики, комерційний директор.

Фахівці даного профілю, спеціалізуючись в сфері логістики, матеріально-технічного постачання, дистрибуції товарів, надання інформаційних та інших видів послуг, займаються широким колом питань, а саме:
• приймають логістичні рішення у функціональних сферах підприємства;
• узгоджують логістичну, маркетингову та виробничу стратегії; організовують ефективну систему матеріального постачання та управління закупівлями;
• управляють процесами складування сировини, матеріалів і готових виробів, пакування і відправлення товарів;
• оптимізують рух фінансових потоків та впроваджують систему контролінгу у діяльність підприємства;
• організовують національні та міжнародні перевезення відповідно до вимог єврологістики, забезпечують митне оформлення вантажів;
• займаються впровадженням інновацій та науково-технічних розробок для забезпечення логістичної діяльності.

Особливості програми підготовки:

  • Використання у навчальному процесі сучасних методик викладання: розв'язування реальних практичних ситуацій, робота в командах з вирішення проблем і прийняття рішень з управління логістичними проектами, використання ділових ігор для оптимізації матеріальних, фінансових та інформаційних потоків.
  • Виконання завдань реальних діючих підприємств на території України та Сумської області, участь у міжнародних проектах, підготовка магістерських дипломних робіт для конкретних підприємств.
  • Викладання за допомогою сучасних мультимедійних засобів у спеціалізованих аудиторіях на базі професійних стандартів, надання слухачам електронних підручників, презентацій, навчально-методичних матеріалів.
  • Використання сучасних інформаційних технологій на базі програмних комплексів «Project Expert» та «Microsoft Project».

 

ЛОГІСТИКА – ЦЕ АКТУАЛЬНО! ПЕРСПЕКТИВНО!

 

Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550