Ukrainian English Russian

Готові до співробітництва


1. Підготовка, перепідготовка, видання підручників, посібників з тем:

"Організація с.-г. виробництва в умовах ринкової економіки"
"Основи формування та функціонування аграрного ринку"
"Основи підприємницької діяльності та агробізнесу"
Учбові заклади
" Український національний аграрний університет
" Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
" Полтавська сільськогосподарська академія
" Львівський державний аграрний університет
" Курська сільськогосподарська академія (Росія)

2. Співробітництво з науково-дослідницькими інститутами по таким напрямкам:
" управлінська реструктуризація реінжиніринг бізнес-планування в АПК;
" формування нових підходів до інтеграції в АПК в умовах глобалізації економіки
" удосконалення механізмів управління регіональним АПК в нових умовах господарювання (у т.ч. створення систем корпоративного управління)
" формування малого і середнього бізнесу в сфері АПК
" формування обслуговуючої кооперації в інфраструктурі аграрного ринку
" створення механізмів сталого розвитку підприємств АПК
" розробка програм інноваційного розвитку в АПК
" створення системи інтеграції і розповсюдження земель
Науково-дослідницькі інститути
" Інститут аграрної економіки УААН м. Київ
" Українська академія аграрних наук м. Київ
" Інститут агропромислового виробництва, м. Суми
" Інноваційна консалтингова фірма "Агроконсалт"
" Департамент реформування і стратегії розвитку АПК Мінагрополітики
3. Співробітництво по впровадженню нових розробок в виробництво по напрямкам:
" нові організаційні структури з господарськими зв'язками
" проекти організаційно-управлінської реорганізації
" створення нових систем управлінського обліку (з комп'ютеризацією)
" впровадження нових моделей інтегрованих об'єднань (типу агрохолдингів та інших)
" створення нової системи матеріального стимулювання і матеріальної відповідальності
" систем внутрішньо-економічних відносин, що будуються на комерційному розрахунку
" створення підрозділів, що працюються на принципах Центрів витрат і прибутку
" створення нових систем інформаційного забезпечення с.-г. підприємств (з електронними схемами документообігу)
" розробка інноваційних та інвестиційних бізнес-планів
" створення систем управління витратами
" інших розробок
Партнери
" сільськогосподарські підприємства всіх форм власності
" підприємства інфраструктури аграрного бізнесу
" фермерські господарства
" агропромислові інтегровані об'єднання
" КФ "Агроконсалт"
" науково-інформаційний центр СНАУ
" Регіональна служба "Екстейшн"

Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550