Ukrainian English Russian

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

для студентів спеціальності "Логістика"

• Логістичне забезпечення сратегії управління запасами виробничого підприємства
• Управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства
• Обґрунтування проекту підвищення ефективного використання матеріальних ресурсів підприємства
• Управління товарно-матеріальними запасами підприємств
• Логістичне забезпечення виробництва і збуту продукції підприємства
• Аналіз та розробка шляхів раціонального використання матеріальних ресурсів підприємства
• Удосконалення управління матеріальними запасами
• Маркетингова логістика як ринковий інструмент
• Механізми маркетингової логістики в управлінні закупівельно- збутовою діяльністю
• Удосконалення логістичного обслуговування в системі обслуговування споживача
• Організація складської логістики на підприємстві
• Методологічні підходи до логістики постачання
• Логістична модель експортно-імпортних операцій
• Логістична система управління фінансовими потоками
• Логістичні системи в управлінні підприємством
• Закупівельна логістика в малому бізнесі
• Аналіз логістичного циклу на прикладі підприємства
• Вдосконалення логістичних операцій на прикладі підприємства
• Підвищення ефективності управління матеріальними потоками на прикладі підприємства
• Принципи та функції логістичного менеджменту
• Оцінка та регулювання витрат засобів логістичної інфраструктури підприємства
• Організація перевезень та управління на транспорті
• Організаційно-економічний механізм формування логістичної системи підприємства
• Логістичний менеджмент у формуванні материалопотоку торгівельного підприємства
• Логістичний менеджмент в управлінні підприємством
• Удосконалення методів управління логістичними процесами
• Транспортно-експедиторські операції в логістичній системі
• Система складування продукції в логістичній системі
• Товарна політика і управління запасами в логістичній системі
• Інвестиції і ризики в логістичній системі
• Функціонально-вартісний аналіз в раціоналізації транспортно- збутової і закупівельної діяльності підприємства
• Викристання сучасних методів ухвалення рішень в логістичній системі
• Проектування інтегральної логістики фірми
• Логістика транспортно-розподільних систем на рівні регіонів
• Створення і впровадження служби логістики на підприємстві
• Реорганізація логістичної системи підприємства
• Оцінка ефективності логістичної діяльності підприємства
• Розробка схем і аналіз логістичних процесів виконання замовлень клієнтів
• Вдосконалення управління ключовими видами логістичної діяльності в організації
• Вдосконалення методів логістичного аудиту і оцінки постачальників.

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
для студентів спеціальності "Менеджмент організацій і адміністрування"
• Розробка інвестиційної програми сільськогосподарського підприємства в процесі його реструктуризації.
• Розвиток консалтингового підприємництва в аграрному секторі.
• Організація орендних відносин в процесі реформування сільськогосподарського підприємництва.
• Розвиток логістичних систем в сфері матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств.
• Впровадження ресурсозберігаючих технологій в процесі виробництва сільськогосподарської продукції.
• Бюджетне планування діяльності сільськогосподарських підприємств.
• Вдосконалення механізмів земельного реформування в аграрному секторі: формування земельного ринку, здійснення трансакцій з сільськогосподарськими угіддями.
• Створення систем інформаційного забезпечення аграрного сектору.
• Впровадження комп'ютерних технологій і управління сільськогосподарським підприємством.
• Організація роботи по плануванню виробничої діяльності в нових умовах господарювання в сільськогосподарських підприємствах і напрямки її удосконалення.
• Організація господарського /комерційного/ розрахунку на підприємстві і напрямки його удосконалення.
• Організація селянських (фермерських) господарств різних напрямків спеціалізації та шляхи підвищення їх ефективності на перспективу.
• Організація малих форм аграрного підприємництва / ТОВ, ПСП, кооперативів, селянських (фермерських) господарств/ і напрямки його розвитку на перспективу.
• Організація інфраструктури аграрного бізнесу / бірж, селянських /земельних/ банків, лізингових, факторингових фірм, страхових компаній та інші/ і шляхи підвищення її ефективності на перспективу.
• Організація індивідуального підприємництва в аграрному секторі економіки і напрямки його розвитку на перспективу.
• Організаційно-економічне обґрунтування розробки бізнес-планів.
• Організація переробки і фірмової торгівлі продукцією рослинництва (олія, крупа, борошно і т.д.).
• Організація переробки і фірмової торгівлі продукцією тваринництва (твердий сир, сметана, масло, ковбаса і т.д.).
• Основні напрямки агропромислової кооперації на сучасному етапі.
• Організація МТС в агропромисловому комплексі.
• Форми агропромислової інтеграції в ринкових умовах господарювання.
• Організація сервісних центрів в агропромисловому виробництві.
• Організація і розвиток народних промислів.
• Відродження та вдосконалення роботи побутових підрозділів на селі.
• Організація зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарського підприємства та шляхи підвищення її ефективності на перспективу.
• Організація спільних підприємств в АПК та шляхи підвищення ефективності їх діяльності.
• Сучасний стан і перспективи розвитку галузей рослинництва, тваринництва в господарстві.
• Сучасний стан і перспективи розвитку переробної галузі в сільськогосподарських підприємствах.
• Організація раціонального використання виробничого потенціалу в сільськогосподарському підприємстві.
• Оцінка ресурсного потенціалу і удосконалення форм організації виробництва.
• Організація використання транспорту і напрямки її удосконалення на перспективу.
• Організація матеріально-технічного постачання сільськогосподарського підприємства і напрямки її удосконалення на перспективу.
• Організація технічного обслуговування сільськогосподарського підприємства і ремонту сільськогосподарської техніки і напрямки її удосконалення.
• Організація планово-економічної роботи в сільськогосподарському підприємстві і напрямки її удосконалення.
• Організація і напрямки підвищення ефективності використання земельних ресурсів на перспективу.

Примітка:
1. Можна вводити і інші теми, погоджуючи їх з науковим керівником.
2. Всі дипломні роботи повинні обов'язково виконуватись на прикладі:

• конкретного підприємства (ТОВ, АТ, ПСП, селянське (фермерське) господарство, кооператив);
• переробного підприємства (молокозавод, м'ясокомбінат, КХП і т.д.);
• підприємств та установ інфраструктури АПК (Агротехсервіс, АТП, агробіржі і т.д.);
• населеного пункту, району, області, країни.

Затверджено на засіданні кафедри (протокол № 1 від 02 вересня 2013 р.)

Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550