Ukrainian English Russian

Дисертаційні роботи, захищені співробітниками кафедри

 

Дубовик С.Г. кандидатська дисертація на тему: „Соціально-психологічні аспекти управління в умовах оновлення форм господарювання на селі", 1992 рік. Керівник: д.е.н., член-кореспондент УААН, професор В.В. Юрчишин.

 Ксенофонтова М.М. кандидатська дисертація на тему: „Еколого-економічні проблеми стійкого розвитку екосистем в умовах інтенсивного розвитку земель", 2004 р. Керівник: к.е.н., доцент О.І. Карпіщенко.

 Киричок О. В. кандидатська дисертація на тему: "Формування ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств з урахуванням нематеріальних активів", 2011 р. Керівник: д.е.н, професор Михайлова Л.І.

 Стоволос Н.Б. кандидатська дисертація на тему: "Стратегія розвитку органічного виробництва як основа забезпечення екологічної безпеки АПК", 2012 р. Керівник: к. н. з держ. упр., доцент Чуприна О.О.

 Харченко Т.М. кандидатська дисертація на тему: "Мотивація праці найманих працівників сільськогосподарських підприємств", 2013 р. Керівник: д.е.н, професор Михайлова Л.І.

 Баценко Л.М. кандидатська дисертація на тему: "Організаційно-економічні основи оцінки персоналу сільськогосподарських підприємств", 2014 р. Керівник: к.е.н., доцент Дубовик С.Г.

 

ДИССЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ СПІВРОБІТНИКАМИ КАФЕДРИ

Галинська А. В. кандидатська дисертація на тему: "Маркетингова система формування конкурентноспроможності сільськогосподарських підприємтсв".
Керівник: к.е.н., доцент Данько Ю.І. 

Радько А. О. кандидатська дисертація на тему: "Управління прибутковістю виробництва продукції рослинництва із застосуванням інноваційних технологій в сільськогосподарських підприємствах".
Керівник: к.е.н., доцент Дубовик С.Г. 

Химченко О. В. кандидатська дисертація на тему: "Інтенсифікація виробництва в сільськогосподарських підприємствах".
Керівник: к.е.н., доцент Дубовик С.Г.

Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550