Ukrainian English Russian

Наукова робота кафедри

 

Науковий напрямок досліджень кафедри – "Формування ефективного антикризового менеджменту в сфері АПК України" (номер державної реєстрації 0107U001447). Як підсумок, матеріали досліджень були висвітлені в посібниках (27 д.а.), у методичних розробках (45,2 д.а.), а результати наукових надбань були оприлюднені в 24 збірниках тез доповідей матеріалів конференцій (1,8 д.а).

Теми наукових досліджень:

Дубовик Світлана Григорівна "Формування ефективного антикризового менеджменту в сфері АПК України"

Ксенофонтова Марина Миколаївна "Мезоекономічні аспекти стратегічного розвитку агропромислового комплексу"

Стоволос Надія Борисівна
"Розробка і впровадження маркетингових стратегій на підприємстві"

Киричок Олена Валеріївна
"Управління нематеріальними активами в сільськогосподарських підприємтсвах"

Харченко Тетяна Миколаївна "Мотивація праці найманих працівників сільськогосподарських підприємтсв"

Заболотна Тетяна Микитівна "Формування організаційної культури підприємства"

Щербак Оксана Григорівна "Проблеми менеджерських міжособистісних комунікацій"

Драбчук Тетяна Іллівна, "Підвищення рівня якості трудового життя персоналу сучасних організацій"

Баценко Людмила Миколаївна "Організаційно-економічні основи оцінки персоналу сільськогосподарських підприємств"

Галинська Ангеліна Вікторівна, "Маркетингова система формування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємтсв"

На кафедрі приділяється велика увага науково-дослідній роботі студентів. Значні зусилля зосереджуються на активізації фундаментальних і пошукових досліджень з пріоритетних напрямів науки.

Наукові школи

У рамах діяльності наукової школи Інституту економіки та менеджменту СНАУ, яку очолює д.е.н., професора Михайлова Л.І., на кафедрі працює гурток "Школа молодих менеджерів", де досліджують теоретичні проблеми менеджменту та особливості його прояву в галузях АПК. Керівник гуртка: к.е.н. Баценко Л. М.

Мета гуртка:
• науково-дослідницька робота дипломників кафедри;
• участь у наукових конференціях, семінарах та дискусіях;
• обізнаність та участь у науково-дослідницькій роботі факультету;
• вивчення методології наукових досліджень та основних аспектів з планування діяльності підприємств;
• розробка тематичних презентацій з різних напрямків менеджменту.

План роботи студентського наукового гуртка «Школа молодих менеджерів»
на 2013-2014 навчального року

1. Презентація інформації щодо роботи гуртка та планових наукових регіональних всеукраїнських та міжнародних конкурсів, грандів, конференцій у 2013/ 2014 навчальному році.
2. Участь в студентській науковій конференції СНАУ.
3. Участь в студентських наукових конференціях за результатами виробничих практик.
4. Участь в Міжнародних науково-практичних конференціях для молодих викладачів, аспірантів і студентів, що відбуватимуться на протязі року.
5. Заслуховування й відбір наукових робіт для участі в конкурсних програмах (фонд В. Пінчука, Всеукраїнський конкурс наукових робіт).
6. Проведення засідання членів студентського наукового гуртка. Презентація доповідей студентів: «Імідж ділової людини».
7. Проведення засідання членів студентського наукового гуртка. Тренінг розвитку індивідуальних здібностей: «Особливості ведення ділових переговорів».
8. Проведення засідання членів студентського наукового гуртка. Презентація доповідей студентів: «Особливості мотивації молодих спеціалістів».
9. Проведення засідання членів студентського наукового гуртка. Круглий стіл з дисципліни «Стратегічне управління» на тему: «Стратегічні програми розвитку підприємств в Сумській області».
10. Проведення засідання членів студентського наукового гуртка. Тренінг розвитку комунікативних здібностей студентів-майбутніх менеджерів.
11. Проведення засідання членів студентського наукового гуртка. Презентація доповідей студентів: «Перспективні напрямки організаційного розвитку агропромислових формувань».

Наукові розробки: (посібники , монографії)

1. Дубовик С.Г. Психологія трудових відносин у колективі: Навчальний посібник для студентів спеціальності 6.130201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» заочної форми навчання. / С.Г. Дубовик, О.Г. Щербак, С.В. Нєсвєтова, Р.М. Кононенко. – Суми, 2009. – 172 с.
2. Дубовик С.Г. Словник-довідник термінів з психології управління для студентів спеціальності «Менеджмент організацій», «Менеджмент ЗЕД» факультету менеджменту та інституту заочного навчання / С.Г. Дубовик, С.В. Нєсвєтова, О.Г. Щербак. – Суми, 2009 рік, 62 с.
3. Дубовик С.Г. Вступ до фаху. Навчальний посібник з навчальної практики для студентів 1 курсу напряму підготовки 0306 «Менеджмент». – Суми, 2011, 172 с
4. Дубовик С.Г. Менеджмент організацій: словник з дисципліни для підготовки спеціалістів та магістрів за напрямом 030601 «Менеджмент» зі спеціальностей 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» денної та заочної форми навчання / С.Г. Дубовик, В.О. Кунда. - Суми, 2011 рік, 130 ст.
5. Дубовик С.Г. Основи психології та педагогіки: Наочний посібник для студенів 4 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому виробництві» / С.Г. Дубовик, О.Г. Щербак - Суми, 2011. – 67 с.
6. Дубовик С.Г. Психологія: Наочний посібник для студенів 4 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому виробництві» / С.Г. Дубовик, О.Г. Щербак – Суми, 2011. – 104 с.
7. Дубовик С.Г. Психологія. Наочний посібник для студентів 4 курсу спеціальності 6.130400 «Садово-паркове господарство» денної та заочної форми навчання / С.Г. Дубовик, О.Г. Щербак. - Суми, 2011 рік, 104 ст.
8. Дубовик С.Г. Управління якістю. Практикум для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальностей 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» / С.Г. Дубовик. – Суми, 2014 рік, 307 с.

1. ЩЕРБАК О.Г., ДУБОВИК С.Г., НЄСВЄТОВА С.В., КОНОНЕНКО Р.М. ПСИХОЛОГІЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У КОЛЕКТИВІ: НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.130201 «ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА» ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ / СУМИ: СНАУ, 2009. – 200 С.
2. ЩЕРБАК О.Г. ПСИХОЛОГІЯ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК(КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ) ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4-ГО КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.130400 «САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО»ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ / СУМИ: СНАУ, 2011. - 73С.
3. ЩЕРБАК О.Г. ПСИХОЛОГІЯ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК (КУРС ЛЕКЦІЙ) ДЛЯ СТУДЕНІВ 4 КУРСУ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.100101 «ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ» / СУМИ: СНАУ, 2011. - 73С.
4. НЄСВЄТОВА С.В., ЩЕРБАК О.Г. ПСИХОЛОГІЯ: ПРАКТИКУМ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2-ГО КУРСУ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗА НАПРЯМАМИ ПІДГОТОВКИ 6.030504 «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА», 6.030507 «МАРКЕТИНГ», 6.030508 «ФІНАНСИ», 6.030509 «ОБЛІК І АУДИТ», 6.030510 «ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО» / СУМИ: СНАУ, 2013. – 80 С.

Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550