Ukrainian English Russian

Економіст — це ‏‏‫         спеціаліст, який готується для виконання всіх видів економічних робіт: організації планово-економічної діяльності, планування виробничої та фінансової діяльності підприємства та його підрозділів, організації виробничих процесів, проведення економічного аналізу оцінки результатів діяльності підприємства та підрозділів, планування та контролю оплати праці.

Економісти готуються для роботи на підприємствах всіх галузей народного господарства, всіх форм власності та господарювання на посадах керівника підприємства та його заступника з економіки, начальника планово-фінансового відділу та ін.

Випускник за фахом "Економіка" - це економіст високої кваліфікації, який підготовлений для виконання різних організаційно-управлінських функцій на підприємствах всіх сфер економіки.

Високий рівень кваліфікації фахівців досягається логічним поєднанням в рамках навчального процесу традиційних фундаментальних, гуманітарних і загальноекономічних дисциплін з такими новими ринково-орієнтованими, як "Інвестування", "Основи міжнародних економічних відносин", "Економіка і організація інноваційної діяльності", "Логістика", "Управління спеціальними проектами" і ін.

Організація навчального процесу за фахом "Економіка" забезпечує поглиблену підготовку фахівців з питань управління інвестиційною діяльністю відповідно до міжнародних вимог: розробка бізнес-планів, оцінка ефективності інвестицій і інвестиційних ризиків і так далі.

Фахівці з економіки підприємства користуються попитом в організаціях і на підприємствах різних галузей національного господарства і різних форм власності. Вони успішно працюють в Україні і за кордоном на посадах керівників вищого і середнього управлінського рівня, консультантів по економічних питаннях, співробітників економічних служб підприємств, науковців в науково-дослідних організаціях.

Факультет готує фахівців за спеціальністю 051 «Економіка» двох освітніх ступенів: «бакалавр» і «магістр».

 

Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550