Ukrainian English Russian
Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» дає комплекс знань в області: державних фінансів, банківської та страхової справи, грошового обігу, фінансового менеджменту, ринку цінних паперів, оподаткування і податкового менеджменту. Спеціальність передбачає вивчення процесів формування і виконання бюджетів різних рівнів; механізму управління державним боргом; функціонування позабюджетних фондів; порядку планування, обліку і звітності на підприємствах, в організаціях, установах.
Спеціальність Фінанси і кредит готує економістів для роботи в банках, на біржах, співробітників фінансових і страхових компаній, інвестиційних фондів, органів державного, регіонального та муніципального рівня, а також економічних служб підприємств і організацій усіх форм власності на посадах, що вимагають вищої економічної освіти.
Основою змісту навчання за фахом «Фінанси, банківська справа та страхування» є підготовка по цілому комплексу гуманітарних, соціальних і природничо-наукових дисциплін, а також фундаментальна економічна підготовка: вивчаються теоретична економіка, макро- і мікроекономіка, теорії грошового обігу, фінансів і кредиту, міжнародні економічні відносини, історія економіки й економічних вчень.
Професійне навчання економістів за фахом «Фінанси і кредит» має на увазі вивчення таких розділів, як державні та муніципальні фінанси, банківська і страхова справи, фінансовий менеджмент, ринок цінних паперів, інвестиційна справа, антикризове управління, бухгалтерський облік, податки і оподатковування, економічне планування і прогнозування.
Після навчання по основній освітній програмі випускник буде вміти:
• використовувати знання по теорії фінансів, грошей і кредиту у своїй практичній діяльності;
• знати основи організації грошово-кредитного регулювання, взаємозв'язки між різними частинами грошового обігу, основи банківської й біржової справи, основи організації оподатковування і страхування, державних і муніципальних фінансів;
• бути підготовленим до професійної діяльності в установах фінансової та кредитної системи, включаючи зовнішньоекономічну сферу, здатним самостійно працювати на посадах, що вимагають аналітичного підходу в нестандартних ситуаціях;
• вирішувати нестандартні завдання, прогнозувати економічні процеси в сфері грошових, фінансових і кредитних відносин;
• бачити перспективи розвитку фінансово-кредитних відносин і перспективи своєї професійної діяльності;
• бути конкурентоспроможним, мати знання по суміжній спеціальності.
У процесі навчання студенти спілкуються не тільки із провідними вченими університету, але й з найбільш досвідченими працівниками банків, податкових органів, аудиторських компаній. Дипломні роботи випускники пишуть на конкретних підприємствах реального сектору економіки та фінансової сфери, що дозволяє їм навчитися застосовувати свої теоретичні знання на практиці і дає можливість встановити відносини з потенційним роботодавцем.

Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550