Ukrainian English Russian

Одна з найголовніших проблем державного будівництва нової незалежної потужної Української держави, здійснення економічних трансформацій – брак управлінських кадрів. За оцінками науковців, «критична маса» керівників, спеціалістів у царині управління, які здатні перетворити обличчя наших підприємств і організацій у відповідності до сучасних вимог, має становити не менше 20-25 відсотків їх загальної чисельності у народному господарстві України. Один з очевидних шляхів адаптації до ринкового середовища полягає в опануванні досвіду передових країн, які живуть у його умовах не одну сотню років. Найбільш цінним аспектом цього досвіду у ХХ ст. є сфера діяльності та область знань, що охоплюється широким поняттям «МЕНЕДЖМЕНТ», яке давно стало інтернаціональним. При цьому, говорячи «менеджмент» мають на увазі й людей-менеджерів, які професійно здійснюють функцію управління. Факультет менеджменту готує фахівців за напрямком «менеджмент» на трьох освітньо-кваліфікаційних рівнях:«бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

«МЕНЕДЖМЕНТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ І ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ»

Готельно-ресторанний бізнес є основною складовою туристичної галузі нашої держави. Розвиток внутрішнього та міжнародного туризму значною мірою пов'язаний з рівнем формування й впровадження новітніх організаційно-управлінських технологій за умов поглиблення процесів входження України до високо розвиненого соціально-економічного, культурного й правового поля Європи й світу, в цілому вже опанованого досконало організованими, нормативно врегульованими та взаємопов'язаними туристичним системами. На сучасному етапі розвитку готельно-ресторанного бізнесу і туристичної індустрії саме менеджерам належить провідне місце в управлінні підприємствами, тому що рішення, прийняті керівником визначають не лише рівень ефективності його діяльності, але й забезпечують стійкий розвиток фірми та утримання позицій на світовому ринку.

Найважливішими рисами менеджера нової формації є: професійна компетентність, високий рівень підготовки у сфері менеджменту, обізнаність в теоретичних питаннях економіки й права, вміння самостійно й оперативно приймати вірні рішення з урахуванням інноваційних процесів та новітніх тенденції розвитку бізнесу. Досить важливими вважаються також організаторські здібності керівника: цілеспрямованість, вміння підбирати й ефективно використовувати кадри, визначати їхні функції відповідно до набутого рівня знань, делегувати їм певний обсяг повноважень. Менеджер готельно-ресторанного бізнесу та туристичної індустрії повинен чітко визначати й використовувати можливості й здібності працівників, створювати позитивний соціально-психологічний клімат у колективі. Ці теоретичні знання та практичні навички опановують студенти СНАУ. Менеджери готельно-ресторанного бізнесу і туристичної індустрії приймають рішення в умовах значного ризику й невизначеності, що потребує високого фахового рівня, оперативності, самостійності та відповідальності, відтак на ринку праці такі спеціалісти, безумовно, користуються високим попитом.

Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550