Ukrainian English Russian

З 15 грудня по 18 грудня 2015 р. працювали комісії по перевірці та захисту звітів з переддипломної практики та їх захисту студентами другого курсу магістратури факультету економіки і менеджменту

Переддипломна практика студентів є завершальним етапом навчання. Вона, як правило, проходить на місцях майбутнього працевлаштування. Переддипломна практика є однією з найважливіших форм підготовки молодих спеціалістів, а також загальним підсумком навчання та підготовки до державних іспитів. Мета переддипломної практики полягає в оволодінні студентами сучасними ринковими методами і формами організації управління підприємством; набуття професійних вмінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретних ситуацій. Практика дозволяє студентам, слухачам або учням скористатися теоретичними знаннями, навичками і вміннями, зібрати матеріали для написання і захисту дипломної роботи. У процесі проходження переддипломної практики, майбутні випускники, підбирають всякого роду інформацію про підприємство, на якому вони проходять практику - звітність, баланси, техніко-економічні показники та інші дані.
Відповідно до наказу по університету № 4877-н від 14.12.2015 р. «Про призначення комісії по захисту переддипломної практики» на факультеті економіки і підприємництва з 15 грудня по 18 грудня 2015 р. працювали комісії по перевірці та захисту звітів з переддипломної практики та їх захисту студентами другого курсу магістратури факультету економіки і менеджменту спеціальностей 8.03050901 «Облік і аудит», 8.03050801 «Фінанси і кредит» Спеціальність 8.03050701 «Маркетинг», 8.03050401 «Економіка підприємства», 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», 8.03060107 «Логістика», 8.03060104 «Менеджмент ЗЕД», 8.18010018 «Адміністративний менеджмент», які проходили переддипломну практику в сільськогосподарських підприємствах, організаціях, бюджетних, фінансових та банківських установах.
До складу комісій по захисту звітів були включені представники виробництва, декан факультету к.е.н., доцент Строченко Н.І., а також завідувачі, заступники завідувачів кафедр з питань практичної підготовки студентів та провідні викладачі кафедр, які є випусковими за відповідними спеціальностями.
Однією з умов допуску захисту студентам звітів з практики була наявність розміщеної на сайті університету у розділі «Практика та працевлаштування» анкети студента-випускника.
Студенти факультету захистом звітів довели, що лише глибоке, всебічне й послідовне вивчення теоретичних основ та чинної практики процесу діяльності установ та організацій, відповідних нормативних актів забезпечує їм належну підготовку ведення та відповідну практичну корисність.


 

Цього року студенти старших курсів факультету Економіки і менеджменту знову приймають участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт на запрошення Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України


8 грудня на кафедрі економіки відбувся перший тур конкурсу, де студенти представили свої роботи, підготовлені під керівництвом викладачів факультету. Ми вдячні студентам за високу якість представлених досліджень. Під час зустрічі були розглянуті такі роботи: Вдосконалення оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств - Кучкова Крістіна, наук.кер. к.е.н., доц. Пилипенко Н.М. Економічна ефективність виробництва насіння соняшнику та шляхи її підвищення – Довган Андрій, наук.кер. к.е.н., доц. Ковальова О.М. Конкурентоспроможність галузі свинарства в Україні в контексті глобалізації економіки – Душевська Олена, наук.кер. к.е.н., доц. Пилипенко Н.М. Оцінка впровадження альтернативної системи оподаткування в сільському господарстві через розрахунок показників податкового навантаження - Профатило Олена, наук.кер. к.е.н., доц. Пилипенко Н.М. Перспективи застосування грейдової системи оплати праці в малому бізнесі - Міщенко Оксана, наук.кер. к.е.н., доц. Коблянська І.І. Поводження з побутовими ртутьвмісними відходами в Україні: проблеми і напрями їх вирішення - Довган Андрій, наук.кер. к.е.н., доц. Коблянська І.І. Портфельний аналіз підприємства та обґрунтування інноваційних напрямків його розвитку у контексті стратегічного управління - Лапа Владислав, наук.кер. к.е.н., доц. Махнуша С.М. Стійкий розвиток сільськогосподарських виробничих кооперативів як основа соціально-економічного розвитку сільських громад - Савінова Тетяна, наук.кер. к.е.н., доц. Пилипенко Н.М. Стратегічні напрями розвитку молокопереробної галузі - Загура Сергій, наук.кер. к.е.н., доц. Сапич Н.М. Удосконалення механізму здійснення пенсійних виплат як засіб скорочення видатків Пенсійного фонду України - Вакуленко Ярослав, наук.кер. к.е.н., доц. Коблянська І.І. Управління інноваційним проектом по розробці та виведенню на ринок нового насосного агрегату підприємством ВАТ «Сумський завод «Насосенергомаш» - Хоменко Руслан, наук.кер. к.е.н., доц. Махнуша С.М. До участі у другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт рекомендовано дослідження Міщенко О., Довгана А., Вакуленка Я., Профатило О., Савінової Т., Кучкової К., Душевської О.
Бажаємо нашим студентам позитивних рецензій і сподіваємось, що їхні роботи ввійдуть до кращих за обраними напрямами.


 

Ділова гра для школярів «Екологічний маркетинг»

Під час роботи зимового профорієнтаційного табору «ЕКО-ПРОФ» в СНАУ 05.01.2016 року факультет економіки і менеджменту організував для школярів ділову гру «Екологічний маркетинг». «Група експертів» Устік Т.В., Селезень О.М. та ведуча Нєсвєтова С.В. в якості ігрових завдань запропонували учасникам гри віднайти шляхи вирішення екологічних проблем регіону та спробувати через креативну рекламу залучити кошти для реалізації своїх проектів. Шість команд-учасниць обрали для себе талісман - певного мульт-героя, визначили назву команди, свій девіз з яким і приступили до змагань. Завдання були веселими, у міру складними і різноманітними. Експерти оцінювали кожний конкурс і видавали переможцям «кругленьку суму». Найбільше отримала команда «Спасителі» талісманом якої стали Чіп і Дейл, за отримані 13000 ігрових гривень вини були нагороджені першими Євромонетами золотими і солодкими. Не на багато відстали від них супротивники «ДАК-Корпорейшин» та «Еко-планета». Інші учасники таж отримали солодкі призи. Учні продемонстрували зацікавленість і небайбужість до екологічних проблем, свою громадську позицію, свідоме ставлення до довкілля та отримали задоволення власне від самої гри і цікавого спілкування одне з одним та з викладачами факультету.                                                    Нєсвєтова С.В.

https://vk.com/official.snau?w=wall-55532862_10279


Студенти факультету економіки і менеджменту напередодні Дня святого Миколая завітали в гості до малят Сумського обласного будинку маляти.
Студенти факультету економіки і менеджменту на чолі зі студдеканом Сергієм Алексаняном напередодні Дня святого Миколая завітали в гості до малят Сумського обласного будинку маляти.

Кожному маляті були вручені солодкі подарунки та передані засоби по догляду за дитиною персоналу закладу.

У Сумському національному аграрному університеті перебуває делегація Чеського університету природничих наук.

Восени цього року Сумський НАУ став партнером проекту “Support in Harmonisation of Introduction of Bologna Principles at Ukrainian Agri-Universities, case study SNAU” (Підтримка гармонізації запровадження Болонських принципів в українських аграрних університетах, на прикладі Сумського НАУ), що впроваджується Чеським університетом природничих наук (м. Прага) за фінансової підтримки Чеської агенції розвитку. Проект розрахований на 2015-2016 рр. та носить дослідницько-прикладний характер. Мета проекту: підтримка демократизації системи управління вузу через обмін ноу-хау в галузі якості освіти, а також підтримка міжнародного співробітництва між Чеським УПН та СНАУ. 3-7.12.2015 р. відбувся візит до СНАУ голови сенату Чеського УПН (2010-2014 рр.), заступника декана з міжнародної діяльності інженерного-технічного факультету пана проф. Давіда Херака, під час якого відбулася зустріч з керівництвом СНАУ, презентація проекту та обговорення подальших перспектив співпраці в рамках проекту. Пан Херак відвідав факультети університету, особливо зосередивши увагу на обговоренні перспектив співробітництва у науково-дослідній сфері саме з інженерно-технологічним факультетом. Англомовних викладачів СНАУ було запрошено до спільних публікацій зі своїми чеськими колегами в наукових журналах вузу. 6-10.12.2015 р. в рамках проекту Сумський НАУ відвідала делегація від ЧУПН на чолі з координатором проекту пані доктором Яною Мазанцовою, заступником декана з розвитку факультету тропічних аграрних наук ЧУПН, в рамках якої було проведено ряд семінарів. Так, для викладачів СНАУ та адміністрації вузу було проведено інформаційні семінари щодо практичних засад забезпечення якості освіти в рамках Болонського процесу, а також щодо досвіду впровадження принципів Болонської системи в ЄС, зокрема в Чеському УПН. За результатами семінару учасники отримали сертифікати учасників. Для студентів Сумського НАУ паном Гинеком Рубіком, аспірантом, представником студентства у сенаті ЧУПН, головою студентської палати в Комітеті професійної освіти Чеської Республіки, було проведено семінар з метою обміну досвідом демократизації процесу управління вузом та особливостей функціонування студентського самоуправління в Чехії. Член делегації пан доктор Ян Бєсєда, науковий співробітник Центру досліджень вищої освіти Чеської Республіки, експерт з Болонського процесу провів робочі зустрічі з керівництвом університету, в рамках яких було обговорено вдосконалення певного елементу системи менеджменту якості освіти на вибір адміністрації СНАУ, результатом чого повинна стати розробка дорожньої карти з його впровадження. Основні заходи в рамках проекту заплановані на 2016 рік. Вони охоплюють пряму педагогічну діяльність чеських вчителів в галузі економіки сільського господарства та технологій (2 курси англійською мовою в 2016 році, включаючи інструменти у вигляді аграрних кооперативі, малих та середніх підприємств, професійних сільськогосподарських організацій), обмін ноу-хау в галузі якості освітнього менеджменту і підтримку міжнародного співробітництва між Чеським УПН та СНАУ (моніторинги застосування принципів Болонського процесу та розвитку міжнародної мобільності в СНАУ; проведення семінарів за їх результатами в 2016 році), розробка концепції проекту студентської мобільності на 2016 рік. Якісні зміни в освітньому просторі Сумського НАУ також будуть також підтримані необхідною матеріально-технічною оснащеністю (англомовні підручники та програмне забезпечення). Окремим важливим пунктом в плані проекту є створення змішаних груп студентів ЧУПН та СНАУ для роботи над грантовими заявками для підтримки своїх наукових досліджень. Спільний комітет викладачів СНАУ та ЧУПН обере 2-3 кращі заявки, які будуть підтримані грантовими коштами. Керівництво, викладачі та студенти Сумського НАУ високо оцінили якісний вплив проекту на функціонування вузу в контексті нового закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. Проект виступить саме тим інструментом підтримки від чеських партнерів, що полегшить трансформаційні процеси в університеті, які вже відбуваються у відповідності до змін в законодавчому полі України.

8 грудня 2015 р. на факультеті економіки і менеджменту СНАУ відбулися вибори студентського декана

На цю посаду претендувало 4 кандидата: Карина Іващенко, студентка 1 курсу спеціальності «Економіка підприємства»; Любов Дахно, студентка 2 курсу спеціальності «Менеджмент»; Роман Лукаш, студент 1 курсу с.т. навчання спеціальності «Облік і аудит»; Сергій Алексанян, студент 4 курсу спеціальності «Менеджмент». Участь у голосуванні приймали старости груп, по 1 представнику з кожної групи та члени студентського самоврядування факультету. В залі була присутня студентський ректор СНАУ Оксана Курило. За підсумками таємного голосування переважною більшістю голосів студентським деканом факультету економіки і менеджменту було обрано Сергія Алексаняна. Вітаємо новообраного студентського декана та бажаємо впевнених кроків на новому шляху! Також щира вдячність вже колишньому студентському декану факультету Крістіні Кучковій за наполегливу працю протягом останнього року.

РОЗПОЧАВСЯ СПІЛЬНИЙ ПРОЕКТ СНАУ ТА ЧЕСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

Восени цього року Сумський НАУ став партнером проекту “Support in Harmonisation of Introduction of Bologna Principles at Ukrainian Agri-Universities, case study SNAU” (Підтримка гармонізації запровадження Болонських принципів в українських аграрних університетах, на прикладі Сумського НАУ), що впроваджується Чеським університетом природничих наук (м. Прага) за фінансової підтримки Чеської агенції розвитку. Проект розрахований на 2015-2016 рр. та носить дослідницько-прикладний характер.
На 3-7.12.2015 р. заплановано візит до СНАУ голови сенату Чеського УПН (2010-2014 рр.) пана проф. Давіда Херака, під час якого планується зустріч з керівництвом СНАУ для презентації проекту та обговорення подальших перспектив співпраці в рамках проекту. На 6-10.12.2015 р. очікується делегація від ЧУПН на чолі з координатором проекту пані доктором Яною Мазанцовою, заступником декана з розвитку факультету тропічних аграрних наук ЧУПН в рамках якої заплановано проведення семінару для викладачів щодо досвіду впровадження принципів Болонської системи в Чеському УПН. Аналогічний семінар передбачається і для студентів СНАУ. Він буде проведений паном Гинеком Рубіком, аспірантом, представником студентства у сенаті ЧУПН, головою студентської палати в Комітеті професійної освіти Чеської Республіки.
Член делегації пан доктор Ян Бєсєда, науковий співробітник Центру досліджень вищої освіти Чеської Республіки, експерт з Болонського процесу проведе робочі зустрічі з проректором з науково-педагогічної та навчальної роботи Жмайловим В.М., заступником проректора з навчальної роботи Розуменко А.М., начальником  навчального відділу Колодненко Н.В., а також начальником відділу міжнародних зв’язків СНАУ Калачевською Л.І. та координатором проекту з боку СНАУ Заморою О.М.
Основні заходи в рамках проекту заплановані на 2016 рік. Вони охоплюють пряму педагогічну діяльність чеських вчителів в галузі економіки сільського господарства та технологій (2 курси англійською мовою в 2016 році), обміну ноу-хау в галузі якості освітнього менеджменту і підтримки міжнародного співробітництва між Чеським УПН та СНАУ (моніторинги застосування принципів Болонського процесу та розвитку міжнародної мобільності в СНАУ та проведення семінарів за їх результатами в 2016 році), розробка концепції проекту студентської мобільності на 2016 рік. Сумський НАУ буде також підтриманий необхідною матеріально-технічною оснащеністю (закупка англомовних підручників та програмного забезпечення).
https://vk.com/official.snau?w=wall-55532862_10165%2Fall


2 грудня 2015р. учні Сумської спеціалізованої школи №1 відвідали майстер-клас по сервіровці святкового Новорічного столу.

Триває профорієнтаційна програма «Тиждень СНАУ в школі». Викладачи СНАУ ознайомили учнів з лабораторією харчових технологій, розповіли про основні правила сервіровки столу та навчили різними технікам складання серветок, що дуже зацікавило як дівчат так і юнаків. В рамках цієї програми в ССШ № 1 заплановано проведення брейн-рингу, зустріч з психологами СНАУ та різноманітні науково-популярні лекції і майстер-класи

https://vk.com/official.snau?w=wall-55532862_10170%2Fall


На факультеті економіки і менеджменту СНАУ відбулася інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» на релігійну тематику.

В грі приймали участь 6 команд – п’ять команд з кожного курсу та команда викладачів факультету.
Організатор заходу, протоієрей отець Миколай, настоятель храму Святої мучениці Валентини, напередодні провів бесіду з командами-учасниками, провівши невеличкий екскурс в історію будівництва храму Св. М. Валентини, правил поведінки в храмі, тлумачення церковного календаря та ін.
За підсумками гри найбільшу кількість балів набрала команда четвертого курсу, під керівництвом капітана команди, студента спеціальності «Облік і аудит», Сергія Лукаша. Всім учасниками команди- переможця було вручено по екземпляру Біблії.
Команда-переможець візьме участь у міжфакультетських змаганнях.
Тож побажаємо успіху та перемоги нашим учасникам майбутніх змагань.

https://vk.com/official.snau?w=wall-55532862_10151%2Fall


В рамках профорієнтаційної програми «Тиждень СНАУ в школі», яка розпочала свою роботу 23 листопада в ЗОШ №7 м. Суми була проведена презентація СНАУ та інтелектуальна гра «Брейн-ринг».

В конкурсі брали участь 3 команди: «ЗНАТОКИ» - 9-А кл., «КОНКОРДІЯ» - 10-Б кл., та «NATIS VINSERE» -10-А кл.  Всі учасники дуже активно вели свою гру. Перемогла команда 10-А класу «NATIS VINSERE» і отримала сувенірні призи з логотипом СНАУ. Робота в школі триває. 26 листопада заплановані науково-популярні лекції: «Товарознавство – дзеркало економіки», «Фінансист: минуле, сьогодення, майбутнє» які прочитають викладачі факультету економіки і менеджменту.

https://vk.com/official.snau?w=wall-55532862_10130%2Fall


Відбувся захист курсових робіт студентами спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» з дисципліни «Організація обліку».

Захист курсових робіт на кафедрі бухгалтерського обліку. Магістранти продемонстрували свої дослідження, новизну поставлених питань, оригінальність їх вирішення, ступінь володіння методами дослідження, логічність, послідовність, аргументованість, грамотність викладення матеріалу та надали вичерпні відповіді на зауваження викладачів. Запропоновані ґрунтовні шляхи вдосконалення організації обліку у досліджуваних господарюючих суб’єктах. Визначені можливості практичного застосування робіт або окремих їх частин на підприємствах.25 листопада 2015 року у Центрі студентського дозвілля Сумського НАУ відбудеться Ярмарок професій


25 листопада 2015 року у Центрі студентського дозвілля (будівля факультету агротехнологій та природокористування) Сумського НАУ відбудеться Ярмарок професій, який стане важливим кроком у справі працевлаштування випускників університету. У цьому заході візьмуть участь представники провідних підприємств України. 
На цей захід запрошуємо студентів 3-6 курсів факультету економіки і менеджменту за такими спеціальностями: «Менеджмент ЗЕД», «Менеджмент організацій і адміністрування», «Облік і аудит», «Маркетинг», «Фінанси і кредит», «Економіка підприємств». Початок ярмарку о 12.00. Майбутні випускники матимуть можливість ознайомитися з діяльністю провідних підприємств України і можливість працевлаштуватися за фахом. Програма проведення Ярмарку професій додається.

Програма проведення Ярмарку
https://vk.com/official.snau?w=wall-55532862_10124%2Fall


Всеукраїнський конкурс «НАЙКРАЩА АГРАРНА ПРАКТИКА 2015»

Онлайн-видання AgroPortal.ua спільно з Асоціацією «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ), а також агентство AgriEvent проводять Всеукраїнський конкурс «ОСВІТА VS РОБОТА: НАЙКРАЩА АГРАРНА ПРАКТИКА 2015»
До конкурсу допускаються студенти навчальних закладів усіх рівнів акредитації, які проходили виробничу практику в 2015 р. в Україні або за кордоном. 
Формат: есе (невеликий за обсягом прозовий твір) до 3 тис. знаків. Фото та відео вітається.
До 30 листопада направити на e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Переможців чекають:
1 місце – грошова винагорода 3000 грн.;
2 місце - грошова винагорода 2000 грн.;
3 місце - грошова винагорода 1000 грн.;
1-5 місця – безкоштовна участь в одному із модулів агрошколи УКАБ протягом 2016 року
1-5 місця – безкоштовна участь в одній із конференцій УКАБ протягом 2016 року;
1-5 місця – цінні подарунки від організаторів.
 Детальна інформація за посиланням: http://agroportal.ua/news/eksklyuzivy/rasskazhi-o-praktike-poluchi-denezhnyi-priz/


Відбувся обласний турнір з «Bumper ball» серед студентів вищих навчальних закладів Сумської області.


У рамках святкування Міжнародного Дня студента, за підтримки Управління молоді та спорту та Сумського міського центру дозвілля молоді 21 листопада 2015 р. в спортивній залі СумДПУ ім. А.С. Макаренко відбувся обласний турнір з «Bumper ball» серед студентів вищих навчальних закладів Сумської області. За результатами змагань команда студентів Сумського національного аграрного університету посіла 3 місце. Слід зазначити, що серед учасників були студенти факультету економіки і менеджменту Ігор Говорун та Юлія Кислиця.
Вітаємо наших учасників! ) 
Бажаємо перемог в наступних змаганнях!
https://vk.com/official.snau?w=wall-55532862_10123%2Fall


ПЕРЕЛІК майстер класів, запропонованих факультетом економіки і менеджменту

 

№ п/п

Назва науково-популярної лекції, майстер-класу

Відповідальні

1

Майстер-клас: «Домашня бухгалтерія»

Кафедра бухгалтерського обліку 

2

Майстер-клас: «Домашня економіка»

Кафедра статистики, АГД та маркетингу

Кафедра менеджменту АПК

3

Науково-популярна лекція: «Маркетинг – запорука успіху в житті»

Кафедра статистики, АГД та маркетингу

4

Науково-популярна лекція: «Товарознавство –дзеркало економіки»

Кафедра статистики, АГД та маркетингу

 

5

Науково-популярна лекція: «Фінансист: минуле, сьогодення, майбутнє»

Кафедра фінансів

 

6

Науково-популярна лекція: « Моя майбутня професія – економіст»

Кафедра економіки

 

7

«Інформатизація суспільства. Роль інформаційних систем в менеджменті»

Кафедра кібернетики та інформатики

8

«Роль логістики в сучасному світі»

Кафедра логістики

9

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності – професія майбутнього»

Кафедра МЗЕД та євроінтеграції

   Декан факультету економіки і менеджменту _______________________________   Н.І. Строченко


 

ТИЖДЕНЬ ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ. ДЕНЬ 5. Частина 2.

Ось і підійшов до закінчення бурхливий, насичений на події, але в той же час такий феєричний, емоційний, незабутній Тиждень факультету економіки і менеджменту. 20.11.2015 р. відбулося офіційне закриття Тижня факультету.Декан, Строченко Н.І., підвела підсумки заходів, що були проведені, та подякувала за активну участь та допомогу у проведенні Тижня факультету професорсько-викладацькому складу та студентам факультету. Переможцем у фотоконкурсі-виставці авторських робіт «Миттєвості життя» визначено Юрія Лаврика, студента спеціальності «Економіка підприємства». Переможцем у конкурсі стінних газет «Безтурботне життя студентське» було визначено спільну стінгазету груп ФіК 1501-2м, ФіК 1501-1м. Також були вручені подяки декана студентам Юлії Кислиці та Сергію Алексаняну за активну участь у культурному житті факультету. Дипломом переможця виставки виробів ручної роботи, нагороджені: Макаренко Наталія Олексіївна, старший кафедри статистики, АГД та маркетингу; Бойченко Ірина Йосипівна, старший лаборант кафедри бухгалтерського обліку; Логвин Алла Степанівна, старший лаборант кафедри економіки. Підведені підсумки конкурсу «Інформатика і ми» та нагороджені переможці.

https://vk.com/official.snau?w=wall-55532862_10115%2Fall


ТИЖДЕНЬ ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ. ДЕНЬ 5. Частина 1.

П’ятий день Тижня факультету економіки і менеджменту ознаменувався презентацією кафедр факультету своїх наукових доробків та досягнень. Кожна кафедра представила власні наукові здобутки та широку палітру авторської наукової літератури.

https://vk.com/official.snau?w=wall-55532862_10114%2Fall


ТИЖДЕНЬ ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ. ДЕНЬ 4. Частина 2.


19 листопада у Молодіжно-розважальному центрі Сумського НАУ відбувся святковий концерт в рамках Тижня факультету економіки і менеджменту.
Переповнений зал вітав гучними оплесками декана факультету Наталію Строченко, яка відзначила на сцені грамотами викладачів, співробітників та студентів факультету за плідну роботу, досягнення у різних напрямках діяльності – від наукової до спортивної та культурно-виховної. А те, що студенти й викладачі цього факультету – люди надзвичайно обдаровані й творчі, вони продемонстрували під час концерту: вокальні номери чередувалися з хореографічними, на сцені вражали своїми талантами і викладач Юрій Скрипник, і студенти Аліна Мельнікова, Андрій Біленко, Анжела Сущенко, Анна Васюк, Анна Гапонюк, Віталіна Петрикей, В'ячеслав Аксьонов, Дмитро Кіріченко, Євген Гриб, Єгор Гостєв, Каміла Сокиркіна, Каріна Сокирко, Крістіна Кучкова, Павло Коваленко, Сергій Козир, Софія Іллінська, Тетяна Чижова, Яна Огій. Команду КВК представляли Олексій Крючковенко, Віктор Мороз, Владислав Бивалін, Іван Стрілець, Олена Биховець, Роман Лукаш, Юлія Кислиця, Юлія Чугай. Ведучими святкової програми були неперевершені Юлія Кислиця та Сергій Алексанян. Завітала на свято і представник всеукраїнської професійної газети «Все про бухгалтерський облік», яка подякувала за активну співпрацю та вручила подяки студентам, що мають найбільш вагомі успіхи у навчальній та науковій діяльності. Зворушливим моментом було вручення подарунку від студентів 3 курсу спеціальності «Менеджмент» декану Строченко Наталії Іванівні майстерно вишиваної картини з ініціалами факультету. Приємним сюрпризом був виступ студентів-іноземців Еледже Сочіми Еусташе, Адевола Олорунсого Мет'ю Брайта та Озора Арінзе Ісідоре, які продемонстрували вокальні здібності та можливості свого тіла. Перед початком концерту розігрувалася лотерея, найголовнішим призом якої була вечеря з деканом! Під час концерту були оголошені виграшні номери лотереї: щасливчикам прямо на сцені вручили призи, а найголовніший приз дістався студенту спеціальності «Облік і аудит» Богдану Нечитайлу.
Тож наші викладачі і студенти вкотре довели, що вони не тільки добре навчаються та мають вагомі наукові здобутки, а ще й можуть драйвово відпочивати!

https://vk.com/official.snau?w=wall-55532862_10113%2Fall


ТИЖДЕНЬ ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ. ДЕНЬ 4. Частина 1.

Четвертий день Тижня факультету економіки і менеджменту виявився досить багатим на події. Зранку в холі економічного корпусу розпочала свою роботу виставка-ярмарок виробів ручної роботи кафедр. Свої роботи презентували викладачі, співробітники та студенти факультету, а також гості – Сумський та Охтирський коледжі СНАУ. Представлені експозиції вражали своєю майстерністю та викликали захоплення серед присутніх на виставці.  Родзинкою заходу був майстер-клас студентки спеціальності «Облік і аудит» Марини Білан на тему «Красиві руки – окраса жінки», де було повідомлено про актуальні модні тенденції у сфері нігтьової естетики та представлені роботи майстрині. На майстер-клас делегація Охтирського коледжу СНАУ завітала в повному складі. 
Надзвичайно приємно було спостерігати за теплою зустріччю викладачів Охтирського коледжу СНАУ зі своїми випускниками, що наразі навчаються на факультеті економіки і менеджменту.

https://vk.com/official.snau?w=wall-55532862_10112%2Fall

19 листопада 2015 року на факультеті економіки і менеджменту відбулась науково практична конференція студентів факультету, доповідачами на якій були іноземні студенти.

 Захід у такому форматі проводиться у Сумському НАУ вперше, але не востаннє. 
Свої доповіді презентували студенти з африканського континенту: Абрахам Усман Хабіб (Нігерія), Аіду Стефен Кваку (Гана), Сібанда Мелбар (Зімбабве), Мері Лоу Нера (Замбія). Долучились до наукової роботи і студенти з Туркменістану (Нурсахатова Айлара та Аскаєва Аліна), Узбекистану (Кілічова Гульчехра та Хаітбаєва Гузаль). Україну гідно представила Загорулько Богдана, яка презентувала доповідь англійською мовою. Захід виявив неабияку зацікавленість серед студентів факультету економіки і менеджменту, а також професорсько-викладацького складу. В залі не було яблуку де впасти. 
На завершення конференції Микола Олександрович Соколов, проректор з навчально-наукової роботи та міжнародної діяльності привітав всіх присутніх з Днем Студента та побажав подальшої активної та плідної роботи на науковій ниві.

https://vk.com/official.snau?w=wall-55532862_10105%2FallБільше статей...

  1. 17 – 18 листопада 2015 року на факультеті економіки і менеджменту Сумського НАУ відбулась студентська науково-практична конференція, присвячена міжнародному Дню студента.
  2. 17-18 листопада 2015 року на кафедрі економіки відбувся захист дипломних робіт студентами факультету заочного навчання спеціальності "Економіка підприємства".
  3. 16 листопада о 1300 на кафедрі економіки відбулося секційне засідання науково практичної конференції студентів та аспірантів, присвяченої дню студента.
  4. Екскурсія по історичному центру нашого рідного міста.
  5. Феєричний виступ команди КВН факультету економіки і менеджменту
  6. Тиждень факультету економіки і менеджменту. День 1.
  7. Тиждень факультету економіки і менеджменту
  8. 13 листопада 2015 року кафедра бухгалтерського обліку запрошує усіх бажаючих на науково-методичний семінар
  9. Професор Мартін Маурер проводить лекції для студентів СНАУ
  10. Інновації об'єктивний і необхідний процес еволюції освіти, адже саме вони вперше створені, вдосконалені або застосовані в освітній, дидактичній, виховній, управлінській системі, а також їх компоненти, що суттєво поліпшують результати освітньої діяльності

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550